Diplomerad Inköpare och upphandlare

Längd
24 tillfällen
Längd
24 tillfällen
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

inköpare

Bli diplomerad inköpare

Diplomerad Inköpare ger dig en praktisk förståelse för hur du bör arbeta med inköp. Under en termin får du lära dig att göra affärsmässiga inköp inom näringslivssektorn.

Inköpare finns i samtliga branscher. Att kombinera ditt ordinarie yrkeskunnande med inköpskompetens gör dig därför attraktivare på arbetsmarknaden.

I momenten varvas teori med praktiska övningar och gemensamma genomgångar. Undervisningen pågår under en termin som avslutas med ett diplomarbete. Observera utbildningen behandlar inte inköp inom offentlig sektor.

Mål
Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och de förmågor som behövs för att göra effektiva och affärsmässiga inköp inom näringslivssektorn.

Innehåll

Utbildningen består av fem olika delkurser samt ett diplomarbete.

  • Affärsmässiga inköp
  • Affärsekonomi i inköpsarbetet
  • Affärsjuridik
  • Förhandlingsteknik
  • Diplomarbete


Affärsmässiga inköp
Detta delmoment är grundläggande kurs i inköp och ger dig en praktisk förståelse hur du bör arbeta med inköp i ditt företag.

Affärsekonomi i inköpsarbetet
Här får du en förståelse för sambandet mellan en organisations ekonomi och inköpsarbetet. Du får även kunskaper för att kunna avgöra vilka inköp som är mest fördelaktiga för företaget.

Affärsjuridik
Denna kurs ger dig praktiska och teoretiska kunskaper inom den affärsjuridik som är kopplad till inköp. Utöver avtalsrätt och köprätt går vi igenom hur juridiken kan användas för att förebygga tvister och översiktligt vad det finns för alternativ att lösa en tvist.FörhandlingsteknikI momentet får du lära dig förhållningssätt till leverantörer och praktiskt agerande i förhandlingslägen. Likaså de faktorer som starkast påverkar resultatet och som skiljer avslag från avslut.

Diplomarbete
Som avslutning på utbildningen genomför du ett diplomarbete. Under detta får du tillfälle att praktiskt använda teorier, metoder och verktyg som har lärts ut under utbildningen. För att få godkänt visar du att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Litteratur och material

Litteraturen till Affärsekonomi meddelas inför kursstart och ingår ej i kursavgiften. Kompendier/studiematerial ingår i övriga delmoment.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig primärt till dig som idag har inga eller grundläggande kunskaper om inköp och i framtiden vill arbeta som inköpare inom näringslivssektorn.

Video

Fortsatta studier

Komplettera gärna din utbildning med kurser inom projektledning eller ledarskap.

Investering

Avgiften kan betalas i sin helhet vid ett tillfälle eller delbetalas upp till fyra gånger under terminens gång utan extra kostnad. Om så önskas vänligen meddela detta i noteringsfältet vid din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier. Om du behöver hjälp med finansiering av kursavgiften kan du vända dig till vår samarbetspartner Human Finans.

Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, läs mer på vår hemsida.

Kursledare

Lennart Borghagen, Jonas Tottie-Håkansson och Maria Bråberg

Examen, diplom m.m.

Efter minst 75% närvaro på kursen, fullt betalda kursavgift och godkänt resultat på diplomarbetet får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär att du genomgått utbildningen med godkänt resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
25 nov 2021

Lennart är oerhört kompetent i ämnet.

Folkuniversitetet Stockholm
Kungstensgatan 45
113 59 Stockholm

Folkuniversitetet

Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar som gör din tid på jobbet mer givande, förverkligar dina framtidsplaner eller flyttar dig till en ny lönenivå. Helt enkelt höjer ditt attraktionsvärde på arbetsmarknaden. Folkuniversitetet startade redan 1933 då en grupp studenter...

Läs mer om Folkuniversitetet Stockholm och visa alla utbildningar.

Highlights