Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 maj, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 maj, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 8 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta exempel på vad som är förbjudet och olagligt, undantaget samt vad som är lagligt och tillåtet.

Under kursdagen ges en introduktion till aktiebolagslagens kapitalskyddsregler i ett vidare civilrättsligt perspektiv. Specifikt kommer flertalet begrepp definieras och diskuteras. Detta inkluderar definition av ”värdeöverföring” i ABL 17:1, inkluderat lån och säkerheter som värdeöverföring och när lån eller säkerheter utgör olaglig värdeöverföring. Vi kommer även att resonera kring rekvisiten ”förmögenhetsminskning” och ”rent affärsmässigt” inom ramen för ABL, jämte undantag för fusion, delning och likvidation. Vidare kommer betydelsen av en civilrättslig och aktiebolagsrättslig checklista redogöras för.

En stor del av bolagsrätten aktualiseras först vid förvärv av bolag. I ljuset av detta kommer vi under kursdagen att genom belysande exempel på förvärvsfinansiering gå igenom de förvärvsspecifika lagregler som finns inom bolagsrätten. Detta inkluderar bland annat förvärvslåneförbudet i ABL 21:5, reglerna om utdelningar efter förvärv samt reglerna om förvärv av aktiebolag med dess egna medel.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

17 maj, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

20 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, bolagsjurister, revisorer och andra involverade i företagsöverlåtelser, ägarskiften och generationsskiften.

Kursinnehåll

Introduktion till aktiebolagslagens kapitalskyddsregler i ett vidare civilrättsligt perspektiv

 • Definition av ”värdeöverföring” i ABL 17:1, särskilt första stycket p. 4
 • Rekvisiten ”förmögenhetsminskning” och ”rent affärsmässigt”
 • Undantag för fusion, delning och likvidation
 • ABL 17:2, funktion och mening
 • ABL 17:3, kapitaltäckningsregeln och försiktighetsprincipen
 • ABL 17:4, efterutdelning, sakutdelning, m.m.
 • Förskottsutdelning, koncernbidrag, m.m.
 • Vilken betydelse har de formella bestämmelserna i ABL 18 kap?

Lån och säkerheter i belysningen av bestämmelserna i ABL 17 och 18 kap.

 • Lån och säkerheter som värdeöverföring, förmögenhetsminskning och affärsmässighet
 • När utgör lån eller säkerheter olaglig värdeöverföring?
 • Relevanta tidpunkter för bedömningarna
 • Koncernkonton och centralkonton
 • Betydelsen av en civilrättslig och aktiebolagsrättslig checklista
 • Bankens exponering vid sanktionering enligt ABL 17:6-7
 • Verkan av friskrivningar i låne- och säkerhetsavtal
 • Negativklausuler, covenants, bankens aktieövertagande, kontroll, etc.
 • Lån och säkerheter via handelsbolag, kommanditbolag, m.m.

Förbuden i ABL 21 kap. mot utlåning och säkerheter

 • Det generella förbudet mot utlåning och säkerheter i ABL 21:1 och 21:3
 • Undantagen i ABL 21:2, andra undantag enligt lagförarbeten och praxis
 • Betydelsen av koncerndefinitionen i ABL 1:11
 • Förskottsutdelning som lån
 • Den skatterättsliga stopplagstiftningen
 • Sanktioner

Förvärvslåneförbudet i ABL 21:5

 • Tolkningen av huvudregeln, ”i syfte att”, etc.
 • Minutenlånen
 • Undantagen, dotterbolag, systerbolag, överordnat koncernbolag, etc.
 • Utdelningar efter förvärv
 • Förvärv av aktiebolag med dess egna medel
 • Exempel på förvärvsfinansiering
 • ”Seriös kreditgivning”
 • Lån och säkerheter via kommanditbolag
 • Betydelsen av bankens kontroll över konton, krediter, aktier, negativklausuler, m.m.

Samspelet mellan bestämmelserna i ABL 17 kap. och ABL 21 kap.

Föreläsare

Erik Nerep är sedan 1986 verksam på Rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm, där han numera är kursansvarig för kurserna Aktiebolags organisation och ledning, Kredit- och obeståndsrätt samt undervisar i Rättsvetenskaplig introduktionskurs, Competition and Antitrust Law, Aktiebolags organisation och ledning, Kredit- och obeståndsrätt.

Eriks forskningsområden är aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt.

Plats

Funckensgränd 1 i Gamla stan, Stockholm

Investering

I priset ingår frukost, lunch, kaffe och kursdokumentation.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 25 recensioner
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
21 mar 2018
Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Jättebra innehåll

5/5
Kursdeltagare
21 mar 2018
Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Kompetent, och duktig att förmedla kunskap om ett område som är svårt

5/5
Kursdeltagare
21 mar 2018
Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Mycket bra, pedagogiskt framlagt med verkliga exempel.

Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights