Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i miljö och kvalitetsledning

Utbildning i Miljö och Kvalitetsledning

Här hittar du utbildningar i kvalitetsledning och miljöarbete för dig i arbetslivet. Utbildningarna är sorterade på längd, pris, ort och typ av utbildning. Vill du ha mer information kan du göra en intresseanmälan direkt till respektive utbildningsarrangör. 

Internrevision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
16 900 SEK
Göteborg
Uppdaterad med nyheterna i ISO ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, t ex skärpta krav på omvärlds- och intressentanalys, ledarskap samt...
Kvalitets- och miljöledning – enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
LRQA Sverige AB
2 dagar
11 900 SEK
Göteborg
2 dagar Du behöver den här kursen om ... Du vill lära dig mer om kraven i och tillämpningen av...
Kvalitets- & miljösamordnare, ISO 9001 & ISO 14001
Aptor
2 dagar
8 100 SEK
Stockholm
Första delen av kursen ger grundläggande kunskaper om kraven i standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Därefter går vi in...
Nya ISO 9001:2015 & 14001:2015
Öbergs Miljö & kvalitetskonsult
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Nya standarden för kvalitet och miljö har trätt i kraft och berör alla med ISO certifiering. Senast maj 2018 ska...
Internrevision och revisionsteknik
Intertek Academy
3 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Internrevision av kvalitetsledningssystem 9001 eller miljöledningssystem 14001. Du väljer själv vilket ledningssystem du vill fokusera på! Utbildningen för dig som...
Kvalitets- och miljöledning
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
16 400 SEK
Göteborg
Unik kurs! Gå den enda kursen på marknaden som ger dig kunskap om både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 i...
Diplomerad miljö- och kvalitetschef
Nercia Utbildning AB
23 dagar
79 000 SEK
Örebro
Detta är ett utbildningsprogram för dig som siktar på att bli, eller redan idag innehar funktionen som miljö- och kvalitetsansvarig...
Grundkurs i internrevision
LRQA Sverige AB
1 dag
5 800 SEK
Flera orter (3)
Grundkurs i internrevision   Du behöver den här kursen om ... Du kommer att utföra och vara ansvarig för internrevisioner...
Internrevision av ledningssystem
RSM&CO
         
(104)
3 dagar
14 500 SEK
Flera orter (3)
Genom praktiska övningar och kontinuerlig feedback från våra erfarna revisionsledare utvecklas kursdeltagarna snabbt till en nivå som gör att de...
Värdeskapande internrevision
RSM&CO
         
(2)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (3)
Vår kurs i värdeskapande internrevision syftar till att inspirera och motivera dig till att ta nästa steg att utveckla dig som internrevisor! Utbildningen...
Internrevision ISO 9001 & ISO 14001
Företagsutbildarna
2 dagar
9 800 SEK
Hudiksvall
Syftet med interna revisioner är att identifiera förbättringsområden. Internrevisorn är ledningens förlängda arm ut i organisationen och nyckelperson i företagets...
Kvalitetsledning – enligt ISO 9001:2015
LRQA Sverige AB
2 dagar
11 900 SEK
Göteborg
Du vill lära dig mer om kraven i och tillämpningen av ISO 9001:2015. Du vill förstå den nya strukturen för...
Grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
3 dagar
16 900 SEK
Flera orter (2)
Kvalitetsledning handlar om att få nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet genom att engagera chefer och medarbetare. ISO 9000-seriens standarder...
Intern revision enligt nya ISO 9001:2015 & 14001:2015
Öbergs Miljö & kvalitetskonsult
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Målet är att du som kursdeltagare efter kursen ska ha god förståelse för vad de nya kraven i standarden innebär...
En introduktion till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Göteborg
Du vill lära dig mer om de nyligen reviderade standarderna ISO 9001 och 14001. Du vill förstå den nya strukturen...
ISO 27001 – Informationssäkerhet
DNV GL
2 dagar
12 700 SEK
Stockholm
Under kursen tar vi upp varför man bör säkra informationskapitalet, vad standarden ISO 27001 säger samt hur ett ledningssystem för...
Grundläggande miljöledning, enligt ISO 14001
RSM&CO
         
(47)
2 dagar
10 200 SEK
Flera orter (3)
Vi ger dig kunskap om hur du med hjälp av ISO 14001:2015 kan strukturera och systematisera ert miljöarbetet. Kursen innehåller också...
Internrevision IATF
RSM&CO
         
(6)
3 dagar
14 500 SEK
Flera orter (3)
De flesta biltillverkare ställer speciella krav på kvalificeringen av underleverantörens interna revisorer. Dessa krav och dem krav vi tycker är...
Internrevision - steg 1
Aptor
2 dagar
8 100 SEK
Stockholm
Syftet med kursen är att förbereda den blivande revisorn på sina nya uppgifter. Teori varvas med övningar och fokus läggs...
ISO 9001:2015 för internrevisorer
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Göteborg
  ISO 9001:2015 för internrevisorer   Du behöver den här kursen om ... Du vill bygga vidare på din nuvarande erfarenhet...
Effektiv Processutveckling
CANEA
3 dagar
15 700 SEK
Flera orter (2)
Genom att arbeta med processer kommer man åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Kursen ger...
ISO 14001:2015 för internrevisorer
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Göteborg
ISO 14001:2015 för internrevisorer   Du behöver den här kursen om ... Du vill bygga vidare på din nuvarande erfarenhet av...
VDA 6.3 Processrevisioner
RSM&CO
         
(2)
2 dagar
10 200 SEK
Göteborg
Företag som levererar till vissa tillverkare i den tyska bilindustrin kräver att man kan uppvisa att man har genomfört sina...
BREEAM-SE Assessor
Sweden Green Building Council
1 dag
11 000 SEK
Stockholm
Vill du bli bedömare för certifieringssystemet BREEAM i Sverige? Då är endagskursen BREEAM-SE Assessor rätt för dig. OBS! Kräver godkänd...
Miljölagstiftning
RSM&CO
         
(36)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (5)
Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor och...
BREEAM SE baskurs
Sweden Green Building Council
         
(1)
1 dag
7 200 SEK
Flera orter (2)
Baskurs i BREEAM-SE Vill du lära dig mer om det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM, anpassat till svenska myndighetsregler och byggpraxis? Då...
Industriell symbios
Chalmers Professional Education
3 dagar
13 100 SEK
Göteborg
Industriell symbios Cirkulär ekonomi är en vision om ett samhälle där resurser återanvänds om och om igen likt naturens kretslopp....
Grundläggande kvalitetsledning, enligt ISO 9001
RSM&CO
         
(51)
2 dagar
10 200 SEK
Flera orter (3)
Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än att bara kontrollera att en produkt eller tjänst uppfyller uppsatta krav. Kvalitetsarbete handlar...
Citylab Action Introduktionskurs
Sweden Green Building Council
         
(2)
1 dag
2 100 SEK
Stockholm
Ä r du intresserad av att lära dig mer om Citylab Action? Från slutet av augusti 2017 erbjuder vi onlinekursen...
Miljöbyggnad baskurs
Sweden Green Building Council
         
(14)
1 dag
7 200 SEK
Flera orter (3)
Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Baskursen ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad är uppbyggt, fungerar och hur...
Miljöbyggnad Certifieringskurs 3.0
Sweden Green Building Council
1 dag
13 000 SEK
Flera orter (2)
Vill du lära dig att certifiera enligt den senaste versionen av Miljöbyggnad? Då är vår tvådagars certifieringskurs i Miljöbyggnad 3.0...
Intern revision - Grundkurs
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (3)
Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska...
Internrevision - ISO 9001
CANEA
         
(3)
3 dagar
15 700 SEK
Flera orter (3)
Synsättet som används i denna intensiva och omfattande utbildning är att internrevision är ett verktyg för att skapa engagemang samt...
ISO 9001 i praktiken - ledningssystem för kvalitet
Intertek Academy
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Öka kundtillfredsställelsen och minska kostanderna genom att göra rätt från början, med ett väl fungerande kvalitetsledningssystem! Att systematiskt arbeta med...
Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Ta tempen på din verksamhet och förstå hur den kan bidra till att nå högre höjder med hjälp av internrevision....
Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Kvalitetsledning handlar om att få nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet genom att engagera chefer och medarbetare. ISO 9000-seriens standarder...
Leda och driva kvalitetsarbete
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
18 500 SEK
Göteborg
- Som kvalitetsansvarig ska du leda och driva företagets kvalitetsarbete framåt. Men hur ska kvalitetsarbetet organiseras för att ge goda...
Grundkurs i FSC® CoC & PEFC™ CoC
Öbergs Miljö & kvalitetskonsult
1 dag
7 000 SEK
Flera orter (2)
Målet är att ni efter kursen har god förståelse av spårbarhetscertifiering enligt FSC® och PEFC™. Detta ger er möjlighet till...
OHSAS 18001 - ISO 45001, Arbetsmiljöledning
Intertek Academy
2 dagar
10 700 SEK
Stockholm
Välkommen till en utbildning som ger dig grunderna i Arbetsmiljöledning utifrån OHSAS 18001. Utbildningen ger dig en god förståelse för...
Kvalitetsbedömning/Avsyning av kablage
Swentech Utbildning AB
2 dagar
7 700 SEK
Stockholm
Är det viktigt för er att man ska kunna ta reda på och förstå regler ur IPC-A-620? Följer ni en...
Skapa levande ledningssystem
Trivector LogiQ
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (2)
Genom att strukturerat arbeta utifrån och in, uppifrån och ned, säkerställs att ledningsystemet klarar kunders krav och når intern förankring samt...
Grundkurs i avfall och cirkulär ekonomi
RSM&CO
1 dag
5 200 SEK
Stockholm
Kursen ger dig en förståelse för principerna för cirkulär ekonomi, avfallets miljöpåverkan samt grunderna i vilka regelverk som styr avfallshanteringen. Avfallets...
Interna revisioner enligt nya ISO-standarder
DNV GL
1 dag
15 200 SEK
Stockholm
Denna översiktskurs ger dig kunskaper om hur du reviderar med utgångspunkt från de nya standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Du...
CSR - Fördjupningskurs
Intertek Academy
4 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Här är utbildningen för dig som vill veta mer om CSR och dess innebörd. Du lär dig hur man följer...
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
RSM&CO
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (2)
Detta är kursen för dig som vill få kunskap och verktyg att integrera socialt ansvarstagande  i ditt befintliga ledningssystem. Med...
Miljöledningssystem – enligt ISO 14001:2015
LRQA Sverige AB
2 dagar
11 900 SEK
Göteborg
Du vill lära dig mer om kraven i och tillämpningen av ISO 14001:2015. Du vill förstå den nya strukturen för...
Arbetsplatsens kemikaliehantering
RSM&CO
         
(20)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (4)
Lagstiftningen ställer stora krav på verksamheters hantering av kemikalier vid såväl inköp, användning, förvaring samt avfallshantering. Vår kurs ger dig...
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag
JP Infonet AB
1 dag
6 450 SEK
Stockholm
Förorenade fastigheter och var eller hos vem efterbehandlingsansvaret hamna hos har under många år varit stående frågor inom miljörättens område....
ISO 17025 - Kvalitetssystemet för laboratoriet
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Du skaffar dig grundläggande kunskaper om standarden ISO 17025. Du får också strukturen i nya ISO 17025:2017 som ges ut...
Utveckla och leda ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Flera orter (2)
ISO 14001:2015 ledningssystem för miljö har ett tydligt fokus på områden som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta....
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 239 träffar
Visa nästa 189 kurser

Mer om Kurser i miljö och kvalitetsledning

kvalitetsledning

De flesta företag har idag en miljöpolicy och arbetar på olika sätt med att minska sin påverkan på miljön. Miljöutbildningar finns för att att öka kunskaperna inom miljöområdet i en organisation.

Kvalitetsledning

Kvalitetsledning innebär tekniker och metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla kvaliteten inom sina  aktiviteter. Dessa enskilda tekniker och metoder brukar oftast sammanfattas som kvalitetsteknik. Kvalitetsteknik är ett samlingsbeteckning för de verktyg, metoder och teorier som handlar om hur varu- och tjänsteproducerande organisationer ska kunna nå en hög kvalitet på sina produkter och processer.

Miljöutbildning

Utbildning i miljö inkluderar exempelvis:

- kemikalier och kemikaliehantering
- lagkrav och regelverk
- tolkning av säkerhetsdatablad
- miljöriskbedömningar