Visar 1-25 av 29 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 29 träffar
1
2

Vad innebär en miljöcertifiering enligt ISO 14000?

Att en verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14000 innebär att den uppfyller de krav som ställs för att nå upp till standarden. ISO 14000-familjen innehåller flera olika certifieringar, exempelvis 14001 som är en av de vanligaste och som innehåller riktlinjer för miljöledning. För att erhålla själva certifieringen krävs att företaget blir godkänt av ett ackrediterat certifieringsorgan. I Sverige finns flera sådana organ som är ackrediterade av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Att vara miljöcertifierad innebär inte att ha uppnått ett fast mål, utan är ett åtagande att aktivt arbeta för en bättre miljö. Miljöarbetet bör vara ständigt pågående i och med att utvecklingen går framåt och mer miljövänliga alternativ blir tillgängliga. För företaget handlar det bland annat om att sätta upp mål för en minskad miljöbelastning och samtidigt höja den positiva miljöpåverkan. Miljöcertifieringar enligt ISO 14000 kan användas av alla sorters verksamheter, industrier och organisationer. Standarden innehåller vissa grundkrav som ska uppnås, men i övrigt kan kraven uppfyllas på olika sätt beroende på företagets typ och förutsättningar.

Vikten av ett långsiktigt miljöarbete

Att arbeta aktivt för en bättre miljö är utan tvekan något som ligger i tiden. Vi blir allt mer medvetna om vår negativa påverkan på miljön och vårt ansvar att göra det vi kan för att kontrollera och begränsa den. Det märks inte minst av att ekologisk mat blir allt populärare, i en så snabb takt att producenterna ibland inte hänger med. Konsekvenserna av farliga kemikalier i produkter diskuteras på många håll, och fler och fler alternativ tas fram. Att värna om miljön är att ta ansvar, inte bara för vår produktion och konsumtion idag, utan även för framtida generationers möjlighet att njuta av miljön och naturen. Ett systematiskt miljöarbete som innebär kontinuerlig förbättring och utveckling är snart inte ett alternativ för företag utan ett krav, från konsumenter, kunder och samarbetspartners.

Varför miljöcertifiering?

Alla företag och organisationer bör naturligtvis ta sitt ansvar för miljön, men särskilt viktigt är det för de företag som dagligen arbetar med varor och produkter som kan ha en negativ miljöpåverkan, exempelvis industrier, byggföretag, el- och energiproducenter eller företag som arbetar med fordon, transport och logistik. För dem är det extra viktigt att hela tiden hitta bättre alternativ vad gäller produkter, material och arbetsmetoder. En miljöcertifiering skickar en signal utåt att man är ett företag som bryr sig om miljön. Med det följer ofta marknadsföringsmässiga fördelar då företaget får ett gott rykte. Bättre konkurrenskraft kan alltså vara en bonus av att miljöcertifiera sig, då ett tydligt miljöarbete är ett vanligt kundkrav idag. Att arbeta aktivt för en bättre miljö kan kanske tyckas kostsamt och ansträngande. Och visst kan det ofta finnas kostnader i samband med inköp av nya produkter och utbildning av personal. Men i förlängningen kan en miljöcertifiering leda till ekonomiska fördelar för företaget, såsom lägre distributionskostnader och effektivare användning av material, energi och avfallshantering. Ytterligare en positiv effekt av att miljöcertifiera sig är att personalen blir delaktig i miljöarbetet, vilket kan engagera och stimulera dem att göra ett bättre jobb. ISO 14000 är dessutom en internationellt accepterad standard, vilket bidrar till att en miljöcertifiering i enlighet med denna blir en kvalitetsstämpel som alla känner igen.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Relaterade kategorier
Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
CANEA Partner Group AB
Projektledarutbildning hos CANEA

CANEA har erfarenhet av att utbilda projektledare inom många branscher. Anna Nyberg, Key Account Manager på Protexion Sverige AB och Anders Ahlström, it-konsult har gått kursen Projektledarcertifiering - PMPCANEA Partner Group AB.

Läs mer om vad de tycker om upplägget och nyttan.

Läs mer