Visa utbildning.se som: Mobil

E-lärandets juridik

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
6 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-05-27 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Beskrivning av: E-lärandets juridik

Praktiska juridiska frågor vid digitalisering av utbildningen

Modern informations- och kommunikationsteknik är en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lärplattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är endast några inslag av tekniken i dagens utbildningsmiljö.

Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Exempelvis hur material på nätet får användas i undervisningen, hur den personliga integriteten ska skyddas samt vilket material som blir offentligt.

Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) jämte förslag på praktiska lösningar.

Deltagarna kan under självklart  ställa frågor under hela kursdagen om de praktiska problem som de möter på sina respektive arbetsplatser.

I kursmaterialet ingår även boken "Juridiken kring e-lärande" skriven av föreläsaren Cecilia Magnusson Sjöberg och Sanna Wolk.

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare, rektorer, kursutvecklare, projektledare, kursadministratörer, jurister och andra, som behöver kunskap om juridiken kring e-baserat lärande.

Kursinnehåll

Övergripande frågor

 • Vad ska man tänka på vid skapandet av eget kursmaterial?
 • Hur får andras material användas?
 • Vilket ansvar har lärosätet för material som studenter lägger in i interaktiva tjänster?
 • Vilka juridiska överväganden ger digitaliserad examination upphov till?
 • Hur bör kommunikationen med studenterna se ut?
 • Hur bör administrationen kring den digitala utbildningen fungera?
 • Vad krävs för att molntjänster och sociala medier ska kunna användas i undervisningen?
 • Vilka avtal behövs och hur bör innehållet se ut?

Specifika upphovsrättsliga frågor

 • Är föreläsningar och annat undervisningsmaterial upphovsrättsligt skyddade?
 • Skydd för inspelningar av undervisning
 • Vem har rätten till undervisningsmaterialet, läraren eller lärosätet?
 • Kan publiceringen av en inspelad lektion stoppas av upphovsrättsliga skäl?
 • Får man använda YouTube i undervisningen?
 • Krävs det tillstånd för att länka till material på nätet?

Specifika frågor om personuppgiftslagstiftningen

 • Vad gäller vid publicering av personuppgifter på internet?
 • Vem har personuppgiftsansvar i sociala medier?
 • Hur bedömer man om en viss molntjänst kan användas i undervisningen?
 • Vilka är de rättsliga skillnaderna mellan utbildning i öppna respektive slutna nätverk?
 • Kan läraren av integritetsskäl hindra publicering av föreläsningar?

Specifika frågor om offentlighetslagstiftningen

 • Är PowerPoint-presentationer, inspelade lektioner m.m. allmänna handlingar?
 • Kan utbildningsmaterial sekretessbeläggas?
 • Vad måste arkiveras och vad får gallras?
 • Vad finns det för krav på informationssäkerhet vid webbaserad undervisning?

Investering

6 500 kr inklusive frukost, lunch, kaffe, bok och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Recensioner

Kursdeltagare
(4)
Kunnigt säketr och väl genomtänkt (tiden var kanske lite kort)
Kursdeltagare
(4)
Bra och informativt
Kursdeltagare
(4)
Intressant och bra. En synpunkt dock. Fika är förvisso trevligt men med tanke på att ämnet är så viktigt och väcker många frågor så bör nog tiden för kaffe och kaka minskas.

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
E-lärandets juridik
Kursrecensioner
(4,4)
Baseras på 29 recensioner
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner
Alla recensioner för arrangören