Diplomerad Rekryterare

Längd
23 veckor
Längd
23 veckor
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

rekrytering

Diplomerad Rekryterare

Utbildningens syfte är att ge dig fördjupade kunskaper som du självständigt ska kunna omsätta i praktiken inom HR, för att på sikt kunna arbeta som rekryterare. Utbildningen går på plats på Folkuniversitetet i Stockholm.

Vad gör en rekryterare?

En rekryterare ansvarar för att identifiera, locka och anställa lämpliga kandidater för en specifik position inom ett företag eller organisation. Deras huvudsakliga mål är att säkerställa att rätt personer rekryteras för att fylla lediga tjänster och bidra till att uppfylla organisationens behov och mål.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper är nödvändiga, dock är det fördelaktigt om du har arbetslivserfarenhet sedan tidigare för att kunna tillägna dig kursen på bästa möjliga sätt. Framförallt är ditt engagemang helt centralt för att du ska få ut det mesta av ditt lärande.

Undervisningsform

Under utbildningen kommer föreläsningar att varvas med praktiska övningar. Kursen består av 23 lektionstillfällen som ges kvällstid en gång i veckan. Du som deltagare kommer att möta olika kursledare som är experter inom områden relaterade till HR samt gästföreläsare som företräder olika verksamheter centrala för HR. 

Inom ramen för utbildningen ingår en examination och ett diplomarbete. Diplomarbetet består av ett case som redovisas i slutet av utbildningen. Betygsskalan som används är U=underkänd och G=godkänd.

Målgrupp

Du som vill arbeta med olika former av rekrytering, till exempel på en HR-avdelning eller ett bemanningsföretag. 

Kursinnehåll

 • Introduktion - upplägg och innehåll
 • Omvärldsperspektiv och nuläge. Varför viktigt att rekrytera rätt. Trender.
 • Fallgropar
 • Arbetsgivares utmaningar
 • Generationers olika syn på arbete
 • Strategisk kompetensförsörjning och employer branding
 • Employer Branding och marknadskommunikation
 • Rekryteringsmetoder
 • Search på Linkedin 
 • Rekryteringsprocessen: kravprofil, annonsering, urval, intervjumetodik
 • Vad ska vi mäta? -kompetenser, personbedömningar
 • Rollspel: intervjumetodik
 • Personbedömningar 
 • Tester
 • Bakgrundskontroller
 • Onbording
 • AI, digitala verktyg, GDPR
 • Rekryteringsverktyg
 • Annonsering via sociala medier
 • Diskrimineringslagar och arbetsrätt kopplat till rekrytering
 • Arbetscase rekrytering: Ta fram en kravprofil, annons samt intervjufrågor, search, sociala medier

Kursens mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna:
•    Attrahera och rekrytera personal
•    Stötta chefer i HR-frågor med fokus på rekrytering
•    Arbeta med arbetsrätt i relation till rekrytering
•    Rekrytera medarbetare med personbedömningar
•    Driva employer branding-arbete

Examen, diplom m.m.

Diplom utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75 procent av tiden, har betyget godkänt på examinationer och diplomarbete samt betalat hela avgiften.

Folkuniversitetet Stockholm
Kungstensgatan 45
113 59 Stockholm

Folkuniversitetet

Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar som gör din tid på jobbet mer givande, förverkligar dina framtidsplaner eller flyttar dig till en ny lönenivå. Helt enkelt höjer ditt attraktionsvärde på arbetsmarknaden. Folkuniversitetet startade redan 1933 då en grupp studenter...

Läs mer om Folkuniversitetet Stockholm och visa alla utbildningar.

Highlights