Cybersäkerhet

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
3 timmar
Pris
3 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
2 oktober, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
3 timmar
Pris
3 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
2 oktober, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 3 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Cybersäkerhet

Webbinarium

Cybersäkerhet – Det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Information är livsnerven för flertalet organisationer idag där behovet av att skydda den blivit en högprioriterad strategisk fråga för ledningsgrupperna. I takt med ökande legala krav samt den ökande frekvensen av cyberangrepp blir samtidigt verkansgraden i de tekniska skydden allt viktigare liksom säkerheten i processer och rutiner samt det sociala skyddet; Det är därför mer relevant att tala om informationssäkerhet i termer av verksamhetsskydd.

Kursen, som är icke-teknisk i sin utformning, tar sin utgångspunkt i organisationens verksamhet och dess strategiska skyddsvärden där dessa behöver skyddas mot otillbörlig åtkomst, manipulation och förstörelse liksom att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. 

För en organisation kan det handla om att skydda information mot en uppsättning hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet (exempelvis genom att säkerställa tillgång till källkod till verksamhetskritisk programvara), minimera verksamhetsrisken och maximera avkastningen på investeringar och affärsmöjligheter.

Genom bra riskhantering och ett verkansfullt och systematiskt informationssäkerhetsarbete kan ett bra skydd, liksom legal efterlevnad, uppnås. Kursen syftar därför till att ge ett helikopterperspektiv av informationssäkerhet, legala krav och best practises inom området liksom att ge verktyg till hur man får med sig ledningsgruppen på tåget.

OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

2 oktober, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

10 april, 2025

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är ekonomisk beslutsfattare, jurist eller rådgivare åt en ledningsgrupp. Kursen lämpar sig även för andra yrkeskategorier som behöver lära sig mer om informations- och cybersäkerhet.

Kursinnehåll

 • Omvärldsläge och teknisk utveckling
 • Hot och sårbarheter
 • Aktörer och antagonister i cyberrymden
 • Vad innebär informationssäkerhet?
 • Vikten av systematiskt informationssäkerhetsarbete
 • Lagar och föreskrifter inom området
 • Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
 • Riskhantering
 • Ramverk och standarder (med fokus på SS-ISO/IEC 27001)
 • Kontinuitetsplanering
 • Informationsklassificering
 • Ledning av informationssäkerheten
 • Säkerhetsorganisation
 • Säkerhetskultur
 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Utbildning och awareness
 • Operativ IT-säkerhet utifrån ett verksamhetsperspektiv
 • Omvärldsbevakning, övervakning och mätning
 • Hotaktörsdriven cybersäkerhet
 • Incidenthantering
 • Outsourcing och kravställning
 • Rapportering och uppföljning
 • Efterlevnad
 • Kontroll och revision
 • Kontinuerlig förbättring och uppföljning
 • Ledningens genomgång

Föreläsare

Janne Haldesten har närmare 20 års erfarenhet inom området cybersäkerhet där han verkar som expert och rådgivare åt myndigheter och företag nationellt såväl som internationellt. Hans kunskapsdomän sträcker sig från teknisk IT-säkerhet till strategisk informationssäkerhet och cyberförsvar där han anlitas som talare och gästföreläsare världen över. Janne är sedan 2017 även ordförande i SIG Security som är Sveriges största intresseförening för professionella inom informationssäkerhetområdet.

Plats

Webbinarium 

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Cybersäkerhet , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights