HD del 1 - Företagsekonomisk diplomutbildning

Längd
2 år
Pris
48 000 DKK Momsfri
Nästa kurstillfälle
februari 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 år
Pris
48 000 DKK Momsfri
Nästa kurstillfälle
februari 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

HD del 1 - Företagsekonomisk diplomutbildning

Läs HD del 1 på CBS och boosta din karriär

Med en företagsekonomisk dimplomutbildning kompletterar du din yrkeserfarenhet med användbar och relevant teori så att du är starkare på arbetsmarknaden, både nu och i din framtida karriär.

En HD-utbildning är för dig som redan har avslutat en utbildning och är i full gång med din karriär – oavsett om du just har börjat arbeta eller redan har många års arbetserfarenhet. Har du praktisk arbetserfarenhet, men saknar teoretisk kunskap för att öka dina färdigheter och vässa din kompetens, så är HD del 1 för dig! CBS erbjuder HD-utbildningar inom många olika områden, och du har till och med möjlighet att ta din HD online. 

Vilka kompetenser får jag av den här utbildningen?

Med HD del 1 kompletterar du din arbetslivserfarenhet med en erkänd företagsekonomisk grund på hög professionell nivå, så att du blir starkare på arbetsmarknaden, både nu och under din framtida karriär. Utbildningen ger dig en djupare förståelse för företagsekonomiska frågor direkt kopplade till din arbetsplats. Du får kunskap om företagets ekonomi och politiska miljö, de juridiska ramar som gäller just din verksamhet, insikt i Business Intelligence samt metoder för att förbereda professionella lösningsförslag till aktuella frågor i ditt företag.

Mot slutet av utbildningen kommer du att kunna:

 • Identifiera verksamheters beteenden, strategier och konkurrensvillkor på olika marknader
 • Arbeta med mikro- och makroekonomiska konsumtionsteorier och modeller
 • Förbereda sannolikhetsberäkningar och analysera statistiska marknadsförhållanden
 • Redogöra för verksamheters och individers rättsliga ställning och identifiera affärsrättsliga frågor
 • Bedöma lönsamhet såväl som risk i investeringar

Hur gynnar utbildningen ditt företag?

 • En CBS HD-utbildning ger ditt företag möjligheter att tillvarata dina nya kompetenser, inte endast efter examen utan även kontinuerligt under utbildningens gång
 • Utbildningen är praktisk lagd på många sätt, och du kan inkludera ditt eget företag som ett case i undervisningen
 • Du får tid till att fördjupa dig i frågeställningar som det inte alltid finns tid till att gå igenom på arbetstid
 • Ditt företag kan löpande ge dig större ansvar allteftersom du skaffar dig nya färdigheter

HD del 1 på CBS

Utbildningens flexibilitet

HD del 1 kan antingen läsas som en del av en komplett utbildning eller som enstaka kurs. Om du väljer att studera HD del 1 som en del av en kurs kommer du att följa ett utbildningsupplägg som tar två år på deltid. Väljer du att läsa utbildningen som en enstaka kurs kan du välja att läsa exakt de ämnen som uppfyller dina egna behov. Genom att välja att läsa enstaka kurser kan du lättare anpassa din studietid så att det passar dig och din levnadssituation. 

Läs HD del 1 – online

Ett annat alternativ är att läsa HD del 1 som en onlinekurs, där du bara behöver vara på plats i klassrummet för ett begränsat antal möten och där resten av undervisningen sker via Internet. Läs mer om HD del 1 som onlinekurs här.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

februari 2024

 • Öppen utbildning
 • Köpenhamn

HD 1 ger möjligheter!

HD del 1 ger tillgång till HD del 2

Med utbildningen HD del 2 får du en grundläggande företagsekonomisk grund som gör dig behörig till att läsa en av våra åtta HD del 2-utbildningar, där du kan specialisera dig inom ditt intresseområde. HD del 1 och HD del 2 motsvarar tillsammans en kandidatexamen och gör dig vidare behörig för läsa en magisterexamen, t.ex. en master eller cand.merc. utbildning.

CBS erbjuder följande HD del 2-utbildningar med olika specialiseringar:

CBS - Kvalitet och utveckling

CBS har en välrenommerad image i näringslivet, eftersom de har tillhandahållit utmanande och forskningsbaserad utbildning av hög kvalitet sedan mer än 90 år tillbaka. CBS mål är inte bara att förse dig med de färdigheter du behöver idag. HD måste också ligga i framkant i förhållande till morgondagens kompetensbehov. Därför utvecklar de kontinuerligt HD-utbildningens innehåll och pedagogik för att se till att undervisningen fortsätter att leverera rätt professionell kompetens.

Investering

Pris per termin: 12 000 DKK - totalt för alla fyra terminerna: 48 000 DKK.

I priset ingår följande:

 • Undervisning
 • Vägledning
 • Examineringsförsök

Utöver detta tillkommer kostnader för kurslitteratur.

CBS - Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...

Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Highlights