Kurser i miljö och kvalitetsledning

Utbildning i Miljö och Kvalitetsledning

Här hittar du utbildningar i kvalitetsledning och miljöarbete för dig i arbetslivet. Utbildningarna är sorterade på längd, pris, ort och typ av utbildning. Vill du ha mer information kan du göra en intresseanmälan direkt till respektive utbildningsarrangör. 

9100:2016 Series Awareness Briefing
LRQA Sverige AB
1 dag
4 900 SEK
Göteborg
You need this event if... ... you require an understanding of the extent and nature of the changes introduced in...
Allmän kurs i miljöcertifiering – Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED
Sweden Green Building Council
1 dag
2 600 SEK
Flera orter (2)
Vill du lära dig mer om vad det finns för certifieringssystem för hållbart byggande i Sverige? I vår allmänna kurs...
Arbetsmiljö OHSAS 18001 blir ISO 45001 - så lyckas du med övergången
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
En ny ISO standard för arbetsmiljö är under framtagning, beräknas utkomma Q4 2017. Den kommer att ersätta OSHAS 18001 och...
Arbetsplatsens kemikaliehantering
RSM&CO
         
(14)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (3)
För att underlätta vårt dagliga liv använder vi en allt större mängd kemikalier, i dag använder vi 60 gånger mer kemikalier...
ATEX - regler för explosiv gas- och dammatmosfär
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen ger kunskap om de krav som ställs på arbetssäkerhet på såväl elektrisk som mekanisk materiel för riskområde med explosiv...
ATEX Uppdateringskurs
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 600 SEK
Göteborg
En kurs för dig som tidigare genomgått utbildning inom Ex ATEX området och som vill ta del av de nyheter...
Att förebygga mutor enligt ISO 37001 ledningssystem
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Utbildningen visar hur en organisation kan genomföra åtgärder för att förhindra mutor. Du får kunskap om ISO 37001 som tar...
BAS, Byggarbetsmiljösamordnare, Fördjupningskurs
EGA
1 dag
5 800 SEK
Flera orter (3)
Endagskurs +ochnbsp;självstudier.ochnbsp; Byggherren utser BAS ochnbsp; Sedan den 1 januari 2011 kräver Arbetsmiljöverket (AV) att den som ska jobbaochnbsp;som byggarbetsmiljösamordnare...
BAS, Byggarbetsmiljösamordnare, Grundkurs
EGA
2 dagar
10 100 SEK
Flera orter (8)
Grundläggande tvådagarskurs Krav på utbildad BAS Sedan den 1 januari 2011 kräver Arbetsmiljöverket att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare...
BREEAM SE baskurs
Sweden Green Building Council
         
(1)
1 dag
7 200 SEK
Flera orter (2)
Baskurs i BREEAM SE Vill du lära dig mer om det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM, anpassat till svenska myndighetsregler och byggpraxis?...
BREEAM-SE Accredited Professional (AP)
Sweden Green Building Council
2 dagar
16 900 SEK
Stockholm
Vill du kunna ge expertråd till projekteringsgrupper i projekt utifrån certifieringssystemet BREEAM? Då ska du gå en certifieringskurs i BREEAM...
BREEAM-SE Assessor
Sweden Green Building Council
1 dag
11 000 SEK
Stockholm
Vill du bli bedömare för certifieringssystemet BREEAM i Sverige? Då är endagskursen BREEAM SE Assessor rätt för dig. OBS! Kräver...
Bygg ett ledningssystem
J O Advisory
         
(1)
1 dag
5 600 SEK
Malmö
Alla verksamheter har ett sätt att leda och utföra sitt arbete. Vi kallar det för ett ledningssystem. De organisationer som...
Bygga multisite ledningssystem
J O Advisory
1 dag
5 600 SEK
Malmö
Alla verksamheter har ett sätt att leda och utföra sitt arbete. Vi kallar det för ett ledningssystem. De organisationer som...
Citylab Action Baskurs - hållbar stadsutveckling i praktiken
Sweden Green Building Council
         
(2)
1 dag
7 200 SEK
Stockholm
Vill du lära dig mer om hur du når en hållbar stadsutveckling? Hur du får till en framgångsrik arbetsstruktur? Och...
CLP/ GHS-klassificering & märkning av blandningar
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
De europeiska förordningar CLP & REACH ställer nya krav på klassificering av kemikalier och säkerhetsdatablad (såsom färg, rengöringsmedel, olja eller...
CLP och säkerhetsdatablad (SDS)
Intertek Academy
2 dagar
10 400 SEK
Stockholm
Det är nu dags att klassificiera och märka blandningar enligt CLP förordningen om klassificiering, märkning och förpackningar av kemiska ämnen...
CSR - Corporate Social Responsibility
Diploma Utbildning
4 timmar
1 700 SEK
Stockholm
...
Dagsljus i teori och praktik
Sweden Green Building Council
         
(2)
1 dag
7 200 SEK
Flera orter (2)
Vill du veta mer om hur dagsljus påverkar människors hälsa och välbefinnande? I denna kurs kommer du att få lära...
Diplomerad miljö- och kvalitetschef
Nercia Utbildning AB
10 månader
79 000 SEK
Örebro
Målet med denna diplomerade utbildning är att ge Dig verktyg för att klara av miljö och kvalitetsrelaterade frågor i en...
Effektiv Processutveckling
CANEA
3 dagar
15 500 SEK
Flera orter (2)
Genom att arbeta med processer kommer man åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Kursen ger...
Efterbehandlings- och regressansvaret
JP Infonet AB
1 dag
3 450 SEK
Stockholm
Efterbehandlingsansvaret är en alltjämt högaktuell fråga i samband med bland annat tillståndsprövningar, exploatering, köp och försäljning av fastighet samt vid...
Ekosystemtjänster i praktiken
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Stockholm
Välkommen till en utvecklande tvådagarskurs som djupdyker i den praktiska användningen av ekosystemtjänster. Ta del av fungerande verktyg för att...
En introduktion till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
Du vill lära dig mer om de nyligen reviderade standarderna ISO 9001 och 14001. Du vill förstå den nya strukturen...
Environmental Systems in the Automotive Industry
Chalmers Professional Education
Göteborg
7.5 hp The aim of the course is to give engineers, particularly in the automotive industry, the competence to integrate...
Exponeringsscenarier och e-SDS
Intertek Academy
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Enligt REACH förordningen ska leverantörer lämna utökat säkerhetsdatablad (extended safety data sheet, e SDS) för alla farliga ämnen som är...
Farligt Gods Transportklassificering enligt ADR/RID, IMDG, IATA DGR/ICAO
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
6 995 SEK
Stockholm
Klassificering av kemikalier – en jämförelse mellan klassificering enligt CLP och klassificering av farligt gods...
FSC® Chain of Custody
DNV GL
2 dagar
12 700 SEK
Stockholm
Lär dig hur du går tillväga för att kunna leverera FSC märkta produkter. Du får den kunskap som krävs för...
FSC® COC ver 3.0 – nyheterna 2017
DNV GL
1 dag
6 200 SEK
Stockholm
Den nya versionen av FSC Chain of Custody standarden börjar sannolikt tillämpas från 1 april. Det innebär att den nya...
Förbättra och vidareutveckla ledningssystem
CANEA
2 dagar
11 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen vänder sig till dig som önskar få ut mer av ledningssystemet. Oavsett om orsaken är att organisationen förändrats eller...
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten
JP Infonet AB
1 dag
6 350 SEK
Stockholm
Förelägganden, viten, miljösanktionsavgifter, företagsböter och straff är alla instrument som miljölagstiftningen erbjuder myndigheterna att använda i ingripande syfte. Reglerna är...
Förstå ett ledningssystem
J O Advisory
1 dag
5 600 SEK
Malmö
Denna kurs förklarar på ett praktiskt sätt vad som ingår i ett ledningssystem och hur det kan användas för att...
Global kemilagstiftning för varor - en överblick
Intertek Academy
1 dag
5 700 SEK
Stockholm
För företag som säljer sina produkter på en global marknad blir det en allt större utmaning att bevaka och leva...
Grunderna i Hållbarhet – så sätter du igång
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Att vi lever i en föränderlig värld och att organisationer ställs inför nya utmaningar råder det inget tvivel om. Frågan...
Grunderna i kvalitetsledning enligt nya ISO 9001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (3)
Kvalitetsledning handlar i grunden om att engagera chefer och medarbetare i att skapa nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet. ISO...
Grunderna i miljöledning enligt nya ISO 14001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Flera orter (3)
Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 kom i en ny omarbetad och förbättrad version...
Grundkurs för miljöansvariga
Miljöstegen
5 timmar
3 500 SEK
Stockholm
Syftet med utbildningen är att ge miljöansvariga grunderna i miljölagstiftningen, miljöledning och miljökunskap för att kunna driva ett effektivt miljöarbete....
Grundkurs i avfall och cirkulär ekonomi
RSM&CO
1 dag
5 200 SEK
Stockholm
Avfallets roll i samhället håller på att förändras. Från att vara en belastning på miljö och ekonomi är avfall idag...
Grundkurs i internrevision
LRQA Sverige AB
1 dag
5 800 SEK
Flera orter (3)
Grundkurs i internrevision   Du behöver den här kursen om ... Du kommer att utföra och vara ansvarig för internrevisioner...
Grundkurs ISO 14001:2015
DNV GL
2 dagar
12 700 SEK
Flera orter (2)
Få en ökad förståelse för kraven i nästa generations ISO standard för ledningssystem. Kursen består av fallstudier, interaktiva övningar och diskussioner....
Grundkurs ISO 9001:2015
DNV GL
2 dagar
12 700 SEK
Flera orter (3)
Under kursen får du möjlighet att öka din förståelse för den nya standarden för kvalitetsledningssystem. Kursen består av fallstudier, interaktiva...
Grundläggande kvalitetsledning, enligt ISO 9001
RSM&CO
         
(42)
2 dagar
10 200 SEK
Flera orter (3)
Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än att bara kontrollera att en produkt eller tjänst uppfyller uppsatta krav. Kvalitetsarbete handlar...
Grundläggande miljökunskap
Miljöstegen
3 timmar
1 900 SEK
Stockholm
Grundläggande miljökunskap är utbildningen som ger översikt på de stora miljöproblem som finns och vilka möjligheter som finns att förändra...
Grundläggande miljöledning, enligt ISO 14001
RSM&CO
         
(39)
2 dagar
10 200 SEK
Flera orter (3)
Kursen ger kunskap om dagens miljöproblem och möjligheter och hur man med hjälp av miljöledningssystemet ISO 14001:2015  kan strukturera och...
Hållbar upphandling - enligt ISO 20400 (Vägledning för hållbar upphandling)
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Utbildningen ger dig kunskap om hur ISO 20400 (Vägledning för hållbar upphandling) skapar värde för hela inköpsledet och förtydligar de...
Hållbar utveckling & energianvändning
Chalmers Professional Education
1 dag
4 950 SEK
Göteborg
Hållbar utveckling & energianvändning effektivisera energianvändningen med Lean!En hållbar värld – på ett eller annat sätt.. “The world will in...
Hållbara affärsmodeller
RSM&CO
1 dag
5 200 SEK
Göteborg
Kursen syftar till att ge dig och din verksamhet verktyg och inspiration för att på djupet kunna ställa om till...
Hållbarhet, miljö och CSR
Företagsuniversitetet
         
(3)
7 dagar
34 000 SEK
Stockholm
En grundläggande utbildning som ger dig kunskaper om hållbarhet, miljö och CSR samt förståelse för de utmaningar vårt samhälle står...
Hållbarhetsrapportering & väsentlighetsanalys
DNV GL
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Väsentlighetsanalys, även kallad materialitet, är ett grundläggande krav för en hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative G4s riktlinjer. Väsentliga frågor påverkar...
Hållbarhetsrapporteringens grunder
DNV GL
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Kursen Hållbarhetsrapporteringens grunder går igenom nationella ramverk och riktlinjer samt hur dessa fungerar. Vi tittar även på vilka syften och mål...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 210 träffar
Visa nästa 160 kurser

Mer om Kurser i miljö och kvalitetsledning

kvalitetsledning

De flesta företag har idag en miljöpolicy och arbetar på olika sätt med att minska sin påverkan på miljön. Miljöutbildningar finns för att att öka kunskaperna inom miljöområdet i en organisation.

Kvalitetsledning

Kvalitetsledning innebär tekniker och metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla kvaliteten inom sina  aktiviteter. Dessa enskilda tekniker och metoder brukar oftast sammanfattas som kvalitetsteknik. Kvalitetsteknik är ett samlingsbeteckning för de verktyg, metoder och teorier som handlar om hur varu- och tjänsteproducerande organisationer ska kunna nå en hög kvalitet på sina produkter och processer.

Miljöutbildning

Utbildning i miljö inkluderar exempelvis:

- kemikalier och kemikaliehantering
- lagkrav och regelverk
- tolkning av säkerhetsdatablad
- miljöriskbedömningar

Så här går du vidare

 Filtrera listan och välj  passande utbildningar

 Gör 
 intresseanmälningar

 Du blir kontaktad och får  mer information av  arrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om kompetensutveckling.

Jämför utbildningar

Reportage
CANEA Consulting Group
Projektledarutbildning hos CANEA

CANEA har erfarenhet av att utbilda projektledare inom många branscher. Anna Nyberg, Key Account Manager på Protexion Sverige AB och Anders Ahlström, it-konsult har gått kursen Projektledarcertifiering - PMP på CANEA Consulting Group.

Läs mer om vad de tycker om upplägget och nyttan.

Läs mer
Vad är farligt gods?
ACTIVE SAFETY Dangerous Goods Consulting AB

Farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen och produkter som har farliga egenskaper dvs. att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt vid transport.

Läs mer
Teknologisk Institut – en utbild...

Johan Bågander har under sina tjugo år som OVK-besiktningsman hunnit gå flertalet kurser hos Teknologisk Institut. Varför? Helt enkelt för att de har bra kurser som passar, berättar han.

Läs mer
Arbetsledning Steg 1 – Teknologi...

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.

Läs mer