Visa utbildning.se som: Mobil

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden.

Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna hos Fakultetskurser håller hög kvalité gällande innehåll och leverans då experter medverkar både som föreläsare och i utvecklingen av utbildningarna. 

Vårt mål

Vårt främsta ändamål är att leverera utbildning på högsta nivå för att öka deltagarnas kunnande både i praktik och teori. Vi stödjer även forskningen på rättsområdet då ekonomiskt överskott lämnas till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vi har kollektivavtal. Vi är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv. Vi värnar om våra anställda och deras anställningsvillkor.

Visa alla utbildningar med Fakultetskurser

Utbildningar

Öppen utbildning
Inköp
Offentlig upphandling Längd Pris Ort Snittbetyg
Avtalsfrågor i offentlig upphandling 6 timmar 6 500 SEK Stockholm
4,3 (14)
Introduktion till LOU och offentlig upphandling 6 timmar 6 200 SEK Stockholm
4,5 (17)
Juridik
AI och affärsjuridik 6 timmar 7 900 SEK Stockholm
Aktieägaravtal och bolagsordning 6 timmar 7 600 SEK Stockholm
4,8 (6)
Allmän förvaltningsrätt – fördjupning 6 timmar 5 500 SEK Stockholm
4,1 (14)
Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen 6 timmar 5 500 SEK Stockholm
Anti-korruption 6 timmar 6 900 SEK Stockholm
Att tvista i hovrätt 6 timmar 7 800 SEK Stockholm
Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter 6 timmar 7 400 SEK Stockholm
E-förvaltningens juridik 6 timmar 6 500 SEK Stockholm
4,3 (9)
En ny sexualbrottslagstiftning 6 timmar 7 100 SEK Stockholm
Equine Law - Om juridik kring hästar 6 timmar 7 200 SEK Stockholm
EUD:s tillämpning av de grundläggande friheterna i mål om direkta skatter 6 timmar 7 400 SEK Stockholm
Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer 6 timmar 7 400 SEK Stockholm
Fördjupning i LOU och offentlig upphandling 6 timmar 6 200 SEK Stockholm
Föreskrifter och konsekvensutredning 6 timmar 5 500 SEK Stockholm
Företagsobligationer – marknaden, kreditrisken & dokumentationen 6 timmar 7 200 SEK Stockholm
4,5 (20)
Förhörsteknik som arbetsredskap 6 timmar 7 600 SEK Stockholm
Försvararens uppdrag 6 timmar 7 200 SEK Stockholm
4,5 (17)
IT-avtal 6,5 timmar 7 500 SEK Stockholm
4,3 (27)
Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet 6 timmar 5 500 SEK Stockholm
Komplicerade boutredningar 6 timmar 7 100 SEK Stockholm
4,6 (7)
Kurs i Offentlighet och Sekretess 6 timmar 5 500 SEK Stockholm
4,7 (23)
Migrationsmyndigheternas bevisvärdering 6 timmar 7 400 SEK Stockholm
4,8 (12)
Migrationsprocess 6 timmar 6 900 SEK Stockholm
Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen 6 timmar 6 200 SEK Stockholm
Musikjuridik 6 timmar 6 900 SEK Stockholm
4,8 (28)
Målsägandebiträdets roll och uppdrag 6 timmar 7 600 SEK Stockholm
4,1 (18)
Narkotikamål i praktiken 6 timmar 7 100 SEK Stockholm
4,6 (14)
Processuell preklusion i praktiken 6 timmar 7 400 SEK Stockholm
4,6 (13)
Skiljeförfarande i praktiken 6 timmar 8 200 SEK Stockholm
Statsrätt och rollen som statsanställd 6 timmar 5 500 SEK Stockholm
4,7 (28)
Statsstöd 6,5 timmar 6 900 SEK Stockholm
4,5 (22)
Svåra samtal 6 timmar 5 500 SEK Stockholm
Tillståndsgivning och tillsyn enligt nya tobakslagen 6 timmar 5 900 SEK Stockholm
Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar 6 timmar 5 500 SEK Stockholm
Tillsynens rättsliga fas 6 timmar 6 500 SEK Stockholm
Tvistemålsprocessen I 6 timmar 8 200 SEK Stockholm
Tvistemålsprocessen II 6 timmar 8 200 SEK Stockholm
Tvistemålsprocessen III 6 timmar 8 000 SEK Stockholm
Tvångsvårdsmål i teori och praktik – rekvisit, rättigheter och principer 6 timmar 6 500 SEK Stockholm
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering 6 timmar 7 100 SEK Stockholm
Val av mellanman – möjligheter och risker 6 timmar 6 900 SEK Stockholm
Arbetsrätt
Arbetsrätt - Sociala medier, visselblåsare och integritet 6 timmar 6 500 SEK Stockholm
Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor 7 timmar 6 900 SEK Stockholm
5,0 (1)
Att bemöta rättshaveristiskt beteende 6 timmar 6 200 SEK Stockholm
5,0 (54)
Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor 6 timmar 6 700 SEK Stockholm
Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll 6 timmar 6 500 SEK Stockholm
Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet 6 timmar 6 500 SEK Stockholm
Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav 6 timmar 5 500 SEK Stockholm
Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar 6 timmar 6 500 SEK Stockholm
Konsten att hantera konflikter på arbetsplatsen 6 timmar 7 200 SEK Stockholm
Avtalsrätt
3D-skrivare – en rättslig utmaning 6 timmar 7 100 SEK Stockholm
Att optimera sitt avtalsskrivande 6 timmar 7 500 SEK Stockholm
4,4 (15)
Entreprenadjuridik
AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder 6 timmar 7 600 SEK Stockholm
AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid 6 timmar 7 600 SEK Stockholm
4,5 (4)
Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler 6 timmar 7 800 SEK Stockholm
ÄTA-arbeten 6 timmar 7 600 SEK Stockholm
Familjerätt
Medling i vårdnadstvister 6 timmar 6 900 SEK Stockholm
Praktisk bodelning 6 timmar 6 900 SEK Stockholm
Försäkring
Avancerad trafikskadereglering 6 timmar 7 900 SEK Stockholm
GDPR - Dataskyddsförordningen
Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs 6,5 timmar 7 100 SEK Stockholm
4,5 (12)
Det nya dataskyddet – GDPR 6 timmar 6 900 SEK Stockholm
Miljörätt
Miljöbalkens efterbehandlingsansvar 6 timmar 6 900 SEK Stockholm
Vattenrätt 6 timmar 6 500 SEK Stockholm
Kommunikation
Skrivande/copywriter
Klarspråk i praktiken (1,5 dagar) 9,5 timmar 8 200 SEK Stockholm
4,7 (37)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Fakultetskurser och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Pia
(5)
Utomordentlig bra kurs och en oerhört bra föreläsare
Kajsa Johansson
(5)
Jag gick kursen Musikjuridik hos Fakultetskurser och allting var jättebra uppstyrt. Extremt professionella föreläsare. Fint läge med kurslokal i Gamla Stan och bra lunch!
Carin E.
(5)
Jag uppskattade kursen i sin helhet. Jag gillade särskilt delarna avseende unionsrätten och att unionsrätten hela tiden fanns med som en förståelseram. En engagerade och duktig föreläsare tillsammans med ett bra organiserat kurstillfälle.
Intresseanmälan

För att få mer information från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Fakultetskurser
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 736 recensioner.