Miljösamordnare - hållbarhet och utveckling

Längd
15 tillfällen
Längd
15 tillfällen
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

miljösamordnare

Miljösamordnare - hållbarhet och utveckling

Miljö och hållbarhetsfrågor har blivit alltmer viktiga för alla företag, myndigheter och organisationer. Miljösamordnare är en bred kurs inom miljö, hållbarhet och utveckling som ger dig goda förutsättningar att arbeta med dessa frågor.

Målet är att du efter kursen ska kunna arbeta självständigt med miljöfrågor inom exempelvis företag, organisation, myndighet eller kommun med ett fokus mot fastighets- och byggbranschen.  

Förkunskaper

Kursen kräver inga formella förkunskaper. Dock för att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt är det fördelaktigt med arbetslivserfarenhet framför allt relaterad till eller inom bygg och/eller fastighetsbranschen. Arbetar du idag med eller har arbetat med miljöfrågor i någon inom en verksamhet är det också positivt.

Undervisningsform

Utbildningen omfattar totalt 60 studietimmar under en termin. Undervisningen äger rum under en kväll i veckan i klassrum. Dock för dig som ej har möjlighet att delta fysiskt finns även möjlighet att delta i undervisningen online då behov finns. Upplägget består av föreläsningar, diskussioner samt praktiska övningar. Förutom ansvarig kursledare kommer du som deltagare också möta gästföreläsare som arbetar med miljö och hållbarhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig primärt till dig som idag arbetar med miljöfrågor i någon form men saknar formell kompetens eller är i behov av kompetensutveckling. Den vänder sig också till dig som ska börja arbeta med miljöfrågor genom byte av tjänst eller förnyade arbetsuppgifter.

Kursinnehåll

  • Samordna, administrera och leda miljöarbetet i olika skeden
  • Kontrollera och utveckla miljökraven så att de bidrar till att uppfylla en organisations övergripande miljömål
  • Miljöledningssystem
  • Miljölagstiftning
  • Beställa, genomföra och kvalitetssäkra miljöbedömningar
  • Beställa, genomföra och kvalitetssäkra miljöutredningar

Examen, diplom m.m.

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

Folkuniversitetet Stockholm
Kungstensgatan 45
113 59 Stockholm

Folkuniversitetet

Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar som gör din tid på jobbet mer givande, förverkligar dina framtidsplaner eller flyttar dig till en ny lönenivå. Helt enkelt höjer ditt attraktionsvärde på arbetsmarknaden. Folkuniversitetet startade redan 1933 då en grupp studenter...

Läs mer om Folkuniversitetet Stockholm och visa alla utbildningar.

Highlights