Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

HD del 1 - Företagsekonomisk diplomutbildning Online

CBS - Copenhagen Business School
Kort om utbildningen
2 år
45 000 DKK Momsfri
   
Distans

Kursbeskrivning

Läs din HD-utbildning del 1 eller ett specifikt ämne på distans!

HD 1 Online är för dig som vill ha en utmanande företagsekonomisk utbildning men som inte har möjlighet att vara fysiskt närvarande för undervisning på CBS i Köpenhamn.

Med vår distansutbildning får du en varierad och ambitiös utbildning med hjälp av läromedel online såsom övningar, film och inte minst online-möten där läroplanen diskuteras och där vi går igenom övningarna. Där har du även möjlighet att ställa frågor muntligt eller via chatt. Skulle du inte ha möjlighet att delta i online-mötet den specifika dagen kan du se det filmade mötet vid en annan tidpunkt.

Distansutbildningen HD del 1 Online ger dig:

  • Flexibilitet - Undervisning oberoende av tid och plats
  • Möjlighet att kombinera arbete med studier  
  • interaktion och feedback i undervisningen från kurskamrater och lärare
  • professionalism och effektiva pedagogiska metoder

Målgrupp

HD 1 Online är för dig som vill ha en utmanande företagsekonomisk utbildning men som inte har möjlighet att vara fysiskt närvarande för undervisning på CBS i Köpenhamn.

HD 1 ger möjligheter!

Copenhagen Business School har Danmarks största utbud av vidareutbildning inom företagsekonomi och ledarskap samt språk, kommunikation och kultur. Endast på HD, har vi ca 3000 studenter, och det stora antalet studenter innebär att vi har kapacitet att erbjuda åtta olika HD andra delstudier.

HD del 1 ger tillgång till HD del 2, där du kan specialisera dig i:

Finansiell rådgivning

finansiering

Organisation och ledning

Redovisning och ekonomisk förvaltning

Supply Chain Management

Financial Management & Process Management

International Business

Marknadsföring

Vi har också det största urvalet av ämnesprogram och valbara kurser, så att du kan specialisera dig på just den riktning som passar din karriär. Och om dina karriärvägar senare går i en annan riktning, kan du alltid komplettera enskilda ämnen från en annan HD 2 delstudie.

Upplägg

HD del 1 är ett sammanhängande utbildningsprogram.

Studierna sker via internet på CBSlearn, vilket är CBS egen online-studieplattform. Förutom att få tillgång till alla olika inlärningsverktyg och övningar kommer det även att vara regelbundna online-möten via Adobe Connect samt veckovisa aktiviteter. Varje kurs tilldelas en egen lärare, och av denna får du respons på alla dina inlämningsuppgifter och kan alltid ställa frågor till din lärare och dina kurskamrater.

I början av kursen kommer det att vara en introduktionsdag på CBS, där du har möjlighet att träffa dina kurskamrater och lärare, samt introduceras till utbildningen och den virtuella miljön du kommer att studera i. Introduktionsdagens presentationer kommer att spelas in för de studenter som inte har möjlighet att delta på plats.

I starten av varje ämne har läraren en (närvaro eller online-) kick-off, där du kommer att introduceras till ämnet och de kommande inlärningsaktiviteterna.

Under det första året läser du följande ämnen:

Företagsekonomi

Samhällsekonomi

Dataanalys

Under andra året läser du följande ämnen:

Företagsrätt

Företagsekonomisk metod

Två valfria ämnen

Ett slutprojekt

Investering

HD del 1 Online (deltid): 4 terminer (2 år) - 45 000 kr.

HD del 1 - online tillvalskurs

Är du intresserad av att läsa HD del 1 över en kortare eller längre period än två år, kan du anmäla dig till HD del 1 Online som tillvalskurs. På så vis kan du sätta ihop ditt eget utbildningsprogram så att det passar just dig och din tillvaro.

För att anmäla dig till tillvalskursen, rekommenderas att du redan är bekant med de obligatoriska ämnena, och du kan endast registrera dig till slutprojektet under det läsår där du förväntas att fullfölja hela HD del 1.

Växla mellan närvaro och online

Det är fullt möjligt att byta studieform från onlinestudier till närvarostudier och vice verca. Tänk dock på att om du ändrar studieform sent in i kursen kan det ibland vara svårt att hitta en ledig studiegrupp.

HD del 2 som distansutbildning

HD del 2 i International Business kan läsas som 100% onlinestudie.

Examination utomlands

Det kommer att vara såväl skriftliga som muntliga prov i HD del 1, och de hålls alltid på CBS i den mån det är möjligt. Online-studenter bosatta utomlands kommer att ha möjlighet att genomföra den muntliga tentamen över nätet. Vid skriftlig tentamen finns möjlighet att skriva den på ett samarbetsuniversitet eller vid Dansk Representation. I bägge fall krävs även godkänd övervakning på plats. Eventuella kostnader i samband med detta står studenten själv för.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om HD del 1 - Företagsekonomisk diplomutbildning Online, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

CBS - Copenhagen Business School

CBS - Copenhagen Business School

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...


Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

CBS - Copenhagen Business School


Liknande utbildningar