Asylrätt och asylprocessen

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
26 november, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
26 november, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Asylrätt och asylprocessen

Kursen behandlar framförallt den materiella migrationsrätten. Kursen har ett praktiskt tillämparperspektiv och behandlar centrala avsnitt i svensk utlänningslagstiftning med betoning på skyddsbehov. Fokus läggs således på flyktingskap, alternativt skyddsbehövande och principen om non-refoulement. Även grunden ”synnerligen ömmande omständigheter” berörs.  

Kursen tar sin utgångspunkt i folkrättsliga och EU-rättsliga regelverk gällande internationellt skydd/asyl, som Flyktingkonventionen, FN:s tortyrkonvention, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Europakonventionen, skyddsgrundsdirektivet och massflyktsdirektivet. Även Barnkonventionen berörs. 

Vi tar upp och diskuterar praxis från Europadomstolen, EU-domstolen, FN:s övervakningskommittéer och Migrationsöverdomstolen. 

Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kunskap om det internationella regelverket på olika nivåer och hur det kan användas på nationell nivå.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

26 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ombud i migrationsmål samt handläggare och beslutsfattare på myndigheter och företrädare för olika intresseorganisationer som kommer i kontakt med asylsökande.

Kursinnehåll

 • Det internationella regelverket (kodifieringen) av Sveriges åtagande enligt Genèvekonventionen och FN:s MR- och tortyrkommittéer
 • Kort om folkrättens betydelse i svensk rätt
 • Principen om non-refoulement (förbudet att utvisa)
 • Asyl
 • Tortyr eller annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning
 • Den juridiska bedömningen av skyddsbehov och skyddsmålens särdrag
 • Fastställande av flyktingskap (flyktinggrunderna)
 • Förföljelsens art och omfattning
 • Riskbedömning
 • Orsakssamband
 • Myndighetsskydd
 • Interflyktsalternativ
 • Skyddsbehövande på grund av väpnad konflikt och andra svåra motsättningar

Föreläsare

Isa Cegrell Karlander är lektor i förvaltningsrätt/förvaltningsprocessrätt och verksam som forskare vid Uppsala universitet. Hon har skrivit en avhandling som handlar om domarens roll och ansvar enligt 8 § FPL i asylprocessen. Isa undervisar i processrätt, förvaltningsrätt och migrationsrätt vid Uppsala universitet och Stockholms universitet samt anlitas som föreläsare av föreningar och företag.

David Loveday är jurist med ansvar för internationell och strategisk processföring hos International Refugee Assistance Project (Europe). Han har tidigare varit verskam bl.a. som advokat i England och EU-advokat i Sverige specialiserad inom bl.a. migrationsrätt, mänskliga rättigheter och EU-rätt. Han har föreläst regelbundet inom dessa områden för advokater och jurister i Sverige och internationellt, på uppdrag bl.a. av UNHCR. Prejudicerande mål i vilka David varit ombud inkluderar F.G. mot Sverige hos Europadomstolens Stora Kammare (ang. bl.a. nationella instansers ex officio skyldigheter att utreda icke-åberopade skyddsbehov i utvisningsärenden), och de svenska domstolsprocesserna genom vilka fastställdes Sveriges extraterritoriella skyldigheter enligt Europakonventionen att utreda och säkerställa lokalanställda tolkars skyddsbehov som uppstår till följd av tjänstgöring med svenska fredsbevarande styrkor utomlands.

Plats

Fakultetskurser - Funkens gränd 1 i gamla stan

Investering

I kursen inkluderas kursmaterial, frukost, fika och lunch. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Asylrätt och asylprocessen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights