Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 april, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 april, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 8 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

BEVISPRÖVNING OCH UTREDNINGSANSVAR I FÖRVALTNINGSPROCESSEN

Under de senaste åren har kritik riktats mot förvaltningsdomstolarna och hur domstolarna hanterar bevisfrågor i förvaltningsprocessen. I förvaltningsprocessen är sällan de bevisrättsliga frågorna särskilt reglerade, varken i FPL eller i den speciella förvaltningsrätten. Det innebär att förvaltningsdomstolarna i huvudsak har att följa de allmänna bevisrättsliga bestämmelser som följer av rättegångsbalken, RB. Ett sådant exempel är principen om fri bevisprövning enligt 35 kap. 1 § RB. Däremot förekommer det dock regler av betydelse för bevisfrågorna i såväl FPL som i den speciella förvaltningsrätten. Officialprincipen i 8 § FPL är ett exempel på detta.

Bevisprövning beskrivs ibland som den intellektuella process som tillämpas vid bedömningen av bevis. Definitionen innefattar dels frågor av direkt relevans för bedömningen av bevisen, så som bevisvärderingen och vilket beviskrav som ska gälla, dels bedömningen av om underlaget för bevisningen är tillräckligt samt vad bevisen har för relevans och karaktär. Vid bevisprövningen behöver domstolen således ta hänsyn till frågor om utredningen och dess omfattning.

Förvaltningsprocessen innefattar en stor mängd olika mål. Gemensamt för många av förvaltningsmålen är att utredningen är särskilt reglerad. Ett exempel är skatteprocessens långtgående krav på den skattskyldige att bidra till skatteutredningen genom den skattskyldiges uppgiftsskyldighet. Samtidigt har myndigheten och förvaltningsdomstolen ett utredningsansvar. Ett annat exempel är asylprocessen som snarast bygger på idén om en delad bevisbörda mellan den asylsökande och Migrationsverket, samtidigt som förvaltningsdomstolen har det yttersta utredningsansvaret.  När de bevisrättsliga reglerna och principerna ska tillämpas i förvaltningsprocessen behöver de därför samverka med förvaltningsprocessens utredningsregler, något som kan ge upphov till konflikter.

Kursen avser att ge en djupare förståelse för bevisprövningens olika beståndsdelar och hur de bevisrättsliga reglerna interagerar med utredningsreglerna i förvaltningsprocessen. Tonvikten kommer att ligga på såväl bevisprövningen och frågor om bevisvärdering, bevisbörda och beviskrav som den förvaltningsrättsliga utredningen och det utredningsansvar som åligger myndigheter och domstol. I denna diskussion kommer gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna att lyftas och diskuteras. Exempel på frågor som kommer att problematiseras är när en brist i utredningen ska övergå i ett bevisbördeproblem och om utredningens robusthet är en fråga för bevisvärderingen? Finns det anledning att tillämpa de allmänna bevisrättsliga reglerna och principerna annorlunda i förvaltningsprocessen jämfört med när samma regler och principer tillämpas i allmän domstol och kan förvaltningsprocessens regelverk ge upphov till den kritik som förvaltningsdomstolarna många gånger möter i dessa frågor?

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

12 april, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som kommer i kontakt med processer i förvaltningsdomstolarna, t.ex. processförare vid myndighet, advokater, biträdande jurister och domare.

Kursinnehåll

 • Vad är bevisprövning?
 • Vad innebär principen om fri bevisvärdering i förvaltningsprocessen?
 • Hur förhåller sig bevisreglerna till förvaltningsprocessens utredningsregler?
 • Vad ska parterna bevisa?
 • Vilket ansvar har domstolen för bevisningen och utredningen i förvaltningsmålen?
 • Hur ska bevisbördan fördelas mellan parterna i förvaltningsprocessen?
 • Vilket beviskrav ska gälla?
 • Vad är robusthet och hur inverkar robustheten på bevisningen?
 • Hur säkerställs de allmänna förvaltningsrättsliga principerna, så som kravet på rättssäkerhet och effektivitet, vid bevisprövningen?

Föreläsare

Caroline Nordklint är universitetslektor i skatterätt vid Stockholms universitet. Hon har författat monografin Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen och artiklar om skatteprocessen. Caroline undervisar i skatterätt och skatteprocess vid universitet och högskolor samt anlitas som föreläsare av bl.a. Domstolsakademin och företag.  

Isa Cegrell Karlander är doktorand i processrätt vid Uppsala universitet. Hon arbetar på en avhandling om domarens roll och ansvar enligt 8 § FPL i asylprocessen. Isa undervisar i processrätt, förvaltningsrätt och migrationsrätt vid Uppsala universitet och Stockholms universitet samt anlitas som föreläsare av föreningar och företag.

Plats

Kursen hålls hos Fakultetskurser på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm. 

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights