Direktupphandling – tillåtna inköp och affärsmässiga avtal

SIPU, i Stockholm (+2 orter)
Längd
2 dagar
Pris
11 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
30 september, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning, Onlineutbildning
Längd
2 dagar
Pris
11 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
30 september, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning, Onlineutbildning
Från 11 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Direktupphandling – tillåtna inköp och affärsmässiga avtal

På utbildningen får du ökad kompetens kring regelverken och redskap, metoder och hjälpmedel som kan bidra till att du genomför direktupphandlingar på ett sätt som leder till bra affärer med effektiva avtal. Säkerställ att du har kunskap om de nya reglerna från 1 februari 2022 som gäller direktupphandlingar.

Fem skäl till att delta på utbildningen:

 • Fullständig genomgång av de nya reglerna för direktupphandling
 • Lär dig genomföra direktupphandlingar
 • Få en introduktion till köp- och avtalsrätt
 • Lär dig skriva affärsmässiga och juridiskt korrekt utformade avtal
 • Få kunskap om andra aspekter som inverkar vid genomförande av direktupphandlingar – leverantörskommunikation och andra regelverk

Få kunskapen du behöver för att lyckas med dina direktupphandlingar

Vill du lära dig mer om direktupphandling för att kunna genomföra juridiskt korrekta direktupphandlingar och skapa goda affärsmässiga resultat? Under denna utbildning går vi igenom de centrala aspekter du behöver känna till i ditt arbete med direktupphandling. Du får även en fullständig genomgång av de nya reglerna för direktupphandling.

Ett välfungerande arbete med direktupphandling leder till positiva resultat i både ekonomiska och kvalitativa hänseenden. Men en felaktig hantering av direktupphandlingar kan få långtgående negativa konsekvenser av både juridisk och affärsmässig karaktär. Du som genomför direktupphandlingar eller tar beslut gällande inköp och undertecknar avtal bör därför ha en god kännedom om när och hur du kan och bör genomföra direktupphandlingar. 

Som ett resultat av denna utbildning i direktupphandling kommer du känna dig trygg i att dina direktupphandlingar både är korrekta och samtidigt leder till lyckade affärer.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

30 september, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningen är för dig som: 

kommer i kontakt med direktupphandlingar och som behöver öka din kunskap om reglerna kring direktupphandlingar och vilka affärsmässiga avväganden som aktualiseras i samband med dessa.

Kursinnehåll

Översiktlig genomgång av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

 • Allmänt om upphandlingsreglerna och syftet med regelverket
 • Principer för offentlig upphandling
 • Upphandlingsförfaranden
 • Ramavtal och avrop
 • Grundläggande om kravställning och tilldelningskriterier
 • Rättsmedel

Regler för direktupphandlingar – nya regler från 1 februari 2022

 • Genomgång av de nya reglerna för direktupphandling, bland annat:
 • När får direktupphandling användas:
  • lågt värde
  • särskilda situationer
  • överprövning
 • Principerna
 • Riktlinjer för direktupphandling
 • Dokumentation och kommunikation (inkl. regler om annonsering/efterannonsering)

Genomförande av direktupphandlingar

 • På vilka sätt kan genomförandet av en direktupphandling hanteras – metodik, former för genomförande, spridning m.m.
 • Hur säkerställs att principerna för offentlig upphandling efterlevs vid genomförande av en direktupphandling?
 • Hur hanteras kravställning, utvärdering och tilldelningskriterier och andra förutsättningar i en direktupphandling?

Introduktion till köp- och avtalsrätt

 • Övergripande genomgång av avtalsrätten – hur uppkommer avtal, fullmaktsreglerna, ogiltigförklarande, jämkning av avtal och grundläggande principer
 • Övergripande genomgång av köprätten – riskövergång, leveranshantering och fel i varan m.m.

Affärsmässiga och juridiskt korrekt utformade avtal

 • Avtalets syfte
 • Avtalsutformning vid direktupphandling – handgripliga redskap för framtagande av avtal
 • Urval av viktiga regleringar
 • Användande av standardavtal
 • Ändringar under avtalstiden och uppföljning av direktupphandlade avtal

Andra aspekter som inverkar vid genomförande av direktupphandlingar

 • Leverantörskommunikation
 • Mutlagstiftning och affärsbeteende

Upplägg

Tider: 

Dag 1 kl. 09.00 – 15.00

Dag 2 kl. 09.00 – 15.00

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Verktyg för lyckade direktupphandlingar

Under utbildningen få du lära dig om olika sidor av genomförandet av direktupphandlingar. Du får lära dig om regelverken kring direktupphandling och får även med dig metoder och hjälpmedel som kan bidra till att du genomför direktupphandlingar på ett sätt som leder till goda affärer med effektiva avtal.

Under utbildningen får du både ta del av teoretiska genomgångar, delta aktivt i praktiska övningar och vi diskuterar även vanligt förekommande frågor avseende direktupphandlingar.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

Fysiskt klassrum – att träffas fysiskt skapar engagemang

Att byta miljö kan främja kreativitet och effektivitet samt gynnas möjligheter till ett gott nätverk.   Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Kursledare

Tobias Tegnér har mångårig erfarenhet av arbete inom inköp och upphandling. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. Tobias erfarenhet omfattar bland annat att leda och genomföra upphandlingar inom flera olika områden, att tillhandahålla strategisk rådgivning och att utveckla inköpsorganisationer.

Han har också omfattande erfarenhet inom utbildningsområdet där han genomför olika kurser med koppling till offentlig upphandling. Vidare leder och genomför Tobias utredningsuppdrag avseende exempelvis innovation, strategiskt upphandlingsarbete och rättsliga frågeställningar.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Direktupphandling – tillåtna inköp och affärsmässiga avtal, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig och privat sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 45 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights