Inga recensioner än

Arbetsrätt och skiljeförfarande – en utmaning!

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 8 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Arbetsrätt och skiljeförfarande – en utmaning!

VD-avtal och anställningsavtal för högre befattningshavare föreskriver ofta att tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska avgöras genom skiljedom i stället för i domstol. Som processförare behöver man därför ha kunskap om hur det går till att driva en arbetsrättslig tvist i ett skiljeförfarande. På vilket sätt skiljer sig skiljeförfarandet från domstolsprocessen och vad bör man tänka på?  Målet med kursen är att ge deltagarna en teoretisk och praktisk vägledning i att driva en arbetsrättslig tvist inför en skiljenämnd.

Under kursen tar vi bland annat upp hur valet av skiljeklausul påverkar skiljeförfarandet. Vi går igenom särdragen för skiljeförfarandet och vad man som ombud eller företrädare för part särskilt bör vara uppmärksam på för att tillvarata partens rätt i skiljeförfarandet. Särskilda problemställningar som kan uppkomma under skiljeförfarandet behandlas, bland annat hur motkrav från motparten hanteras i ett skiljeförfarande, hur bevisning säkras, om sekretess gäller för skiljeförfarandet och i vilka situationer allmän domstols inblandning kan aktualiseras.  

Efter kursen hoppas vi att du känner dig förtrogen med hur skiljeförfarandet går till, de svårigheter som kan uppkomma i en arbetsrättslig process som förs inför skiljenämnd, vilka kostnader det är förenat med samt fördelar- och nackdelar med skiljeförfarande.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

24 november, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm
  • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister på bolag och arbetsgivar- eller fackförbund samt advokater som vill få en teoretisk genomgång och praktiska tips i att driva en arbetsrättslig tvist i ett skiljeförfarande. Deltagarna bör ha processvana och arbetsrättslig kompetens för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

Kursinnehåll

  • Vilka typer av skiljeförfarande finns det och vilka är deras särdrag?
  • Hur skiljer sig skiljeförfarandet från processen i allmän domstol och vilken betydelse har det för processföringen?
  • Hur hanteras processen om skiljeklausulen betraktas som oskälig?
  • Kan svaranden framställa egna yrkanden i skiljeförfarandet?
  • Är uppgifter som kommer fram i skiljeförfarandet skyddade av sekretess?
  • Hur kan part säkra bevisning?
  • Påverkas fördelningen av kostnaderna när en part anses som svagare?

Föreläsare

Pia Attoff är advokat och delägare vid Advokatfirman Attoff Law AB som är en specialistbyrå inom arbetsrätt. Hon har lång erfarenhet som rådgivare inom arbetsrätt och anlitas idag av både stora och små, privata och offentliga arbetsgivare med eller utan kollektivavtal, med behov av kvalificerad specialistrådgivning/biträde inom arbetsrätt. Pia Attoff anlitas ofta för utbildningsuppdrag inom olika arbetsrättsliga ämnen. Hon publicerar arbetsrättsliga artiklar och är även expert inom arbetsrätt för tidningen Lag & Avtal tillsammans med Dan Holke (LO TCO Rättsskydd) och Lars Bäckström (Almega).

Maria Nisell är advokat och grundare av advokatfirman Advokat Maria Nisell AB med inriktning på tvistlösning. Maria arbetar främst som ombud i kommersiella tvistemål och som skiljedomare och är specialiserad inom processrätt och svensk- och internationell skiljedom. Hon har stor erfarenhet av skiljeförfaranden, både som ombud och som skiljedomare, och utses regelbundet som partsuddsedd skiljedomare samt av skiljedomsinstitut som SCC och ICC. Hon har genomfört en svensk skiljedomsutbildning i regi av SCC och SAA samt en internationell skiljedomsutbildning i regi av Chartered Institute of Arbitrators vid Pepperdine University i USA. Maria har arbetat som advokat under många år och har tidigare tjänstgjort i tingsrätt och hovrätt samt bland annat innehaft tjänster som bolagsjurist och jurist på Sveriges riksbank. Hon föreläser regelbundet om domstolsprocess och skiljeförfaranden, bland annat för Sveriges Advokatsamfund och tidigare på Stockholms universitet.

Plats

Funckens gränd 1, Gamla stan, Stockholm

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsrätt och skiljeförfarande – en utmaning!, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights