Inga recensioner än

PBL för politiker – företagsutbildning

Byggutbildarna, Rikstäckande
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Kontakt oss för offert! se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Kontakt oss för offert! se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Har du politiskt ansvar inom byggbranschen? Då är detta kursen för dig!

Vad innebär det att sitta i en specialreglerad nämnd? Vad har jag för ansvar som politiker? Vilken roll har tjänstemännen?

Som politiker i byggnadsnämnden styrs du bland annat av plan- och bygglagen, PBL.

I samband med valen kommer det in många nya politiker i nämnden, likväl som det är många "gamla" som sitter kvar. Det är särskilt viktigt att alla i nämnden förstår PBLs innebörd och hur man som politiker kan besluta ärenden utifrån lagen. Det sker dessutom hela tiden förändringar i bygglagstiftningen vilket du som politiker bör känna till.

Välkommen på kurs med Byggutbildarna!

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakt oss för offert!

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Nya och gamla politiker i byggnadsnämnden och andra nämnder som berörs av Plan- och bygglagen, PBL

Kursinnehåll

 • PBLs syfte och innehåll
 • Byggnadsnämndens uppgifter enligt PBL
  - Specialreglerad lag
 • Vad är enskilda och allmänna intressen?
 • Hur funkar planprocessen?
  - Översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelse mm
  - Planändringar
  - Mindre avvikelser mm
 • Från bygglov till slutbesked
  - Krav på byggnadsverk
  - Lovplikt och lovhantering (bygglov, marklov och rivningslov, tillfälliga lov, laga kraft)
  - Anmälningsplikt
  - Tekniskt granskning (Tekniska egenskapskrav, tekniskt samråd, kontrollansvariga, startbesked, slutbesked)
 • Tillsyn och påföljder
  - Förelägganden (lov, åtgärd, rättelse, rivning)
  - Förbud (mot fortsatt arbete och användning)
 • Överklagande

Fortsatta studier

Plan- och bygglagen - grundkurs

Boverkets Byggregler

Inspektörs- och handläggarträffar

Investering

Vi kommer till er och hjälper er med era särskilda frågor. Kontakta oss för offert.

Varför välja Byggutbildarna?

Distansutbildningar

Kurslitteratur ingår

Samarbete med branscher/näringsliv

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om PBL för politiker – företagsutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Byggutbildarna
Kungsgatan 34
745 31 Enköping

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Byggutbildarna Rune Johansson AB är ett mycket välrenommerat företag i byggbranschen som har funnits sedan 1984. Vi erbjuder aktuella och uppdaterade kurser inom byggregler och byggteknik. Vill du lära dig mer om Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Kontrollansvariga (KA)...

Läs mer om Byggutbildarna och visa alla utbildningar.

Highlights