Visa utbildning.se som: Mobil

Bevisning i brottmål

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
8 100 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-11-24 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Bevisning i brottmål

Bevisning i brottmål

Är den tilltalade skyldig eller inte? Detta är den centrala frågan i brottmålsrättegångar. Frågan avgörs inte genom att söka i rättskällorna. Om den tilltalade verkligen har handlat på det sätt som åklagaren påstår är istället något som avgörs genom bevisvärdering. Bevisvärdering kräver en annan metod än den klassiskt juridiska metoden för lagtolkning. För att kunna argumentera framgångsrikt i frågor om bevisvärdering krävs det att man lär sig ett visst sätt att tänka.

I denna kurs beskrivs grunderna för bevisvärderingen i brottmål, såsom beviskrav, bevisbörda och metoder för bevisvärdering. Därtill behandlas ett stort antal specifika frågor av mycket praktisk natur, till exempel hur uppgifter ur polisförhör kan användas och hur uppsåt kan bevisas.

Tanken med kursen är att den ska vara till nytta både för personer med stor erfarenhet av rättegångar i brottmål och de som precis börjat arbeta med området. Kursen kommer att presentera det sätt att tänka som domare använder sig av under bevisvärderingen, men även ge verktyg för att kunna kritisera domstolars bedömningar och i pläderingar kunna argumentera framgångsrikt om hur bevisningen ska värderas.

Kursledarna har lång erfarenhet från domstol, advokatbyrå och universitet och kan därmed ge kursdeltagarna både teoretisk förståelse och praktisk färdighet på området.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister men även andra som i sin yrkesutövning har användning av ökad kunskap inom ämnet.

Kursinnehåll

  • Hur stark ska bevisningen vara för olika delar av gärningsbeskrivningen?
  • Åklagaren har bevisbördan, men kan även den tilltalade få en bevisbörda i vissa fall?
  • Vilka krav ställs på förundersökningen, dvs. hur noggrant polis och åklagare har utrett fallet?
  • Vilka alternativa hypoteser måste uteslutas för att det ska bli fällande dom?
  • Hur bedömer man om ett vittnes uppgifter är tillförlitliga?
  • Vad krävs för att vittnets eller målsägandes utpekande ska kunna läggas till grund för domen?
  • Vad krävs för att domstolen ska anse det bevisat att den tilltalade agerade med uppsåt?

Föreläsare

Lars Holmgård är rådman och enhetschef vid Värmlands tingsrätt. Lars har tidigare varit rådman vid olika värmländska tingsrätter före sammanslagningen.

Han har skrivit flera böcker och artiklar, bl.a. böckerna Notariebrottmål, Notarietvistemål och, tillsammans med Jan Wallgren, God man, förvaltare och förmyndare samt Bevisning i brottmål.

Boken Bevisning i brottmål behandlar bevisfrågor som aktualiseras vid domstolars handläggning av brottmål. Författaren har en mångårig erfarenhet av dömande i brottmål och blandar sina praktiska erfarenheter med vetenskapliga ståndpunkter.

Simon Andersson är jur. dr. i processrätt samt universitetslektor vid Stockholms universitet samt post doc vid Uppsala universitet.

Simon har mångårig erfarenhet av undervisning på juristlinjen och för praktiskt verksamma jurister, bland annat om bevisprövningar för Migrationsverket och för Domstolsverket. Simon har även varit kursföreståndare för specialkurserna Migrationsrätt och Förundersökning på juristlinjen vid Stockholms universitet.

Simon har publicerat böcker och artiklar främst inom ämnet straffprocess. Sedan hösten 2018 genomför han ett forskningsprojekt om förvar i utlänningsärenden vid Uppsala universitet. Han disputerade 2016 med avhandlingenSkälig misstankesamt är medförfattare till senaste upplagan av bokenPrövning av migrationsärenden (Norstedts Juridik 2018). 

Simon har tidigare arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå.

Plats

Kursen hålls hos Fakultetskurser på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm. 

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Bevisning i brottmål, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Bevisning i brottmål!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bevisning i brottmål från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: