Visa utbildning.se som: Mobil

Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
6 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-05-20 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen

Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen

Detta är en utbildning i hur man tillämpar förvaltningsrätten rättssäkert, korrekt och effektivt.

De förvaltningsrätttsliga grundprinciperna har lyfts fram i den nya förvaltningslagen.

Kursen ger dig som arbetar med tillsyn eller annan myndighetsutövning inom stat eller kommun en fördjupad genomgång av de regelverk som styr din myndighetsutövning med inriktning mot just rättssäkerhet och hur man fattar rimliga beslut. Förvaltningslagen, kommunallagen och regeringsformen är i fokus. Kursen ger kunskaper i hur grundläggande förvaltnings- och kommunalrättsliga principer kan omsättas i praktisk myndighetsutövning, med respekt för allmänheten och bibehållen integritet för tjänstemännen. Konkreta exempel och verkliga case lyfts fram och analyseras och deltagarna kan också presentera sina frågor och få föreläsarnas synpunkter.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper inom området.

Kursinnehåll

Samhällets regelhierarki ur ett förvaltningsperspektiv och vår förvaltningslag

 • Förvaltningslagen och sammanhängande regelverk
 • En modern och rättssäker förvaltning – Vad innebär den nya förvaltningslagen?
 • Sekretess och offentlighet
 • Vad innebär skicklighet och opartiskhet?

Särskilda förvaltningsfrågor för handläggare och beslutande

 • Översiktligt om offentlighet och sekretess
 • Om rätten att vara skiljaktig enligt förvaltningslagen och om avsaknaden av sådan rätt för en kommuntjänsteman
 • Om meddelarfrihet
 • Tillsyn och överprövning av förvaltningsbeslut

Om konsten att arbeta inom en politiskt styrd organisation – praktiskt om myndighetsvardag och myndighetspolitik

 • Olika former av organisatorisk uppbyggnad, olika former av inflytande
 • Vad vill lagstiftaren och vad vill kommunen?
 • Vad är politikens roll vid myndighetsutövning ?
 • Hur hanterar man lagstiftarens uppdrag vid tydlig politisk styrning?
 • Myndighetsbeslut som går emot andra delar av kommunen?

Känsliga ärenden – om jäv och korruption i stora och små myndighetsorganisationer

 • Framtiden – tilltro eller förakt
 • Konsten att stärka rättssäkerheten vid myndighetsutövning
 • Rättssäkerhet i en föränderlig tid

Att omsätta den nya förvaltningslagens grundläggande rättsprinciper i praktisk handläggning och välformulerade beslut

Hur man förenar rättssäker myndighetsutövning, kostnadseffektiv handläggning och service

Hur hanterar man avvägningar och intressekonflikter?

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation.

Examen, diplom m.m.

Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören