Inga recensioner än

Kontrollansvarig enligt PBL

Byggbranschens Utbildningscenter, i Stockholm (+1 orter)
Längd
3 dagar
Pris
13 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
27 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 dagar
Pris
13 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
27 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 13 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Byggbranschens Utbildningscenter

Introduktion

Utbildningen ger dig goda kunskaper om bygglagstiftning, som behövs för dig som ska jobba som Kontrollansvarig (KA). Som KA ska du bland annat tillsammans med byggherren ta fram förslag till kontrollplan och se till att kontroller genomförs och att handlingar och bestämmelser följs. Vi kommer också gå igenom de delar i EKS, standardavtal, arbetsmiljölag och miljöbalken som du behöver i ditt uppdrag.

Som KA ska du ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften du har. Du måste kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. För att skriva tentamen hänvisar vi till RISE Certifiering eller KIWA. 

’Kontrollansvarig, enligt PBL Grund’ finns även som distansutbildning.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Ingen registrering till ID06 Kompetensdatabas
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Tentamen

 • För tentamen och ansökan om certifiering, kontakta RISE eller KIWA

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

27 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

28 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Fortsatta studier

Kontrollansvarig - Uppdateringskurs

Utbildningens mål

 • Fördjupad kunskap inom gällande bygglagstiftning
 • Fördjupad kunskap om kontrollplanen
 • Kunskap om andra relevanta regelverk, avtal m.m.
 • Erhålla god kännedom om rollen som kontrollansvarig
 • Ge förutsättningar att klara tentamen via valfritt certifieringsorgan

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska fungera som Kontrollansvariga enl. PBL eller i övrigt vill skaffa sig en god uppfattning kring gällande lag- och regelverk.

Utbildningens innehåll

För att vara verksam som Kontrollansvarig behöver du kunna uppvisa både den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. Detta kan du styrka genom att komplettera med en certifieringsgrundande tentamen inför personcertifiering via valfritt certifieringsorgan, exempelvis RISE Certifiering eller KIWA.

Investering

Kursavgift exkl moms: Medlem: 10200 kr Ej medlem: 12000 kr

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kontrollansvarig enligt PBL, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Byggbranschens Utbildningscenter
Box 341 20
100 26 Stockholm

Byggbranschens Utbildningscenter

Vi säkerställer att du och dina medarbetare har rätt kompetens med aktuella och framtidsinriktade utbildningar för både yrkesarbetare och tjänstemän. Vi har ett brett utbud inom entreprenadjuridik, byggproduktion, arbetsmiljö, företagsstyrning, ledarskap, kollektivavtal och arbetsrätt....

Läs mer om Byggbranschens Utbildningscenter och visa alla utbildningar.

Highlights