Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
6,5 timmar
9 100 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-10-27 09:30 - Stockholm
Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
9 100 SEK
2021-10-27

Stockholm
9 100 SEK
2022-03-24

Beskrivning av: IT-avtal

Den omfattande marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har gett upphov till en mängd avtalstyper. Kursen behandlar dessa IT-avtal, såsom avtal om systemleverans, utveckling, programvarulicenser, drift samt molntjänster.

Syftet är att ge en översikt av olika avtalstyper och dess rättsliga särdrag. Särskilt fokus riktas under kursdagen mot förhållanden som ofta leder till misslyckade IT-projekt, ansvarsexponering eller tvist mellan parterna. Vad bör parterna tänka på när avtal utformas? Hur brukar avtalen se ut?

Kursen utgår från ett kundperspektiv, men även risker för leverantörer kommer att belysas.

Avtalsregleringarna belyses genom exempel från standardavtalen på den svenska marknaden och avtal från den offentliga sektorn. Ett stort antal av dessa avtal, vissa som undervisningsexemplar, ingår i kursdokumentationen. En del av avtalen kommer tillhandahållas på såväl svenska som engelska, dock hålls kursen i sin helhet på svenska.

Kursinnehåll

 • Genomgång av olika typer av IT-avtal
 • Affärsavtalet och de allmänna bestämmelserna
 • System- och tjänsteleveransavtal, utvecklingsavtal (projektavtal och agil utveckling), outsourcing och andra driftavtal, molntjänster, hybridavtal (dvs. kombination av drift och molntjänster) samt licensavtal,
 • Rättsfrågor som är centrala för respektive avtalstyp
 • Standardavtal (översikt) på den svenska marknaden och Kammarkollegiets villkor, bl.a. IT DRIFT 2016
 • Avtalsregleringens förhållande till lagstiftning och allmänna kontraktsrättsliga principer
 • Leverantörs- respektive kundperspektiv på olika avtalsfrågor
 • Hur preciseras avtalsobjektet?
 • Resultat- eller resursuppdrag?
 • Servicenivåer
 • Hur hanteras ändringar och tillägg i avtalet?
 • Utformning av leveransprov och provets rättsliga konsekvenser
 • Hur kan respektive parts ansvar preciseras och "grupparbete" undvikas?
 • Dröjsmål och felansvar (prestanda och funktionalitet) m.m.
 • Sanktioner vid dröjsmål och fel
 • Speciella frågor kring felansvar i relation till programvara och IT-tjänster
 • Ansvarsfriskrivningar i IT-avtal.
 • Förhållandet mellan servicenivåviten och vanliga felpåföljder
 • Särskild ansvarsreglering för s.k. tredjepartsprodukter?
 • Licensfrågor och andra immaterialrättsliga frågor
 • Inlåsning, ändringsrätt och tillgång till källkod
 • Reglering av "exit" i drifts- och molnavtal
 • Avtalsregler om dataskydd (personuppgiftsbiträdesavtal m.m.)
 • Tvist
 • Vanliga fallgropar och orsaker till tvist
 • Praktiska åtgärder vid tvist
 • Tvistelösning

Plats

Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm

Föreläsare

Daniel Westman arbetar främst med forskning och undervisning i rättsinformatik och IT-rätt. På det allmänna planet är han intresserad av samspelet mellan informationstekniken och juridiken. De rättsområden som intresserar honom särskilt är upphovsrätt, personupp­giftsskydd och informationsfrihet.

Daniels avhandling handlar om tillgång till myndighetsinformation i en digital miljö och särskilt om förhållandet mellan regler som garanterar insyn i myndigheterna information och regler om personuppiftsskydd och upphovsrätt.

Advokat Lars Perhard har varit verksam med svensk och internationell affärsjuridik inom advokatbyrå i många år; han har varit partner i Lagerlöf & Leman, Cederquist och senast i Certa Advokatbyrå. Sedan början av 80-talet har han ägnat en hel del tid åt IT-rätt och därmed sammanhängande rättsfrågor, och anses ha specialiststatus på området.

På senare år har han i huvudsak varit verksam med att biträda klienter – ofta med anknytning till IT-sektorn – i avtalsförhandlingar och som ombud i tvister inför domstolar och skiljenämnder. I tilltagande omfattning hanterar han även uppdrag som partsutsedd eller ensam skiljeman eller som ordförande i skiljenämnder i svenska och internationella mål.

Målen har ofta anknytning till IT-sektorn och kan gälla leveranser av varor och tjänster, t.ex. skadestånd och andra påföljder i anslutning till misslyckade komplexa projekt, och han hanterar även köp-, kontrakts- och immaterialrättsliga tvister samt t.ex. tvistefrågor rörande aktieägaravtal, garantier vid företagsöverlåtelser och värdering av företag (ofta inom IT-sektorn).

Målgrupp

Kursen IT-avtal vänder sig mot advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och CIO:s samt kontraktsansvariga.

Pris

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om IT-avtal, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 27 recensioner.

Kursdeltagare
(3)
Hade hoppats att den i större grad skulle ta upp engelskspråkiga standardavtal från de stora leverantörerna. Den utgick dock nästan helt o hållet från ett visst svenskt standardavtalspaket som själv ej sett användas.
Kursdeltagare
(4)
Bra. Föreläsarna kompletterade varandra bra.
Kursdeltagare
(4)
Bra. Lite väl mycket specifik information om molntjänster. Hade uppskattat mer fokus på fallgropar och problem än en genomgång av hänvisning till en viss bestämmelse.
Recensioner
Kursrecensioner
(4,3)
Baseras på 27 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen IT-avtal från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: