Visa utbildning.se som: Mobil

Ledningssystem i praktiken - ISO 9001 och ISO 14001

CANEA
Kort om utbildningen
3 dagar
17 300 - 18 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-02-14 - Distans
Distans, Göteborg, Malmö, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
17 300 SEK
2022-02-14

Stockholm
18 800 SEK
2022-03-14

Göteborg
18 800 SEK
2022-04-04

Malmö
18 800 SEK
2022-05-16

Kursbeskrivning

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001

Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för att uppnå organisationens strategi och mål samt öka kundnöjdhet och miljöprestanda.

De internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 visar hur detta kan uppnås. De nya utgåvorna från 2015 är uppbyggda på liknande sätt och har många gemensamma delar.

I denna utbildning ges en förståelse för hur kraven kan tolkas, uppfyllas och skapa ett verkligt värde för organisationen. Processorientering och andra viktiga metoder behandlas. Utifrån vår långa erfarenhet ger vi förståelse för nyttan med ett integrerat ledningssystem och hur det kan bidra till bättre lönsamhet.

Målgrupp

För Vem?

Kursen riktar sig till dig som vill ha en praktisk förståelse för innebörden i 9001:2015 och 14001:2015 och lära dig använda standarderna som hjälpmedel för att bygga och utveckla ledningssystem som skapar verklig affärsnytta.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs

Syfte och mål

Målet med kursen är att ge deltagarna en förståelse i grunderna i kvalitets och miljöarbete och hur standarderna kan användas som hjälpmedel för att bygga och utveckla ledningssystem. Deltagarna skall efter utbildningen kunna hitta i standarden, förstå syftet med respektive kravelement och ha exempel på verktyg för att uppfylla kraven. Föreläsningar och teorier varvas med praktiska övningar under kursen.

Övrig information

ISO 9001:2015 ochISO 14001:2015ingår i kurspriset. Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Program

Dag 1: 09:00-18:00

 • Introduktion till ledningssystem
 • Nyttan med ledningssystem
 • Att bygga ett processorienterat ledningssystem
 • En introduktion till ISO standarder för ledningssystem, ISO 9001 och ISO 14001
 • Ledningssystem och verksamhetens strategiska inriktning
 • Omvärldsanalys & intressentanalys
 • Hållbar utveckling och företagets miljöpåverkan
 • Processutveckling
 • Ledarskap för ledningssystem
 • Organisation, roller och ansvar

Dag 2: 08:00-17:00

 • Risker och möjligheter
 • Miljöaspekter
 • Kvalitets och miljömål
 • Resurser och infrastruktur
 • Styrning och utveckling av kompetens och kompetenskrav
 • Hur skapa medvetenhet och engagemang?
 • Effektiv kommunikation kring ledningssystemet
 • Dokumentation och informationshantering
 • Styrning av verksamhetens affärsprocesser
 • Försäljning
 • Utveckling och styrning av projekt
 • Inköp
 • Produktion av varor och tjänster

Dag 3: 08:00-17:00

 • Effektiva mätsystem
 • Interna revisioner
 • Att få ledningens genomgång att fungera
 • Ständiga förbättringar
 • Avvikelsehantering och korrigerande åtgärder på riktigt
 • Vad krävs för att få det att fungera i praktiken?
 • Utrullning av ett system i praktiken
 • Hur åstadkomma en förändring vid en implementering¨
 • Utmaningar och risker med att införa ledningssystem och hur de kan hanteras.
 • Förvaltning av systemet – organisation, roller och ansvar

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledningssystem i praktiken - ISO 9001 och ISO 14001, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Magnus Dahlberg
”Jag valde CANEAs endagarskurs Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 för att få ett helhetsgrepp om de förändringar som kommer i och med att de nya standarderna släpps samt vilken betydelse detta har i vår verksamhet. CANEA höll hög kvalitet igenom hela kursen och tog precis upp det jag behövde och förväntade mig att få reda på. Anledningen t...
Visa mer

CANEA

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...


Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

CANEA

Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 57 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Ledningssystem i praktiken - ISO 9001 och ISO 14001 från CANEA, fyll i dina uppgifter: