Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i miljö och kvalitetsledning

Utbildning i Miljö och Kvalitetsledning

Här hittar du utbildningar i kvalitetsledning och miljöarbete för dig i arbetslivet. Utbildningarna är sorterade på längd, pris, ort och typ av utbildning. Vill du ha mer information kan du göra en intresseanmälan direkt till respektive utbildningsarrangör. 

Internrevision av ledningssystem - kvalitet, miljö och arbetsmiljö
STF Ingenjörsutbildning AB
0 dagar
16 900 SEK
Göteborg
Uppdaterad med nyheterna i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, t ex skärpta krav på omvärlds- och intressentanalys, ledarskap samt risker...
Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö – kostnadsfritt seminarium
SIS, Swedish Standards Institute
0,5 dagar
0 SEK
Stockholm
Ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001, miljö enligt ISO 14001 och arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 (som snart blir ISO 45001)...
Kvalitets- & miljösamordnare, ISO 9001 & ISO 14001
Aptor
2 dagar
8 100 SEK
Stockholm
Första delen av kursen ger grundläggande kunskaper om kraven i standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Därefter går vi in...
Internrevision och revisionsteknik
Intertek Academy
3 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Internrevision av kvalitetsledningssystem 9001 eller miljöledningssystem 14001. Du väljer själv vilket ledningssystem du vill fokusera på! Utbildningen för dig som...
Kvalitets- och miljöledning
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
16 400 SEK
Göteborg
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 fastställer kriterierna för ISO-certifierade kvalitets- respektive miljöledningssystem. Det finns många beröringspunkter mellan kraven i dem och du vinner...
Internrevision av ledningssystem
RSM&CO
         
(109)
3 dagar
15 800 SEK
Flera orter (4)
Genom praktiska övningar och kontinuerlig feedback från våra erfarna revisionsledare utvecklas kursdeltagarna snabbt till en nivå som gör att de...
Värdeskapande internrevision
RSM&CO
         
(2)
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (3)
Vår kurs i värdeskapande internrevision syftar till att inspirera och motivera dig till att ta nästa steg att utveckla dig som internrevisor! Utbildningen...
Grundkurs i internrevision
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Göteborg
Grundkurs i internrevision   Kunskap och verktyg för att kunna utföra en internrevision mot ett ledningssystem Du behöver den här...
Diplomerad kvalitets- och miljöansvarig
Nercia Utbildning AB
22 dagar
79 000 SEK
Örebro
Är du redan kvalitets- och miljöansvarig på ditt företag – eller vill du bli? Utbilda dig hos oss och bli...
Kvalitetsledning – enligt ISO 9001:2015
LRQA Sverige AB
2 dagar
11 900 SEK
Göteborg
Få en komplett förståelse om hur du integrerar och bygger ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 Grundkurs i ISO 9001  ...
Grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
3 dagar
16 900 SEK
Flera orter (3)
Kvalitetsledning handlar om att få nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet genom att engagera chefer och medarbetare. ISO 9000-seriens standarder...
Grundkurs i ISO 9001 och 14001
LRQA Sverige AB
3 dagar
17 400 SEK
Göteborg
En kombinerad kurs där du får en genomgång och förståelse för hur du bygger ett kvalitets- eller miljöledningssystem enligt de...
Internrevision – IATF 16949:2016
RSM&CO
         
(9)
3 dagar
15 800 SEK
Flera orter (2)
De flesta biltillverkare ställer speciella krav på kvalificeringen av underleverantörens interna revisorer. Dessa krav och dem krav vi tycker är...
Kurs i nya ISO 9001 och 14001
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Göteborg
Kurs i nya ISO 9001 och 14001   En introduktion för er som skall göra övergången till de reviderade standarderna ISO...
Intern revision - Grundkurs
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (3)
Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska...
ISO 27001 – Informationssäkerhet
DNV GL
2 dagar
12 700 SEK
Stockholm
Under kursen tar vi upp varför man bör säkra informationskapitalet, vad standarden ISO 27001 säger samt hur ett ledningssystem för...
Hållbarhet, miljö och CSR
Företagsuniversitetet
         
(3)
7 dagar
34 000 SEK
Stockholm
Lär dig praktiskt och strategiskt hållbarhetsarbete, CSR och miljöarbete samt hur du kan kommunicera hållbarhet och göra det till en...
Internrevision - steg 1
Aptor
2 dagar
8 100 SEK
Stockholm
Syftet med kursen är att förbereda den blivande revisorn på sina nya uppgifter. Teori varvas med övningar och fokus läggs...
Internrevision - ISO 9001
CANEA
         
(4)
3 dagar
16 500 SEK
Flera orter (3)
Synsättet som används i denna intensiva och omfattande utbildning är att internrevision är ett verktyg för att skapa engagemang samt...
Internrevision
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 900 SEK
Stockholm
Du lär dig att planera, genomföra och rapportera revisioner enligt krav i ISO/IEC 17025....
ISO 9001 i praktiken - ledningssystem för kvalitet
Intertek Academy
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Öka kundtillfredsställelsen och minska kostanderna genom att göra rätt från början, med ett väl fungerande kvalitetsledningssystem! Att systematiskt arbeta med...
Grundläggande miljöledning, enligt ISO 14001
RSM&CO
         
(49)
2 dagar
11 200 SEK
Flera orter (4)
Vi ger dig kunskap om hur du med hjälp av ISO 14001:2015 kan strukturera och systematisera ert miljöarbetet. Kursen innehåller också...
Leda och driva kvalitetsarbete
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
18 500 SEK
Göteborg
Som kvalitetsansvarig ska du leda och driva företagets kvalitetsarbete framåt. Men hur ska kvalitetsarbetet organiseras för att ge goda resultat?...
Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (3)
Kvalitetsledning handlar om att få nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet genom att engagera chefer och medarbetare. ISO 9000-seriens standarder...
Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Flera orter (2)
Ta tempen på din verksamhet och förstå hur den kan bidra till att nå högre höjder med hjälp av internrevision....
Interna revisioner enligt nya ISO 14001:2015
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Göteborg
Interna revisioner enligt nya ISO 14001:2015 En kurs om förändringarna i nya ISO 14001:2015 för dig som är internrevisor Du...
Interna revisioner enligt nya ISO 9001:2015
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Göteborg
  Interna revisioner enligt nya ISO 9001:2015 En kurs om förändringarna i nya ISO 9001:2015 för dig som är internrevisor...
OHSAS 18001 - ISO 45001, Arbetsmiljöledning
Intertek Academy
2 dagar
10 700 SEK
Stockholm
Välkommen till en utbildning som ger dig grunderna i Arbetsmiljöledning utifrån OHSAS 18001. Utbildningen ger dig en god förståelse för...
Effektiv Processutveckling
CANEA
3 dagar
16 500 SEK
Flera orter (2)
Genom att arbeta med processer kommer man åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Kursen ger...
Industriell symbios
Chalmers Professional Education
3 dagar
13 100 SEK
Göteborg
Cirkulär ekonomi är en vision om ett samhälle där resurser återanvänds om och om igen likt naturens kretslopp. Industriell symbios...
Miljölagstiftning
RSM&CO
         
(38)
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (3)
Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor och...
VDA 6.3 Processrevisioner
RSM&CO
         
(2)
2 dagar
10 200 SEK
Göteborg
Företag som levererar till vissa tillverkare i den tyska bilindustrin kräver att man kan uppvisa att man har genomfört sina...
Intern revision enligt nya ISO 9001:2015 & 14001:2015
Öbergs Miljö & kvalitetskonsult
1 dag
5 000 SEK
Göteborg
Målet är att du som kursdeltagare efter kursen ska ha god förståelse för vad de nya kraven i standarden innebär...
Grundläggande kvalitetsledning, enligt ISO 9001
RSM&CO
         
(52)
2 dagar
11 200 SEK
Flera orter (3)
Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än att bara kontrollera att en produkt eller tjänst uppfyller uppsatta krav. Kvalitetsarbete handlar...
Kvalitetsbedömning/Avsyning av kablage
Swentech Utbildning AB
2 dagar
7 700 SEK
Stockholm
Är det viktigt för er att man ska kunna ta reda på och förstå regler ur IPC-A-620? Följer ni en...
ISO 17025:2005 - Kvalitetssystemet för laboratoriet
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
ISO/IEC 17025 är en standard för företag som vill kvalitetssäkra sina laboratorier eller tillmötesgå kundkrav på laboratorieverksamheten. Den utgör också bas...
Processägarens roll och metoder
DNV GL
1 dag
6 350 SEK
Stockholm
Du lär dig hur man utformar processen så att den fungerar över avdelningsgränserna. Få en samverkan över gränserna, undvik dubbelarbete...
Interna revisioner enligt nya ISO-standarder
DNV GL
1 dag
15 200 SEK
Stockholm
Denna översiktskurs ger dig kunskaper om hur du reviderar med utgångspunkt från de nya standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Du...
Ledningssystem i praktiken - ISO 9001 och ISO 14001
CANEA
3 dagar
16 900 SEK
Flera orter (2)
Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för att uppnå organisationens strategi och mål samt öka kundnöjdhet...
Skapa levande ledningssystem
Trivector LogiQ
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (2)
Genom att strukturerat arbeta utifrån och in, uppifrån och ned, säkerställs att ledningsystemet klarar kunders krav och når intern förankring samt...
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
RSM&CO
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (2)
Detta är kursen för dig som vill få kunskap och verktyg att integrera socialt ansvarstagande  i ditt befintliga ledningssystem. Med...
Grundkurs i ISO 14001
LRQA Sverige AB
2 dagar
11 900 SEK
Göteborg
Få en komplett förståelse om hur du integrerar och bygger ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 Grundkurs i ISO 14001 2...
Plan- och bygglagen och miljöbalken
JP Infonet AB
1 dag
6 950 SEK
Stockholm
Detta har lett till flera förändringar inom planering och bygglov. Tydligare tidsramar har införts samt en större fokus på miljö...
CSR - Fördjupningskurs
Intertek Academy
4 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Här är utbildningen för dig som vill veta mer om CSR och dess innebörd. Du lär dig hur man följer...
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO14971
Intertek Academy
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Risker är en del av medicinteknikens och sjukvårdens vardag. Ett stort ansvar för att reducera risker så långt som  det...
Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder
Aktuell Hållbarhet Utbildning
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets...
Utveckla och leda ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
         
(1)
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
ISO 9001:2015 ledningssystem för kvalitet bidrar till lönsamheten och skapar framgångsrika företag. Att utveckla och förbättra ett kvalitetsledningssystem är utmanande...
Arbetsplatsens kemikaliehantering
RSM&CO
         
(20)
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (4)
Lagstiftningen ställer stora krav på verksamheters hantering av kemikalier vid såväl inköp, användning, förvaring samt avfallshantering. Vår kurs ger dig...
Intern Miljörevision - ISO 14001
CANEA
         
(2)
3 dagar
16 500 SEK
Flera orter (2)
Att utföra interna revisioner av miljöledningssystem är en nödvändighet för att systemet skall fungera väl. För att utföra revisioner krävs...
Labb i fokus
Kompetensteamet
2 dagar
7 180 SEK
Stockholm
Nu är det återigen tid att bjuda in dig som arbetar på laboratorium till vår årligen återkommande konferens ”Labb i...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 230 träffar
Visa nästa 180 kurser

Mer om Kurser i miljö och kvalitetsledning

kvalitetsledning

De flesta företag har idag en miljöpolicy och arbetar på olika sätt med att minska sin påverkan på miljön. Miljöutbildningar finns för att att öka kunskaperna inom miljöområdet i en organisation.

Kvalitetsledning

Kvalitetsledning innebär tekniker och metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla kvaliteten inom sina  aktiviteter. Dessa enskilda tekniker och metoder brukar oftast sammanfattas som kvalitetsteknik. Kvalitetsteknik är ett samlingsbeteckning för de verktyg, metoder och teorier som handlar om hur varu- och tjänsteproducerande organisationer ska kunna nå en hög kvalitet på sina produkter och processer.

Miljöutbildning

Utbildning i miljö inkluderar exempelvis:

- kemikalier och kemikaliehantering
- lagkrav och regelverk
- tolkning av säkerhetsdatablad
- miljöriskbedömningar