Fåmansföretagsbeskattning

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 november, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 november, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 8 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Fåmansföretagsbeskattning

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Fåmansföretagsbeskattningsreglerna är ständigt aktuella och i det närmaste konstant föremål för regeländringar och praxisutveckling. 2021 sades skatteavtalen med Portugal och Grekland sagts upp, bland annat med hänvisning till fåmansföretagares och andras möjligheter till så kallade exit-förfaranden. Maj 2022 tillsattes även en kommitté och en särskild utredare vilka ska se över möjligheterna att förenkla utdelnings- och kapitalvinstbeskattningen, respektive att åstadkomma”En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut”. 

Vi inleder kursen med att titta på de så kallade klyvningsreglerna i 57 kap. IL och anknytande regler som tillsammans upprätthåller den progressiva beskattningen av tjänsteinkomster, men rör oss sedan snabbt över till innebörden av senare regelförändringar och praxis. Därifrån går vi vidare till hur reglerna tillämpas i internationella situationer och hur tillämpningen påverkas av om bolagen, delägarna eller närstående har hemvist utomlands. Vi väger då in Sveriges internationella skatteavtalsrättsliga och EU-rättsliga åtaganden. Det visar sig att man kan ifrågasätta ett par av Skatteverkets lagstiftningstolkningar samt om en del skatteutfall är verkligen är förenliga med EU-rättens grundläggande friheter.  

Kursen riktar sig främst till dig som har grundläggande förståelse för tretolvreglerna och internationell skatterätt."

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

25 november, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm
  • Svenska

Målgrupp

Jurister, rådgivare, ekonomer och revisorer som kommer i kontakt med fåmansföretag i sitt arbete och som behöver en förståelse för regelverket.

Kursinnehåll

  • Vilka företag träffas av den nya utökade fåmansföretagsdefinitionen i 57:3 IL?
  • Hur beskattas lån, utdelningar och kapitalvinster som tillfaller ägarna och deras närstående om de har hemvist i utlandet?
  • Uppfyller närstående som är begränsat skattskyldiga definitionen för utomstående i 57:5 IL?
  • Kan EU-rätten förhindra utdelningsbeskattning vid värdeöverföringar i oäkta koncerner?

Föreläsare

Jesper Johansson är jur. dr i finansrätt och disputerade 2016 vid Stockholms universitet på en avhandling med EU-skatterättslig inriktning. Idag bedriver han postdoktoral forskning i internationell fåmansföretagsbeskattning vid Handelshögskolan i Stockholm. Vid Stockholms universitet var han under tio år kursföreståndare för specialkursen i internationell skatterätt och på sin nuvarande arbetsplats är han kursföreståndare för specialiseringskurserna i skatterätt.

Plats

Funckens gränd 1, Gamla stan, Stockholm.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Fåmansföretagsbeskattning , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights