Kurser i miljö och kvalitetsledning

Utbildning i Miljö och Kvalitetsledning

Här hittar du utbildningar i kvalitetsledning och miljöarbete för dig i arbetslivet. Utbildningarna är sorterade på längd, pris, ort och typ av utbildning. Vill du ha mer information kan du göra en intresseanmälan direkt till respektive utbildningsarrangör. 

Rollen som kvalitets- och miljösamordnare
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Hur lyckas du i rollen som ansvarig för organisationens systematiska kvalitets eller miljöledning? Vilka resurser bör du ha till ditt...
Diplomerad miljö- och kvalitetschef
Nercia Utbildning AB
10 månader
79 000 SEK
Örebro
Målet med denna diplomerade utbildning är att ge Dig verktyg för att klara av miljö och kvalitetsrelaterade frågor i en...
Internrevision och revisionsteknik
Intertek Academy
3 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Internrevision av kvalitetsledningssystem 9001 eller miljöledningssystem 14001. Du väljer själv vilket ledningssystem du vill fokusera på! Utbildningen för dig som...
Internrevision av ledningssystem
RSM&CO
         
(92)
3 dagar
14 500 SEK
Flera orter (4)
Kunskap och färdigheter om hur man planerar och genomför internrevision av en organisations ledningssystem. Med ledningssystem avses ett infört arbetssätt...
Kvalitets- och miljöledning
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
16 400 SEK
Göteborg
Unik kurs! Gå den enda kursen på marknaden som ger dig kunskap om både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 i...
Hållbarhet, miljö och CSR
Företagsuniversitetet
         
(3)
7 dagar
34 000 SEK
Stockholm
En grundläggande utbildning som ger dig kunskaper om hållbarhet, miljö och CSR samt förståelse för de utmaningar vårt samhälle står...
Grundkurs i internrevision
LRQA Sverige AB
1 dag
5 800 SEK
Flera orter (3)
Grundkurs i internrevision   Du behöver den här kursen om ... Du kommer att utföra och vara ansvarig för internrevisioner...
Miljörevisor - MIS godkänd utbildning
RSM&CO
5 dagar
16 800 SEK
Flera orter (2)
Nu kan vi stolt erbjuda en av MIS (Miljörevisorer i Sverige) godkänd utbildning för miljörevisorer. Kursbekrivning Utbildningen utgörs av att...
Värdeskapande internrevision
RSM&CO
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen syftar till att inspirera och motivera deltagarna att ta nästa steg att utveckla sig som internrevisor och få kunskap...
Internrevision och den miljöansvariges roll
Miljöstegen
7 timmar
5 500 SEK
Stockholm
Syftet med utbildningen är stärka internrevisorer och miljöansvariga i deras roller i organisationen. Utbildningen ger er grundläggande nycklar för att...
En introduktion till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
Du vill lära dig mer om de nyligen reviderade standarderna ISO 9001 och 14001. Du vill förstå den nya strukturen...
ISO 27001 – Informationssäkerhet
DNV GL
2 dagar
12 700 SEK
Stockholm
Under kursen tar vi upp varför man bör säkra informationskapitalet, vad standarden ISO 27001 säger samt hur ett ledningssystem för...
Kvalitetsrevision – grundkurs
Sandholm Associates AB
3 dagar
16 200 SEK
Stockholm
Under denna utbildning för du lär dig hur kvalitetsrevisioner ska gå till, både i det egna företaget och gentemot leverantörer....
ISO 14001:2015 för internrevisorer
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
ISO 14001:2015 för internrevisorer   Du behöver den här kursen om ... Du vill bygga vidare på din nuvarande erfarenhet av...
Citylab Action Baskurs - hållbar stadsutveckling i praktiken
Sweden Green Building Council
         
(2)
1 dag
7 200 SEK
Stockholm
Vill du lära dig mer om hur du når en hållbar stadsutveckling? Hur du får till en framgångsrik arbetsstruktur? Och...
Miljölagstiftning
RSM&CO
         
(29)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (5)
Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor...
Miljöbyggnad Certifieringskurs 3.0
Sweden Green Building Council
1 dag
13 000 SEK
Stockholm
Vill du lära dig att certifiera enligt den senaste versionen av Miljöbyggnad? Då är vår tvådagars certifieringskurs i Miljöbyggnad 3.0...
Grundläggande miljöledning, enligt ISO 14001
RSM&CO
         
(39)
2 dagar
10 200 SEK
Flera orter (3)
Kursen ger kunskap om dagens miljöproblem och möjligheter och hur man med hjälp av miljöledningssystemet ISO 14001:2015  kan strukturera och...
Miljöbyggnad baskurs
Sweden Green Building Council
         
(14)
1 dag
7 200 SEK
Flera orter (3)
Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Baskursen ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad är uppbyggt, fungerar och hur...
ISO 9001 i praktiken - ledningssystem för kvalitet
Intertek Academy
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Öka kundtillfredsställelsen och minska kostanderna genom att göra rätt från början, med ett väl fungerande kvalitetsledningssystem! Att systematiskt arbeta med...
ISO 9001:2015 för internrevisorer
LRQA Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
  ISO 9001:2015 för internrevisorer   Du behöver den här kursen om ... Du vill bygga vidare på din nuvarande erfarenhet...
Effektiv Processutveckling
CANEA
3 dagar
15 500 SEK
Flera orter (2)
Genom att arbeta med processer kommer man åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Kursen ger...
VDA 6.3 Processrevisioner
RSM&CO
         
(1)
2 dagar
10 200 SEK
Göteborg
Företag som levererar till vissa tillverkare i den tyska bilindustrin kräver att man kan uppvisa att man har genomfört sina...
BREEAM-SE Assessor
Sweden Green Building Council
1 dag
11 000 SEK
Stockholm
Vill du bli bedömare för certifieringssystemet BREEAM i Sverige? Då är endagskursen BREEAM SE Assessor rätt för dig. OBS! Kräver...
OHSAS 18001 - ISO 45001, Arbetsmiljöledning
Intertek Academy
2 dagar
10 700 SEK
Stockholm
Välkommen till en utbildning som ger dig grunderna i Arbetsmiljöledning utifrån OHSAS 18001. Utbildningen ger dig en god förståelse för...
BREEAM SE baskurs
Sweden Green Building Council
         
(1)
1 dag
7 200 SEK
Flera orter (2)
Baskurs i BREEAM SE Vill du lära dig mer om det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM, anpassat till svenska myndighetsregler och byggpraxis?...
Grundläggande kvalitetsledning, enligt ISO 9001
RSM&CO
         
(43)
2 dagar
10 200 SEK
Flera orter (3)
Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än att bara kontrollera att en produkt eller tjänst uppfyller uppsatta krav. Kvalitetsarbete handlar...
Intern revision - Grundkurs
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (3)
Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska...
Skapa levande ledningssystem
Trivector LogiQ
2 dagar
11 800 SEK
Flera orter (3)
Genom att strukturerat arbeta utifrån och in, uppifrån och ned, säkerställs att ledningsystemet klarar kunders krav och når intern förankring samt...
Internrevision - ISO 9001
CANEA
         
(3)
3 dagar
15 500 SEK
Flera orter (3)
Synsättet som används i denna intensiva och omfattande utbildning är att internrevision är ett verktyg för att skapa engagemang samt...
Skapa ett kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Ett ledningssystem för kvalitet bidrar till lönsamheten och skapar framgångsrika företag. Att utveckla, införa och förbättra ett kvalitetsledningssystem är utmanande...
Miljöbyggnad certifieringskurs
Sweden Green Building Council
         
(5)
2 dagar
13 000 SEK
Flera orter (2)
Vill du bli certifierad i det helsvenska certifieringssystemet Miljöbyggnad? Då är vår två dagar långa certifieringskurs det du söker.  OBS!...
Interna revisioner enligt nya ISO-standarder
DNV GL
1 dag
15 200 SEK
Stockholm
Denna översiktskurs ger dig kunskaper om hur du reviderar med utgångspunkt från de nya standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Du...
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
RSM&CO
1 dag
5 200 SEK
Göteborg
Detta är kursen för dig som vill få kunskap och verktyg att integrera socialt ansvarstagande  i ditt befintliga ledningssystem. Med...
Kvalitetsbedömning/Avsyning av kablage
Swentech Utbildning AB
2 dagar
7 100 SEK
Stockholm
Är det viktigt för er att man ska kunna ta reda på och förstå regler ur IPC A 620? Följer...
Grunderna i miljöledning enligt nya ISO 14001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Flera orter (3)
Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 kom i en ny omarbetad och förbättrad version...
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO14971
Intertek Academy
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Risker är en del av medicinteknikens och sjukvårdens vardag. Ett stort ansvar för att reducera risker så långt som  det...
Leverantörskvalitet
Sandholm Associates AB
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Många verksamheter tänker i nya banor när det gäller deras relationer och arbetssätt med sina leverantörer. Historiskt kan man ofta...
IATF 16949:2016
RSM&CO
         
(4)
3 dagar
14 500 SEK
Flera orter (2)
De flesta biltillverkare ställer speciella krav på kvalificeringen av underleverantörens interna revisorer. Dessa krav och dem krav vi tycker är...
Nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
CANEA
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Denna utbildning vänder sig till dig som idag arbetar med ledningssystem och revisioner utifrån tidigare versioner av kvalitets och miljöledningsstandarderna...
BREEAM-SE Accredited Professional (AP)
Sweden Green Building Council
2 dagar
16 900 SEK
Stockholm
Vill du kunna ge expertråd till projekteringsgrupper i projekt utifrån certifieringssystemet BREEAM? Då ska du gå en certifieringskurs i BREEAM...
LEED Introduktionskurs
Sweden Green Building Council
4 timmar
2 900 SEK
Flera orter (2)
Vill du veta mer om världens mest kända miljöcertifieringssystem, LEED? Då är utgångspunkten att du går vår LEED Introduktionskurs. LEED...
Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
4 995 SEK
Stockholm
Ta tempen på din verksamhet och förstå hur den kan bidra till att nå högre höjder med hjälp av internrevision....
Leda och driva kvalitetsarbete
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
18 500 SEK
Göteborg
Som kvalitetsansvarig ska du leda och driva företagets kvalitetsarbete framåt. Men hur ska kvalitetsarbetet organiseras för att ge goda resultat?...
Grunderna i kvalitetsledning enligt nya ISO 9001:2015
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (3)
Kvalitetsledning handlar i grunden om att engagera chefer och medarbetare i att skapa nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet. ISO...
Plan- och bygglagen och miljöbalken
JP Infonet AB
1 dag
6 950 SEK
Stockholm
Detta har lett till flera förändringar inom planering och bygglov. Tydligare tidsramar har införts samt en större fokus på miljö...
Grundläggande miljökunskap
Miljöstegen
3 timmar
1 900 SEK
Stockholm
Grundläggande miljökunskap är utbildningen som ger översikt på de stora miljöproblem som finns och vilka möjligheter som finns att förändra...
Grundkurs i avfall och cirkulär ekonomi
RSM&CO
1 dag
5 200 SEK
Stockholm
Avfallets roll i samhället håller på att förändras. Från att vara en belastning på miljö och ekonomi är avfall idag...
ISO 9000 i praktiken
Sandholm Associates AB
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
I kursen ISO 9000 i praktiken får deltagarna information om standarden ISO 9000 och kunskap om hur organisationen ska arbeta...
Miljöprocessen
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Det gäller att olika processordningar möts för prövningen av miljömål. Beroende på måltyper och skilda slag av påståenden och invändningar...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-50 av 210 träffar
Visa nästa 160 kurser

Mer om Kurser i miljö och kvalitetsledning

kvalitetsledning

De flesta företag har idag en miljöpolicy och arbetar på olika sätt med att minska sin påverkan på miljön. Miljöutbildningar finns för att att öka kunskaperna inom miljöområdet i en organisation.

Kvalitetsledning

Kvalitetsledning innebär tekniker och metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla kvaliteten inom sina  aktiviteter. Dessa enskilda tekniker och metoder brukar oftast sammanfattas som kvalitetsteknik. Kvalitetsteknik är ett samlingsbeteckning för de verktyg, metoder och teorier som handlar om hur varu- och tjänsteproducerande organisationer ska kunna nå en hög kvalitet på sina produkter och processer.

Miljöutbildning

Utbildning i miljö inkluderar exempelvis:

- kemikalier och kemikaliehantering
- lagkrav och regelverk
- tolkning av säkerhetsdatablad
- miljöriskbedömningar