Visa utbildning.se som: Mobil
Motivera anställda – guide för chefer

Motivera medarbetare – guide för chefer

Vad är motivation och hur kan du som ledare på ett handfast sätt arbeta för att inspirera dina medarbetare? Genom sunda värderingar och att se individen bakom den anställda. Det finns många verktyg att applicera, men det viktigaste är att bygga en tvåvägskommunikation på förtroende.

Den här artikeln ingår i vår serie, Ledarskapsguiden.

Vad är motivation?

Motivation är de faktorer, inre som yttre, som driver människor att uppnå sina mål. De inre faktorerna omfattar sådant som en individs värderingar, intressen och viljan att utvecklas medan yttre faktorer innefattar sådant som exempelvis belöningar. För en ledare handlar motivation om att knyta an till dessa faktorer och hitta den kombination av drivkrafter som sporrar varje medlem av gruppen.

För att verkligen kunna motivera och skapa förtroende hos dina medarbetare måste du förstå att det är en komplicerad process. Alla människor är individer, det finns därför ingen enkel modell som går att applicera på samtliga personer i ditt arbetslag.

Motivera som en chef

Hantera förväntningarna

En av dina första utmaningar bör vara att mäta organisationens förväntningar mot personalens. Det är inom förväntningar som det stundtals krockar. Ledningen kan ha en idé om hur och vad ditt team ska åstadkomma, medan gruppen och dess medlemmar har en annan uppfattning. Som chef är det ditt jobb att balansera förväntningarna och möta invändningar. Här är det av största vikt att du lyssnar på gruppen och är öppen för kritik. Att dela ut arbetsuppgifter från ovan utan dialog är ett snabbt sätt att tappa gruppens motivation.  

Utveckling – inte bara på lönekontot

Företaget når sina mål, växer och går med vinst. Fantastiskt! Utveckling är överlag den mest bidragande faktorn när det kommer till att sporra dina medarbetare. Lön, bonus och tävlingar är alla bra sätt att motivera, men dessa metoder är förvånansvärt kortsiktiga. Muta inte din personal, utveckla dem. Var inte rädd för att utmana dina medarbetare. Du vet säkert själv hur tråkigt det kan vara att komma till ett jobb dag ut och dag in och aldrig känna att du utvecklas eller lär dig något nytt. Många växer bäst under press, andra behöver längre tid på sig. Se till att anpassa dina förväntningar efter person och inte efter dig själv! 

Värdesätt era värderingar

Något som har fått större betydelse i arbetslivet, särskilt för den unga generationen, är värderingar. I en artikel i Forbes skriver entreprenören Elizabeth McLeod tillsammans med sin dotter om varför unga människor i allt högre utsträckning byter jobb. Artikeln mynnar ut i slutsatsen att det viktigaste för den unga generation är känner att de jobbar med något som betyder något, som förändrar världen till det bättre. Denna slutsats speglas av ledarskapsföreläsaren Simon Sinek. Framgångsrika ledare och organisationer lyckas för att de har tagit sig tiden att svara på frågan varför. Se till att ditt företag har en värdig vision för dina medarbetare att bli engagerade i. Citat från artikeln:

”I was raised to believe I could change the world. I’m desperate for you to show me that the work we do here matters, even just a little bit. I’ll make copies, I’ll fetch coffee, I’ll do the grunt work. But I’m not doing it to help you get a new Mercedes.”

Motivation genom lojalitet

Lättare sagt än gjort. Dessvärre inte mindre viktigt för det. Lojalitet börjar utvecklas när dina medarbetare är investerade i och känner ett ansvar som sträcker sig längre än deras dagliga arbete. Det är en jättebra start, men det kommer inte räcka hela vägen! De måste även känna ett större ansvar för verksamheten och en stolthet i att jobba inom organisationen. Lojalitet är egentligen en effekt av medarbetarens intresse, om hen är engagerad i företagets framgång kommer stoltheten och lojaliteten att följa. 

Hur skapar du då lojalitet? Dels genom företagets värderingar. Dels genom tillit och respekt. Ge mer ansvar och involvera dina medarbetare i beslutsprocesser. Engagemang och lojalitet växer med ansvar. Understödjer du det med att övertyga dina medarbetare om er gemensamma vision. Då är du ett framgångsrecept på spåren. 

Sätt mål

Om det på något vis är så att du bott under en myrstack i dessa målorienterade dagar, låt oss då påminna dig. Att sätta mål är ett enkelt och effektivt sätt att få dina medarbetare att arbeta mot något. Se till att det finns både personliga mål och gruppmål som medarbetare kan dra mot. Sätt målen tillsammans och håll regelbundna uppföljningsmöten där ni stämmer av hur det går. De flesta människor triggas av att ha något att sträva efter och mätas på. Ett beprövat sätt att skapa motivation bland sina medarbetare.

