Inga recensioner än

PBL - Plan- och bygglagen, grundkurs – 2 dagar - företagsutbildning

Byggutbildarna, Rikstäckande
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss. se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss. se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Lagen som styr allt byggande - gå vår grundkurs i plan- och bygglagen!

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Reglerna som revideras regelbundet påverkar allt byggande och alla som är involverade i byggprocessen bör kunna och förstå lagen för att ha möjlighet att utföra ett korrekt arbete.

Syftet med bestämmelserna i plan- och bygglagen är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

I denna grundkurs går vi igenom plan- och bygglagen, PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen, PBF så du ska få god kunskap om lagen. 

Vi ser fram emot att komma till er, kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss.

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill få en god kunskap om plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Våra kursdeltagare är bland annat: arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovshandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Kursinnehåll

Dag 1

 • Allmänt om PBL
 • Översiktsplan, detaljplan och regionplan
 • Delar av andra kapitlet som ska prövas i lov och förhandsbesked
 • När krävs bygglov?
 • När krävs rivningslov?
 • När krävs marklov?
 • Krav som prövas i lovet
 • Lovansökan
 • Kommunicering
 • Lovbeslutet
 • Överprövning

Dag 2

 • Tekniska krav
 • Anmälan
 • Handlingar inför tekniskt samråd
 • Tekniskt samråd
 • Startbesked
 • Kontrollplan
 • Kontrollansvariga
 • Särskilt sakkunniga
 • Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • Slutsamråd
 • Slutbesked
 • Sanktioner

Fortsatta studier

Du kanske även är intresserad av:

 • Plan- och bygglagen, intensiv - 1 dag
 • Plan- och bygglagen - online

 • Boverkets byggregler- 4,5 dagar
 • Boverkets byggregler - 2 dagar
 • Boverkets byggregler, intensiv - 1 dag

 • Byggteknik & kontroll – Grundläggning
 • Byggteknik & kontroll – Stommen
 • Byggteknik & kontroll – Installationer

 • Kontrollplan enligt PBL

 • Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs – 4 dagar
 • Kontrollansvarig enligt PBL, intensiv – 2 dagar
 • Kontrollansvarig på distans
 • Uppdatering för kontrollansvariga, inkl. tentamen

Investering

I deltagaravgiften ingår även

 • En väl genomarbetat kursdokumentation, alltid med de senaste uppdateringarna
 • Plan- och bygglagen
 • Plan- och byggförordningen
 • Möjlighet att ställa frågor under hela kursen till vår kunniga och erfarna föreläsare

Varför välja Byggutbildarna?

Distansutbildningar

Kurslitteratur ingår

Samarbete med branscher/näringsliv

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om PBL - Plan- och bygglagen, grundkurs – 2 dagar - företagsutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Byggutbildarna
Kungsgatan 34
745 31 Enköping

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Byggutbildarna Rune Johansson AB är ett mycket välrenommerat företag i byggbranschen som har funnits sedan 1984. Vi erbjuder aktuella och uppdaterade kurser inom byggregler och byggteknik. Vill du lära dig mer om Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Kontrollansvariga (KA)...

Läs mer om Byggutbildarna och visa alla utbildningar.

Highlights