Kurser i intervjuteknik

Rätt person på rätt plats

Framgångsrik rekrytering handlar om rätt intervjuteknik. En kurs i intervjuteknik är ett utmärkt redskap för att få ny insikt, användbara verktyg och praktiska tips på hur en bra rekrytering ser ut för att få rätt person på rätt plats.
Visar 1-14 av 14 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-14 av 14 träffar

En framgångsrik rekrytering handlar om rätt intervjuteknik. Inom HR-området blir det därför väldigt viktigt att man besitter den förståelse och den kunskap som krävs för att kunna låta intervjun vägleda till den mest kompetenta personalen. Det gäller att ligga i framkant för att skapa den mest lönsamma verksamheten. Här kan en intervjuteknik-kurs vara ett utmärkt redskap för att få ny insikt, användbara verktyg och praktiska tips på hur en bra rekrytering ser ut. Det blir ett tillfälle att stärka din roll som rekryterare och ge företaget de resurser som behövs för att rätt person ska hamna på rätt plats. 


Vem har nytta av en kurs i intervjuteknik?

Man kan av olika anledningar behöva ny kunskap inom intervjuteknik. En kurs skulle kunna innebära att du som är ny på området får en ökad förståelse för urval, beslut och vilka metoder som finns för att utveckla sitt arbete och göra det mer framgångsrikt. Det blir även ett tillfälle för dig som besitter stor erfarenhet inom rekrytering men som behöver förstå den nya arbetsmarknaden, vill kunna arbeta mer effektivt och som vill fördjupa sina kunskaper. En intervjuteknik-kurs gynnar alla som arbetar inom HR och som vill få insikt i de aktuella modeller, metoder och verktyg som leder till den mest lönsamma rekryteringen.

Vad ingår inom området intervjuteknik?

Vad är viktigt att ha i åtanke vid en intervjusituation? Vilka är de klassiska fällorna man bör undvika? Hur skapar man en tydlig kravprofil? Det finns flera stora frågor som besvaras under en intervjuteknik-kurs. En kurs kommer att hjälpa dig med de områden inom intervjuteknik och rekrytering som leder till ett effektivt sätt att skapa en mer produktiv arbetsplats. De vanligaste fokusområden som behandlas är:

• Skapa en kravprofil – hur man skapar en tydlig bild av den framtida kompetens som behövs i företaget.

• Psykologiska modeller – hur man under en intervju kan använda sig av flera effektiva psykologiska modeller för att få ut det mesta av tillfället.

• Frågetekniker – handlar om att känna till vilken teknik som fungerar bäst i den givna situationen och skapa en förståelse för hur olika slags frågor påverkar intervjuns utveckling.

• Kompetensutvärdering – hur företaget kan arbeta med att definiera den kompetens som redan finns för att förstå vilka kunskapsluckor som måste fyllas.

• Praktiska övningar – fokuserar på hur man kan arbeta praktiskt med intervjutekniker för att skapa en djupare förståelse för hur det fungerar i praktiken.

• Personlighetsanalyser– blir ett tillfälle att förstå de olika personlighetsanalyser som finns och hur de kan användas för en framgångsrik rekrytering.

Varför gå en kurs i intervjuteknik?

Efter en genomförd kurs kommer du att ha en ökad kompetens och en större förståelse för hur en framgångsrik rekrytering ser ut och hur man undviker de farliga fällorna. Du kommer känna att du kan:

• Få kandidater att slappna av och ge en klar bild av sig själva

• Förstå för hur tekniker, modeller och verktyg kan hjälpa dig i ditt arbete

• Skapa en tydlig plan från kravprofil till anställd där alla delar fungerar framgångsrikt

• Förstå aktuell lagstiftning och arbetsmarknad

• Rekrytera på ett sätt som skapar en effektiv och välmående arbetsplats

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
"En utbildning helt rätt i tiden"

Kurssamordnare Lars Zetterström om varför du ska gå en diplomutbildning i krisledning på Företagsuniversitetet.

Läs mer
Kör bara kör - det finns så myck...

Anna Lundberg, HR-specialist och kursledare på kursen ”Agila metoder för HR”, berättar om vilka fördelar ett agilt arbetssätt kan föra med sig till området HR, men även om vilka eventuella utmaningar som kan uppstå. 

Läs mer
Vad säger kursdeltagarna?
Advantum Kompetens

Advantum Kompetens har under årens lopp arbetat i snart sagt alla branscher och företag samt inom kommuner, landsting och statliga verk. Kursdeltagarna ger i snitt utbildningen 4,6 i helhetsomdöme på en 5-gradig skala! Vad säger då kursdeltagarna?

Läs mer
De nya kunskaperna stärker henne...

Åse Larsen, säkerhetsansvarig och dataskyddsombud på Affärsverken, om sin diplomutbildning som hon avslutade i januari 2021.

Läs mer