Kontrollansvarig enligt PBL

Novo Utbildning AB, i Göteborg (+2 orter)
Längd
4 dagar
Pris
16 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
4 december, 2023 (+5 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
4 dagar
Pris
16 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
4 december, 2023 (+5 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Kontrollansvarig enligt PBL är godkänd enligt Boverkets krav.

Vi är ledande på marknaden för utbildning till Kontrollansvarig enligt PBL. 
Har sedan starten 1995 med Kvalitetsansvarig utbildat drygt 23.000 personer!

Från den 2 maj 2011 gäller ändrade regler i bygglagstiftningen.

I den ändrade plan- och bygglagen blev bestämmelserna enklare och tydligare, vilket ökar förutsättningarna för en enklare och mer enhetlig rättstillämpning. Kvalitetsansvarig bytte namn till Kontrollansvarig.

Lagen skärptes och bestämmelserna förtydligades på följande sätt:

 • Det blev tydligare vad som ska gås igenom vid det tekniska samrådet och vad som är förutsättningarna för att få ett startbesked respektive slutbesked.
 • Det blev tydligare vad en kontrollplan ska innehålla och när den ska föreslås för kommunen.
 • Rollen, kompetenskraven och uppgifterna för den kontrollansvariga som ersatte kvalitetsansvariga ändrades.
 • Efter påbörjat byggarbete ska kommunen en gång under arbetets gång besöka byggarbetsplatsen för att förvissa sig om att beslutade villkor i bygglovet eller startbeskedet följs.

Bygglovsprövningen

Processen förenklades och ändrades genom att:

 • Tiden för handläggning av bygglovsärenden preciseras till max 10 veckor.
 • Beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft.
 • Av bygglovsbeslutet ska det framgå vad som förväntas av sökanden innan byggarbetet kan påbörjas.

Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan för bygget. Kontrollansvarig ser till att kontrollplanen samt att gällande regler och föreskrifter följs och att nödvändiga kontroller utförs under byggtiden.

Det finns två klasser för Kontrollansvarig och båda kräver certifikat.
Novo Utbildning har avtal med certifieringsföretaget RISE.

Behörighetsklass N
Kontroll av normal art kan gälla uppförande, tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus med högst två våningsplan, eller arbeten rörande skyddsrum och monteringsfärdiga lagerbyggnader. Kontroll av normal art kan även gälla rivning av byggnader med högst två våningsplan eller arbeten rörande barnstugor, mindre industri- och kontorsbyggnader samt idrottsplatser.

Behörighetsklass K
Kontroll av komplicerad art kan gälla uppförande, tillbyggnad, ombyggnad, annan ändring eller rivning av byggnader oavsett våningsplan eller arbeten rörande skyddsrum, större skolbyggnader, kabinbanor, tunnlar och bergrum, radio- eller telemaster och vindkraftverk. Även kontroll av arbeten rörande fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller kontroll av byggnader och anläggningar för brandfarlig verksamhet som är av komplicerad art.

Kommande kursstarter

Välj mellan 5 kursstarter

4 december, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

23 januari, 2024

 • Öppen utbildning
 • Malmö

30 januari, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

26 februari, 2024

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

19 mars, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Utbildningen omfattar 2+2 dagar inkl. tentamen

Block 1, 2 dagar

 • PBL och PBF gällande Bygglov, Bygganmälan, den Kontrollansvariges roll och ansvar
    Byggnadsnämndens tillsyn och sanktions möjligheter.
 • Lag om färdigställandeskydd
 • Särskild vikt om varsamhet samt om tillgänglighet
 • Boverkets föreskrifter ÖVR, H, SAK, KUL, CEX, TYP och TIL
 • Avfallsförordningen, Miljöbalken
 • Delar av EKS Eurocodes som berör den kontrollansvarige
 • BBR kap 1-5, 6-9
 • Lag om färdigställandeskydd
 • Lag om skyddsrum, Förordningen om skyddsrum
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Boverkets föreskrifter HIN, ALM

Block 2, 2 dagar

 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrift om asbest
 • Standardavtal AB 04, ABT 06, ABS 18 och Konsumenttjänstlagen
 • Kvalitetssystem och kvalitetssäkring, ISO 9001 inkl. tillämpning på byggprocessen
 • Miljöledningsstandard ISO 14001 inkl. tillämpning på byggprocessen
 • PBL om kvalitetsplanering och upprätta Kontrollplaner
 • Tentamen inför certifiering

Under kursen görs övningsuppgifter och avslutas med en tentamen.
Vid tentamen får kursdokumentation och böcker användas.
Godkänd tentamen gäller som kunskapskrav vid certifiering.

Efter kursen mejlas elektroniska dokument ut till Dig, mallar som kan användas i Ditt arbete som Kontrollansvarig.

Målgrupp

Kursen vänder sig till arkitekter, byggentreprenörer, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, konsulter samt andra med behov av denna utbildning.

För att gå kursen krävs inga förkunskaper, de gör det däremot för att kunna söka certifiering som Kontrollansvarig. Utbildningsbakgrund och/eller arbetserfarenhet från byggsektorn krävs.

Gör en intresseanmälan för mer information om förkunskaper.

Investering

Behörighet N/K: 16900 kr
Behörighet N/K: 14900 kr, * Onlinekurs

Pris är inkl. omfattande kursdokumentation och Lagtextens Byggregler, elektroniska dokument och tentamen exkl. moms. Kostnad för måltider tillkommer.

Certifiering ingår ej, ansökan skickas efter kurs och tentamen av respektive deltagare till ett certifieringsorgan. Novo Utbildning AB har avtal med RISE .

*
Vid onlinekurs ingår inte tentamen i priset för kursen. Det finns möjlighet att boka och skriva provet vid vårt kontor i Varberg. Vi genomför även tentamens tillfällen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Certifikat

Kontrollansvarig

Certifikatet för kontrollansvariga finns för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs för att genomföra ett arbete som uppfyller ställda krav. Som kontrollansvarig måste du finnas med i projektet hela vägen från bygglovsansökan eller anmälan till slutbesked.

Läs mer om Kontrollansvarig

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kontrollansvarig enligt PBL, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner
Skriv en recension
5/5
Peter Andersson
05 jun 2019
Mycket bra kurs, genomtänkt upplägg och duktig kursledare!

Sympatisk föreläsare med lång praktisk erfarenhet. Kan verkligen rekommendera att gå kursen.

5/5
Peter Andersson
05 jun 2019
Mycket bra upplägg och kunnig kursledare!

Sympatisk föreläsare som gör innehållet intressant. Rekommenderar verkligen att gå kursen.

Novo Utbildning AB

Novo Utbildning

Vi genomför kurser inom arbetsmiljö, bygg, entreprenadjuridik, kontrollansvarig, ekonomi, projektledning m.m. Våra utbildningar genomförs som öppna eller företagsinterna kurser över hela landet och online.Novo Utbildning har funnits som kursarrangör sedan 1990 och är ett oberoende utbildningsföretag som är flexibelt och handlingskraftigt...

Läs mer om Novo Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Highlights