Ge stöd

Det kan vara frustrerande när en av ens medarbetare inte levererar, speciellt eftersom deras resultat reflekteras på dig. Men genom att skapa en miljö där du visar att du bryr dig även om det är motigt så skapar du en tillit som är extremt viktig. Viktig för att dina medarbetare ska kunna känna sig motiverade, även i motgång. Du ska aldrig stå på dina anställda, du ska stötta dem till att stå själva och i bästa fall nå ännu högre!

Äkta motivation kommer inifrån

Det är lätt att glömma, men varför finns ditt företag egentligen? Ja, ni drivs i vinstsyfte, förser människor med en produkt eller service och era medarbetare med ett jobb. Men varför finns ni? Om ni vill växa och göra skillnad behöver ni ta världen med storm. Ni behöver göra en skillnad, något som betyder något. Och då spelar det ingen roll om man är ett välkänt bilmärke eller gör toalettborstar. Den som glöder mest oavsett vilken produkt, bransch eller tjänst lyckas. Fokusera på ert varför och inte ert vad eller hur

Adam Grant från Harvard Business Review gjorde för en tid sedan en undersökning av donationsinsamlare på amerikanska universitet. De flesta av cheferna var övertygade om att medarbetarna drevs av egenintresse och att de inte brydde sig nämnvärt om vad som hände med donationerna när de väl var insamlade. Färre än 1 procent av cheferna trodde att detta var en viktig motivationsfaktor.

Adam och hans kollegor testade detta genom att be de individer som blev hjälpta av donationerna att komma in och berätta om hur donationerna hade hjälpt dem och vilken stor skillnad detta gjort i deras liv. Resultatet efter dessa besök visade en dramatisk ökning på produktiviteten. Värdet på snittdonationen ökade med hela 171 procent veckorna efter besöket. 

Detta exempel ligger väldigt nära det som Elizabeth McLeod och Simon Sinek pratar om kring värderingar och att knyta det till anledningen varför just ni som organisation finns till. Det går inte på samma sätt att skapa ’artificiell’ inspiration, utan en djupgående motivation måste komma från något som berör dina medarbetare. Det behöver inte vara något dramatiskt som att ni räddar världen. Det räcker med att ni gör den lite bättre, på ert sätt.

Behöver du hjälp att lära dig hur du bygger upp dina medarbetare finns det flera utbildningar inom coachande ledarskap som kan vara intressanta.

 

Så, det vi lärt oss av artikeln:

  • Vad är motivation? Motivation kommer inte i en form. Den kommer i lika många former som det finns individer på ditt företag. En lösning passar inte alla, lyssna och bemöt individen. Var rättvis och realistisk.

  • Förväntningar. Prata om förväntningar: ledningens förväntningar, dina förväntningar och självklart medarbetarens förväntningar.

  • Utveckling. För de allra flesta är utveckling en brännpunkt. Håll inte tillbaka dina anställda utan se till att utveckla dem så mycket som möjligt. Våga utmana dem.

  • Värderingar. Varför finns ni, vad ligger till grunden för ert företag? Banala anledningar ger banala medarbetare. Stå för värden som betyder något!

  • Lojalitet. Ta dig tiden att bygga förtroende hos dina medarbetare. Först då kommer de att tala om för dig vad de behöver.

  • Sätt mål. Mål är en beprövad metof för att skapa motivation. Sätt dem tillsammans!

  • Du är ett stöd. Visa medkänsla och coacha dina anställda till de resultat som du önskar. Ett missat mål är lika mycket ditt misstag som din medarbetare.

  • Sann motivation kommer inifrån. Varför finns ni? Hitta en koppling mellan din organisation, dig själv och dina medarbetares värderingar och drivkrafter.

 

Läs hela ledarskapsguiden här!

Tips på utbildningar för dig som vill lära dig motivera:

Senast uppdaterad: 20 nov 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-09-06

Hur blir man chef?

Många drömmer om att en dag ta klivet upp och bli chef. Men att bli chef innebär ett helt nytt ansvar och det finns flera hinder att överlista, ofta många som gemene man inte känner till. Trots detta lockar positionen med bättre förmåner, högre lön och karriärmöjligheter. Men hur blir dessa förutsättningar dina och vad krävs egentligen för att bli chef?

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-11-20

Ny som chef – tips inför första dagen på jobbet

Har du gått och blivit chef? Grattis! Du har precis klivit in i en spännande och givande värld där du kommer att möta många nya situationer som du kanske aldrig ställts inför tidigare. För att du ska känna dig trygg i din nya roll har vi samlat handfasta tips för hur du kan hantera den första tiden på ditt nya jobb.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-06-12

Ledarskapsguiden

Välkommen hit! Om du har funderingar om ledarskap vågar vi bestämt påstå att du är på rätt plats. Detta är nämligen utbildning.se:s omfattande ledarskapsguide. En omsorgsfull samling av nyttig kunskap för dig som vill växa som ledare.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!