Inga recensioner än

HD del 1 - Företagsekonomisk diplomutbildning Online

Längd
2 år
Pris
48 000 DKK Momsfri
Längd
2 år
Pris
48 000 DKK Momsfri
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Läs din HD-utbildning del 1 online!

HD del 1 Online är för dig som vill ha en utmanande företagsekonomisk utbildning men som inte har möjlighet att vara fysiskt närvarande för undervisning på CBS i Köpenhamn. Sök en HD-utbildning på CBS idag och stärk dina kompetenser!

Distansutbildningen HD del 1 Online ger dig:

  • Flexibilitet (undervisning oberoende av tid och plats)
  • Möjlighet att kombinera arbete med studier  
  • Interaktion och feedback i undervisningen från kurskamrater och lärare
  • Professionalism och effektiva pedagogiska metoder

HD del 1 på distans

Så går undervisningen till

Med CBS distansutbildning får du en varierad och ambitiös utbildning med hjälp av läromedel online såsom övningar, film och inte minst online-möten där läroplanen diskuteras och där vi går igenom övningarna. Där har du även möjlighet att ställa frågor muntligt eller via chatt. Skulle du inte ha möjlighet att delta i online-mötet den specifika dagen kan du se det filmade mötet vid en annan tidpunkt.  

Studierna sker via internet på CBScanvas, vilket är CBS egen online-studieplattform. Förutom att få tillgång till alla olika inlärningsverktyg och övningar kommer det även att vara regelbundna online-möten via Adobe Connect samt veckovisa aktiviteter. Varje kurs tilldelas en egen lärare, och av denna får du respons på alla dina inlämningsuppgifter och du kan alltid ställa frågor till din lärare och dina kurskamrater.

HD1 online - komplett kurs eller som enskild tillvalskurs

Är du intresserad av att läsa HD del 1 över en kortare eller längre period än två år, kan du anmäla dig till HD del 1 Online som tillvalskurs. På så vis kan du sätta ihop ditt eget utbildningsprogram så att det passar just dig och din tillvaro.

För att anmäla dig till tillvalskursen rekommenderas att du redan är bekant med de obligatoriska ämnena, och du kan endast registrera dig till slutprojektet under det läsår där du förväntas att fullfölja hela HD del 1.

Examination utomlands

Det kommer att vara såväl skriftliga som muntliga prov i HD del 1, och de hålls alltid på CBS i den mån det är möjligt. Online-studenter bosatta utomlands kommer att ha möjlighet att genomföra den muntliga tentamen över nätet. Vid skriftlig tentamen finns möjlighet att skriva den på ett samarbetsuniversitet eller vid Dansk Representation. I bägge fall krävs även godkänd övervakning på plats. Eventuella kostnader i samband med detta står studenten själv för.

Växla mellan närvaro och online

Det är fullt möjligt att byta studieform från onlinestudier till närvarostudier och vice versa. Detta kan vara nödvändigt om du till exempel behöver resa bort under din studieperiod. Tänk dock på att om du ändrar studieform sent in i kursen kan det ibland vara svårt att hitta en ledig studiegrupp.

CBS - Kvalitet och utveckling

CBS har en välrenommerad image i näringslivet, eftersom de har tillhandahållit utmanande och forskningsbaserad utbildning av hög kvalitet sedan mer än 90 år tillbaka. CBS mål är inte bara att förse dig med de färdigheter du behöver idag. HD måste också ligga i framkant i förhållande till morgondagens kompetensbehov. Därför utvecklar de kontinuerligt HD-utbildningens innehåll och pedagogik för att se till att undervisningen fortsätter att leverera rätt professionell kompetens.

Investering

Pris per termin: 12 000 DKK - totalt för alla fyra terminerna: 48 000 DKK.

I priset ingår följande:

  • Undervisning
  • Vägledning
  • Examineringsförsök

Utöver detta tillkommer kostnader för kurslitteratur.

CBS - Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...

Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Highlights