Diplomerad Redovisningsekonom

Längd
20 tillfällen
Längd
20 tillfällen
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

redovisningsekonom

Diplomerad redovisningsekonom är utformad för dig som självständigt vill kunna arbeta med företagets bokförings- och redovisningssystem.

OBS! Utbildningen kommer att bedrivas i lektionssal i våra lokaler vid Kungstensgatan 45 under förutsättning att detta går. Om vi inte har någon möjlighet till detta med anledning av Corona kommer utbildningen att ske på distans.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna hantera:

  • Löpande bokföringsrutiner
  • Redovisning av skatter och avgifter
  • Reskontrabevakning
  • Avskrivningar och värderingsfrågor
  • Upprättandet av bokslut och deklaration
  • Analyser av företagets verksamhet med olika nyckeltal

Innehåll

Utbildningen Diplomerad redovisningsekonom pågår under en termin och avslutas med ett diplomarbete.

Redovisning
Vi fördjupar kunskaperna om bokföring. Du lär dig om företagens bokförings- och skattskyldighet. Vi går igenom lagar och regler, framför allt Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Du får även en djupare förståelse för sambandet mellan resultat- och balansräkning.

Bokslut
Utbildningen ger dig insikt om sambandet mellan löpande bokföringsarbete och upprättat bokslut. Vi går igenom bokföringsprinciper och metoder vid periodiseringar, värdering och redovisning av omsättnings- och anläggningstillgångar, liksom beräkning och redovisning av årets skatt. Du får även kunskaper om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver.

Översiktligt
Under utbildningen går vi dessutom igenom ekonomiska grundbegrepp, olika företagsformer och om företagsdeklarationer. Du lär dig de vanligaste nyckeltalen, enklare kassaflödesanalys och lite om skillnaderna mellan K2/K3. Vi behandlar även innehåll och krav vid upprättandet av årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Litteratur och material

Kurslitteraturen meddelas i utskick via mejl inför kursstart och ingår inte i kursavgiften. Viktigt att du anger korrekt mejladress.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper krävs för utbildningen. Dock är det fördelaktigt om du har grundkunskaper i eller praktisk erfarenhet av bokföring.

Undervisningsform

Föreläsningar och diskussioner varvas med praktiska övningar. Viss undervisning sker med datorstöd. Programvara som används är SPCS Visma.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta med företagets bokförings- och redovisningssystem. Diplomutbildningen är också en lämplig grund för att som redovisningskonsult arbeta med kunduppdrag i egenskap av egenföretagare.

Upplägg

Undervisningen pågår under en termin på på fredagar kl. 9:00-16:00. Omfattningen är totalt 180 studietimmar (1 studietimme=45 min).
Utbildningen kräver hemstudier mellan kurstillfällena.

Investering

Avgiften kan betalas i sin helhet vid ett tillfälle eller delbetalas upp till fyra gånger utan extra kostnad. Om så önskas vänligen meddela detta i noteringsfältet vid din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier. Om du behöver hjälp med finansiering av kursavgiften kan du vända dig till vår samarbetspartner Human Finans.
Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, läs mer på vår hemsida.

Examen, diplom m.m.

Som avslutning på utbildningen genomför du ett diplomarbete. Under arbetet får du tillfälle att praktiskt pröva de teorier, metoder och verktyg som du har lärt dig under utbildningen.

Intyg och diplom
Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Om du uppfyller dessa grundläggande krav och dessutom har godkända resultat på samtliga moment (tentor och diplomarbete) får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär således att du genomgått utbildningen med godkända resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
25 nov 2021

Mycket bra och pedagogiskt upplagd kursplan.

5/5
Kursdeltagare
25 nov 2021

Kursledare är otroligt kunnig, pedagogisk, noggrann, peppande.

Folkuniversitetet Stockholm
Kungstensgatan 45
113 59 Stockholm

Folkuniversitetet

Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar som gör din tid på jobbet mer givande, förverkligar dina framtidsplaner eller flyttar dig till en ny lönenivå. Helt enkelt höjer ditt attraktionsvärde på arbetsmarknaden. Folkuniversitetet startade redan 1933 då en grupp studenter...

Läs mer om Folkuniversitetet Stockholm och visa alla utbildningar.

Highlights