''Vårt koncept och utbud är unikt då vi har en bredd som många saknar''

''Vårt koncept och utbud är unikt då vi har en bredd som många saknar''

Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB

Grundaren och ägaren Jan-Olof Sund startade Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen 2015 med säte i Kungsbacka och idag en verksamhet i hela Sverige. Med sin utbildningsbakgrund och mer än 28 års branscherfarenhet brinner han för sitt område.

-Något vi alltid har med oss är att arbeta utifrån en värdeskapande process kring våra utbildningar där vi följer specifika steg i den satta strategin: analys, förslag på kartläggning/validering, värdehöjande insatser som då till exempel utbildningar, uppföljning samt återkoppling, säger Jan-Olof.

al-gruppen

Deras senaste projekt som det har sedan ett år tillbaka,’’ E4 Förbifart Stockholm’’, är ett stolt samarbete tillsammans med AF Anläggning AB. Ramavtalet fokuserar på kompetensutveckling inom arbetsmiljö och lagkravsområdet. Här kompetensutvecklas projektets personal inom arbetsmiljö, brandskydd avseende brandskyddsorganisation, Brandfarliga heta arbeten (konsultation och dokumentation med mera) samt inom lagkravsområdet. Detta innefattar hjullastare, liftar och omfattar även specialutbildning såsom Elektromuffsvetsning för PE rör samt övriga konsulttjänster.

Det som gör att Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen sticker ut är att dem är unika att erbjuda 14 utbildningar inom området. Jan-Olof som även själv är brandkonsult utbildar dessutom inom projektet. Ramavtalet kommer att löpa under de kommande fem åren mellan 2020 - 2025.

Berätta vidare om er och vilka utbildningar ni erbjuder.

-Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen är ett utbildnings- och konsultföretag som hjälper sina kunder att utveckla en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som stärker prestationsförmågan och konkurrenskraften till att uppfylla regler och lagar. Även förutsättningen att behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Vi arbetar inom fyra huvudområden: Arbetsmiljö, Brand & Räddning, Mobila Arbetsredskap & Bygg, El-utbildningar samt Konsulttjänster inom respektive områden.

Efter att ha arbetat som både säljare och säkerhetskonsult inom brandskyddsområdet, eget som anställd, har fokuset för Jan-Olof skiftats till strategier och utbildningar inom brandskydds-och arbetsmiljöarbete. Han har bland annat varit ansvarig för att etablera det systematiska brandskyddsarbetet hos större företag, men även chefs-och vd-erfarenhet med personalansvar och budgetansvar i olika roller.

Vad skulle du säga är unikt med Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen?

-Vårt koncept och utbud är unikt då vi har en bredd som många saknar. Detta innebär att vi kan hjälpa företag med sin utbildningsplanering utifrån helhetsperspektiv med både kompetenshöjande insatser såväl som dokumentframtagning. Där vi själva inte besitter de spetskompetenser som efterfrågas har vi ett omfattande nätverk av samarbetspartners och kan erbjuda heltäckande paketlösningar för olika behov, med kundens bransch i åtanke förstås.

Med mer än 15 utbildningscertifikat i ryggsäcken är Jan-Olof licensierad inom dessa områden och kan erbjuda utbildningar som ger den kunskapen och kompetensen som behövs på arbetsplatsen.

Vad kan man som deltagare förvänta sig om man vill gå en utbildning hos er?

-Att man får en garanterad, uppdaterad, verklighetsanknuten och erfarenhetsbaserad utbildning och/eller konsultation. Och dessutom alltid utifrån rådande, aktuella bransch och lagkrav för varje specifikt område. Vi strävar efter att varje deltagare ska lämna utbildningen med en god relevans till sin verksamhet och kunskapsutveckling.

>Läs mer om Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen ABLäs mer om Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB

Beställ mer information


Beställ information

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB och veta mer om deras utbildningar.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.