Visa utbildning.se som: Mobil

Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
8 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-27 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal

Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal

Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal 

Genom införandet av konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtalet kan arbetsgivaren utsträcka vissa delar av arbetstagarens lojalitetsplikt till att gälla efter anställningens upphörande. Sådana klausuler är centrala för att företag ska kunna skydda sina företagshemligheter, kunder och anställda. De får dock inte användas i större utsträckning än vad som anses skäligt och riskerar då att ogiltigförklaras i sin helhet.

Sedan 2015 gäller ett nytt kollektivavtal om användningen av konkurrensklausuler som reglerar under vilka situationer en konkurrensklausul får användas och hur den får utformas. Avtalet reglerar dock inte användandet av klausuler som syftar till att förbjuda värvning av kunder eller anställda. Istället har regleringen gällande användande av sådana klausuler främst växt fram genom Arbetsdomstolens praxis.

Under kursen går vi igenom relevanta delar av avtalslagen, de två kollektivavtalen som reglerar användandet av konkurrensklausuler, skillnaderna mellan konkurrens- och värvningsklausuler samt aktuell praxis.  Vi gör också en utblick till övriga nordiska länders regleringar samt diskuterar hur avgränsningen gentemot konkurrens- och värvningsförbud i andra typer av avtal, såsom aktieägaravtal, incitamentsprogram, m.m. kan göras och vilket regelverk som gäller då. Under kursen belyses också hur processrättsliga säkerhetsåtgärder kan nyttjas för att säkerställa att klausulerna iakttas och inte blir verkningslösa under en pågående process i domstol eller skiljenämnd.

Målgrupp

Kursen riktar sig till arbetsgivare, HR-ansvariga, personalchefer och jurister på företag, samt advokater och biträdande jurister.

Kursinnehåll

  • Konkurrensklausuler
  • Värvningsförbud avseende kunder
  • Värvningsförbud avseende anställda
  • Säkerhetsåtgärder under process i domstol eller skiljenämnd

Föreläsare

Jenny Welander Wadström är advokat och ansvarig delägare för Roschiers arbetsrättsgrupp. Hon har en bred erfarenhet av olika typer av frågor inom arbetsrättens område såsom rådgivning i samband med ingående och avslutande av högre befattningshavares anställning, företagsöverlåtelser och omstruktureringar, gränsöverskridande frågor, diskriminerings- och integritetsfrågor, tvister och förhandlingar.

Jenny Welander Wadström tillhör de ledande juristerna inom arbetsrätt i Sverige. Hon har även arbetat som rättssekreterare vid Arbetsdomstolen.

Erik Ficks är advokat och ansvarig delägare för Roschiers verksamhet inom bl.a. immaterialrätt. Han har omfattande erfarenhet av att agera ombud i svenska och internationella skiljeförfaranden samt inför både allmän domstol och förvaltningsdomstol. Han har bl.a. särskild erfarenhet av tvister om företagshemligheter samt konkurrens- och värvningsklausuler. Erik rankas som en av Sveriges ledande jurister inom immaterialrätt (bl.a. enligt Chambers).

Plats

Kursen hålls hos Fakultetskurser på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm. 

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal !

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: