Visa utbildning.se som: Mobil

Aktieägaravtal och bolagsordning

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
8 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-24 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Aktieägaravtal och bolagsordning

I ett aktiebolag är aktieägaravtalet och bolagsordningen de två viktigaste grunddokumenten. Trots detta är dokumentens utformningen i regel standardmässiga och ofta relativt kortfattade i svenska aktiebolag.

Såväl aktieägaravtalet som bolagsordningen har till sitt grundläggande syfte (utöver vad gäller bolagsordningens uppfyllande av de lagstadgade kraven) att skapa en fullt effektiv ordning för beslutsfattandet och driften av verksamheten i aktiebolaget. Ofta återspeglas inte denna betydelse i den omsorg med vilken dokumenten utformas. Ett väsentligt ändamål är självklart också att förebygga tvister, beslutsförlamning samt oklarheter kring fördelning av kompetens, vinst, etc. i bolaget.

Målgrupp

Advokater med inriktning mot aktiebolagsrätt, bolagsjurister, skattejurister och revisorer.

Kursinnehåll

 • Aktieägaravtalet och bolagsordningen i det aktiebolagsrättsliga systemet
 • Allmänt om aktieägaravtalets och bolagsordningens funktion
 • Vad brukar aktieägaravtalet och bolagsordningen innehålla?
 • Vilken status har bolagsordningen?
 • Aktieägaravtalet som styrinstrument i aktiebolaget
 • Spänningsförhållandet mellan aktieägaravtal och bolagsordningen
 • Aktieägaravtalets rättsverkningar inom bolagsrätten
 • Aktiebolagsrättens rättsverkningar i avtalsrätten
 • Aktieägaravtalet och bolagsordningen i förhållande till det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet
 • Aktieägaravtalet och nybildning av bolag respektive nyteckning av aktier
 • Aktieägaravtalets implementering i bolagsordningen
 • Pro & contra reglering i aktieägaravtal och bolagsordning
 • Bolagsordningens obligatoriska och fakultativa innehåll
 • Tolkning av aktieägaravtal och bolagsordning
 • Bundenhet vid aktieägaravtal och bolagsordning vid överlåtelse
 • Ändring av aktieägaravtal och bolagsordning
 • Aktieägaravtalet som ett komplement till bolagsordningen
 • Närmare om bolagsordningens fakultativa, obligatoriska och absolut obligatoriska innehåll
 • Aktieägaravtalet som substitut eller komplement i bolagsordningen
 • Aktieägaravtalets standardklausuler
 • Ändamålsklausuler och aktiefördelning
 • Bolagsstyrning: Styrelsearbete, styrelsebeslut och styrelsesammansättning bolagsstämmobeslut
 • a) Enhällighetskrav
 • b) Lösningar för 50/50-bolag, deadlock-klausuler, skiljeförfarande etc.
 • c) Ägarstyrning: Kontroll över aktieägarkretsen
 • d) Försäkringar
 • e) Sanktioner vid avtalsbrott
 • f) Inlösen vid anställnings upphörande, utträde, dödsfall och konkurs
 • • Aktieägaravtalet som enkelt bolag konsekvenser för avtalets tillämpning och upplösning
 • • Vinstfördelning
 • • Avtalstid
 • • Konfliktlösning
 • • Hembudsförbehåll i aktieägaravtal eller bolagsordning

Föreläsare

Erik Nerep är sedan 1986 verksam på Rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm, där han numera är kursansvarig för kurserna Aktiebolags organisation och ledning, Kredit- och obeståndsrätt samt undervisar i Rättsvetenskaplig introduktionskurs, Competition and Antitrust Law, Aktiebolags organisation och ledning, Kredit- och obeståndsrätt.

Eriks forskningsområden är aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt.

Plats

Funckens gränd 1, Gamla stan

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Aktieägaravtal och bolagsordning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 6 recensioner.

Kursdeltagare
Kursdeltagare
Kunnig och intresseskapande.
Kursdeltagare
Mycket kunnig och engagerad i alla frågor

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,8)
Baseras på 6 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Aktieägaravtal och bolagsordning från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: