Diplomerad Webbutvecklare

Längd
13 tillfällen
Längd
13 tillfällen
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

För dig som vill arbeta med responsiva webbplatser

En bred och intensiv utbildning för dig som vill skapa databasdrivna webbplatser. Du får även grundläggande kunskaper om HTML och CSS samt programspråken PHP och JavaScript. Teori och praktiska övningar varvas i utbildningen.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha goda kunskaper i att hantera mappar och filer i Windows- eller macOS-miljö och kunna orientera dig i Utforskaren/Filhanteraren.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper som behövs för att:

 • Skapa databasdrivna webbapplikationer
 • Skapa responsiva webbplatser
 • Grundläggande förståelse för HTML och CSS
 • Grundläggande förståelse för JavaScript
 • Arbeta med publiceringsverktyget WordPress
 • Arbeta med en Apache-webbserver
 • Skapa databaser och arbeta med MySQL/MariaDB
 • Arbeta med backend och grundläggande förståelse för PHP
 • Skapa databasbaserade kontaktformulär
 • Arbeta med webbhotell
 • Planera och arbeta med webbprojekt

Innehåll

 • HTML, Hypertext Markup Language
 • CSS (Cascading Style Sheets)
 • Responsiv webbdesign med Bootstrap
 • Apache Webbserver
 • Webbhotell och cPanel
 • Webbprogrammering med PHP
 • Introduktion till databaser och MySQL
 • SQL (Structured Query Language)
 • Hantera databaser med phpMyAdmin
 • Hantera formulär via PHP och MySQL
 • JavaScript
 • Introduktion till WordPress CMS
 • Projektarbete: Skapa en webbshop

Investering

Litteratur och material

Digital kurslitteratur (PowerPoint-presentationer) samt ett års webbhotell säljs separat för totalt 500 kr direkt av läraren. OBS! Kurslitteraturen är obligatorisk och betalas med swish i samband med första tillfället.

Kursledare

Mahmud Al Hakim

Mahmud Al Hakim Folkuniversitetet

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och har läst en pedagogisk utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm. Han har en Magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik och har skrivit en uppsats om ”Mobile Ajax” på Swedish Institute of Computer Science (SICS). Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webbutvecklare, fotografer, beroende på vad projektet kräver. 

Citat om läraren

"Vi har en exemplariskt bra lärare. Proffsig och kompetent!"

"Mycket pedagogiskt i sitt sätt att lära ut och han har en förmåga att berätta intressant och lätt även om svårbegripliga avsnitt."

"Mycket kunnig lärare med verklighetsförankring."

Examen, diplom m.m.

Diplom erhålles efter av läraren godkänt projektarbete, du behöver även ha varit närvarande minst 75% av tiden och hela kursavgiften ska vara betald.

Folkuniversitetet Stockholm
Kungstensgatan 45
113 59 Stockholm

Folkuniversitetet

Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar som gör din tid på jobbet mer givande, förverkligar dina framtidsplaner eller flyttar dig till en ny lönenivå. Helt enkelt höjer ditt attraktionsvärde på arbetsmarknaden. Folkuniversitetet startade redan 1933 då en grupp studenter...

Läs mer om Folkuniversitetet Stockholm och visa alla utbildningar.

Highlights