GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6,5 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6,5 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 8 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning

GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning

Den rättsliga regleringen av hur personuppgifter får behandlas – dataskyddslagstiftningen – blir alltmer betydelsefull. Samtidigt är EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella kompletterande regleringen inte helt lättillgänglig.

Kursen ger en introduktion till dataskyddslagstiftningens grunder och en genomgång av dataskyddsförordningens centrala bestämmelser. Dessutom diskuteras hur de olika reglerna kan tillämpas i praktiken.

Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp. I detta sammanhang finns tillfälle att ställa frågor.

Kursen avslutas med en praktisk checklista för dataskyddsarbetet.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

11 oktober, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om dataskydd

Kursinnehåll

 • Dataskyddets grunder: Begrepp, grundläggande regler och rättskällor.
 • Översikt över olika dataskyddsregler.
 • Dataskyddsförordningens centrala bestämmelser.
 • När är förordningen tillämplig? Vad är en personuppgift?
 • När är behandlingen av personuppgifter tillåten?
 • Särskilda regler om känsliga personuppgifter och lagöverträdelser.
 • Registrerades rättigheter: Rätten till radering, dataportabilitet m.m.
 • Krav på dataskyddsombud, incidentrapportering, konsekvensbedömning avseende dataskydd, förteckning över behandling m.m.
 • Praktisk tillämpning i privat respektive offentlig sektor. Möjlighet att ställa frågor.
 • Förhållandet till offentlighetsprincipen och yttrandefriheten.
 • Behandling för marknadsföringsändamål.
 • Överföring av personuppgifter till tredje land.
 • Nationell kompletterande reglering, t.ex. dataskyddslagen och kamerabevakningslagen.
 • Sanktioner vid överträdelser.
 • Checklista för det praktiska dataskyddsarbetet.

Föreläsare

Daniel Westman är specialiserad på it- och medierätt. Hans expertområden är bl.a. artificiell intelligens (AI), upphovsrätt, dataskydd, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt it-avtal. Han är verksam som oberoende rådgivare och forskare. Han har skrivit böcker samt ett flertal artiklar om it- och medierätt samt varit expert i antal statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen, Mediegrundlagskommittén och Digitaliseringskommissionen.

Sören Öman har domarbakgrund och har arbetat länge i Regeringskansliet. Han har arbetat med och skrivit och föreläst om bl.a. integritetsskydd i arbetslivet.

Han har även medverkat i flera andra statliga utredningar om arbetsrätt och om integritetsskydd. Han har företrätt Sverige i olika grupper inom EU och Europarådet. Han har också arbetat som chefsjurist på en större statlig myndighet. Han har lång erfarenhet från Arbetsdomstolen.

Sören har också gett ut böcker om praxis kring anställningsskyddslagen (LAS) och skrivit flera artiklar och rapporter. Han har medverkat i lagkommentaren till arbetstvistlagen.

Sören anlitas ofta som föredragshållare och skiljeman i allmänna civilrättsliga och arbetsrättsliga tvister samt för olika utredningsuppdrag. Han har varit föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.

Plats

Funkens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm

Investering

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.

Examen, diplom m.m.

I kursen ingår kursmaterial, frukost, fika och lunch. Moms tillkommer.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights