Överklagande av förvaltningsbeslut

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
10 juni, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
10 juni, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Överklagande av förvaltningsbeslut

Överklagande av förvaltningsbeslut – överklagbarhet, talerätt och rätten till domstolsprövning

Att förvaltningsmyndigheters beslut kan bli föremål för prövning i högre instans har gamla anor i svensk rätt. Däremot är det svenska förvaltningsdomstolssystemet till stora delar en ung företeelse.

Frågor om förvaltningsbeslut kan överklagas och, i så fall, av vem och till vilken instans, har stor praktisk betydelse för företag och privatpersoner. Området är i ständig utveckling och har rönt djupgående påverkan från EU och Europakonventionen. Trots lagstiftarens ansträngningar att stifta allmängiltiga regler i exempelvis förvaltningslagen och rättsprövningslagen kvarstår många osäkerheter och oklara frågor. För att hitta rätt i frågor om överklagande krävs det ingående kännedom om svensk rättspraxis samt rättsfall från EU-domstolen och Europadomstolen.

Syftet med den här kursen är att ge praktiskt verksamma jurister en fördjupad kunskap om bl.a. följande frågor. Kursen ger stort utrymme för frågor och reflektioner från deltagarna.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

10 juni, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med förvaltningsbeslut, t.ex. domare, advokater och biträdande jurister, bolagsjurister och tjänstemän på myndigheter.

Kursinnehåll

 • Hur reglerna om överklagande av förvaltningsbeslut har utvecklats i svensk rätt
 • Överklagbarhet och talerätt i lag och svensk rättspraxis
 • Rätten till domstolsprövning enligt artikel 6 i Europakonventionen
 • EU-rättens krav på ett effektivt rättsskydd
 • Överklagandeförbud i specialförfattning och när de kan brytas igenom
 • Positiva och negativa kompetenskonflikter mellan allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol
 • Rättsprövning av regeringsbeslut
 • Utvecklingslinjer och tänkbara framtida lösningar

Föreläsare

Per Andersson är jur. kand. och arbetar för närvarande som verksjurist på Post- och telestyrelsen. Han har varit verksam inom domstolarna, statliga myndigheter och Regeringskansliet. Per Andersson föreläser inom områdena statsrätt, konstitutionell rätt och förvaltningsrätt.

Plats

Stiftelsen Fakultetskurser

Funkens gränd 1 i Gamla Stan, Stockholm

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Överklagande av förvaltningsbeslut, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights