Visa utbildning.se som: Mobil

Grunderna för en god förvaltning

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
6 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-29 09:30 - Stockholm
Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
6 900 SEK
2021-09-29

Stockholm
6 900 SEK
2022-03-21

Beskrivning av: Grunderna för en god förvaltning

Det ställs höga krav på att myndigheter ska tillämpa gällande lagstiftning korrekt och likformigt. För att ge en grundläggande struktur för kontakter mellan myndigheter och enskilda finns en förvaltningslag som bl.a. anger en minimistandard för hur ärenden ska handläggas. Den nya förvaltningslagen (2017:900) innebär flera viktiga reformer av myndigheternas verksamhet och det svenska förvaltningsförfarandet som syftar till att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. Kursen behandlar främst de allmänna reglerna för handläggning av ärenden och beslutsfattande och de nyheter som den nya förvaltningslagen innebär. 

Kursen innehåller såväl föreläsningsinslag som praktiska moment där kursdeltagarna ska arbeta med och lösa frågor som rör allmän förvaltningsrätt.

För tjänstemän inom förvaltningen – såväl den statliga som den kommunala – finns vissa principer och rättsregler som är gemensamma oavsett vilken förvaltningsmyndighet som det är fråga om. Denna kurs syftar till att belysa och diskutera dessa regler. Kursen omfattar bl.a. följande moment:

 • Den svenska förvaltningsmodellen framväxt och särdrag. Den svenska förvaltningsmodellen är – ur ett internationellt perspektiv – säregen och inledningsvis i kursen behandlas därför vad som kännetecknar den svenska förvaltningens ställning och organisation. Frågor som bl.a. vem som styr och kontrollerar förvaltningen tas upp.
 • Vilka krav ställs på dig som tjänsteman? Ett annat moment i kursen rör tjänstemännens ställning och den värdegrund som formulerats för de offentliganställda.
 • Det finns ett antal rättsprinciper, t.ex. kraven saklighet och likabehandling, som är grundläggande för all offentlig maktutövning. Vad dessa principer betyder och vilka krav de ställer vid t.ex. handläggning av ärenden ska tas upp i kursen.
 • För alla förvaltningsmyndigheter finns det en lag (förvaltningslagen) som anger vilken service och tillgänglighet som myndigheten är skyldig att ge. I lagen ställs också krav på hur ärendehandläggningen på en myndighet ska gå till. Denna lag kommer naturligtvis att studeras i denna kurs – särskilt med tanke på att en ny förvaltningslag trädde ikraft i juli 2018. Särskilt fokus kommer att läggas på de nyheter som den nya lagstiftningen för med sig samt de viktigaste rättsfallen och JO-besluten.
 • Viktiga anslutande frågor kring ärendehantering kommer att tas upp t.ex. hur man motiverar bra beslut som är hållbara och tydliga. Men även regler kring den generella dokumentationsskyldigheten.
 • Hur gör parter som är missnöjda med en myndighets beslut? Avslutningsvis belyses i vilken utsträckning en myndighet kan ompröva sina beslut, när besluten är överklagbara och vem som då har klagorätt.Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt.

Kursinnehåll

 • Den svenska förvaltningsmodellen
 • Tjänstemannarollen
 • Offentligrättsliga principer
 • Förvaltningslagen
 • Allmänna krav på handläggning
 • Ärendehantering
 • Beslutsfattande och besluts rättsverkningar
 • Hur myndigheters beslut kan angripas

Föeläsare

Lena Sandström är adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Plats

Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grunderna för en god förvaltning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Grunderna för en god förvaltning!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Grunderna för en god förvaltning från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: