Utbildningar i arbetsmiljölagen

Lagen som skapar bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen omfattar varje arbetsplats där det finns arbetsgivare och arbetstagare.  Genom en utbildning i arbetsmiljölagen får du koll på de rättigheter du har som arbetstagare och de skyldigheter du har som arbetsgivare.
Visar 1-25 av 145 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 145 träffar
1
2
3
4
...
6

Vad innebär arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen är en lag som omfattar varje arbetsplats där det finns arbetsgivare och arbetstagare. Lagen finns till för att främja en så god arbetsmiljö som möjligt och innehåller skyldigheter för arbetsgivaren att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. I arbetsmiljölagen står bland annat att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande, att arbetsförhållandena ska anpassas till de anställdas olika fysiska och psykiska förutsättningar, att miljön ska vara säker och att arbetstagaren ska kunna påverka sin egen arbetssituation. Hänsyn ska även tas till andra faktorer, såsom att arbetet ska vara varierat, att det ska finnas möjlighet till social kontakt i tillräcklig omfattning och att den personliga och yrkesmässiga utvecklingen hos varje arbetstagare ska främjas. I lagtexten ställs också krav på arbetslokalens utformning, på arbetshygienen (gällande exempelvis luft, ljud och ljus), att det ska finnas tillgång till fullgod säkerhetsutrustning för de som behöver det och att det ska finnas utrymmen för förtäring, vila och personlig hygien för de anställda.

Varför är arbetsmiljölagen viktig?

När du får frågan hur du trivs på ditt jobb tänker du förmodligen på flera faktorer – hur bra du kommer överens med dina kollegor, hur pass stimulerande arbetsuppgifter du har eller i vilken utsträckning du tillåts koncentrera dig på det du ska göra utan att bli störd. Allt detta hör till arbetsmiljön, och en god arbetsmiljö är grundläggande för att du ska må bra på jobbet. En lag som reglerar denna är därför viktig att förstå och att värna om. Om du har koll på arbetsmiljölagen kommer du att känna dig tryggare om något händer – om du exempelvis skadar dig i arbetet eller om du misstänker att de tunga lyften kommer att ge dig problem i framtiden. Precis som att det är en god idé att känna till vilka rättigheter du har i övrigt, till exempel gällande semester eller friskvård, är det viktigt att känna till den lag som ser till att arbetsmiljön fungerar optimalt. En bra arbetsmiljö vinner alla på, såväl chefer som anställda. Dessutom får företaget ett gott rykte när personalen trivs, vilket blir en bonus.

Vilka kan ha nytta av en utbildning i arbetsmiljölagen?

De flesta av oss tänker nog inte så mycket på arbetsmiljön annat än när den av någon anledning inte fungerar som den ska. Då blir det plötsligt viktigt att känna till vad som gäller, så att man med hjälp av kunskap och självförtroende snabbt kan vidta rätt åtgärder. I stort sett alla kan därför ha nytta av en utbildning i arbetsmiljölagen, inte minst för att det är viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter. Kunskap är makt, och genom att gå en utbildning ökar du din kompetens och kan lättare upptäcka om något inte står rätt till på din arbetsplats, oavsett om det är du själv som är drabbad, en anställd eller en kollega. Ju fler som är insatta i arbetsmiljölagen på ett företag desto bättre, men naturligtvis är det allra viktigast att de med ansvarspositioner, såsom chefer, arbetsledare och skyddsombud, har full koll på lagen och dess innebörd. Lagar förändras och tillägg och ändringar görs. Dessutom kan säkerhetssituationen på en arbetsplats förändras i och med att nya maskiner tillkommer eller lokaler byggs om. Att ha uppdaterade kunskaper om något så viktigt och grundläggande som arbetsmiljölagen är en bra investering för alla som värnar om en säker och trivsam arbetsplats. Under en utbildning i arbetsmiljölagen diskuteras exempelvis lagens innebörd i praktiken, vad begreppet arbetsmiljö betyder, ansvar, risker och hur man arbetar systematiskt för att förbättra arbetsmiljön.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Arbetsledning Steg 1 –SIFU

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.

Läs mer
”En bra arbetsmiljö går hand i h...

Att en god arbetsmiljö är viktigt är något de flesta idag skriva under på. Däremot är det kanske inte alltid lika solklart vad som egentligen utgör en god arbetsmiljö, hur man uppnår en sådan samt varför man egentligen ska göra det.

Läs mer
Bra framtidsutsikter för utbilda...

Jenny Gentele, kursledare i utbildningen Diplomerad redovisningsekonom, om goda framtidsutsikter för utbildade redovisningsekonomer och sitt intresse för årsredovisningar.

Läs mer
CANEA Partner Group AB
Projektledarutbildning hos CANEA

CANEA har erfarenhet av att utbilda projektledare inom många branscher. Anna Nyberg, Key Account Manager på Protexion Sverige AB och Anders Ahlström, it-konsult har gått kursen Projektledarcertifiering - PMPCANEA Partner Group AB.

Läs mer om vad de tycker om upplägget och nyttan.

Läs mer