SMED-utbildning

Ställ om, ställ rätt

Vill du lära dig reducera ställtider, öka flexibiliteten och lönsamheten i företaget? En SMED-utbildning ger dig kunskaperna du behöver för att på ett effektivt sätt ställa om produktionen på så kort tid som möjligt. 
Visar 1-10 av 10 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-10 av 10 träffar

SMED-utbildning för kortare ställtider

SMED står för Single Minute Exchange of Die och är ett förbättringsverktyg, eller arbetssätt inom LEAN som används för att reducera ställtider och effektivisera produktionsflödet. SMED, liksom LEAN, kommer ursprungligen från Toyota där arbetssättet utvecklats för att effektivisera produktionen och arbetsprocesserna i fabriken. SMED används främst inom tillverkning och industri, men kan även tillämpas inom sjukvård eller andra branscher och verksamheter där arbetssättet är applicerbart.

Vad innebär SMED?

Den ursprungliga idén inom SMED är att på så kort tid som möjligt ställa om en maskin från att producera en produkt till att producera nästa produkt. Målet är att omställningen ska gå på en tid under 10 minuter. “Single Minute” syftar alltså inte på en minut, utan ett ensiffrigt antal (1–9) minuter. 

SMED handlar om att optimera processen så långt som möjligt, och därigenom spara tid. För att göra det utgår arbetssättet från ett antal punkter, eller steg. En viktig del är att separera interna och externa aktiviteter, så kallade inre och yttre omställningar. Med inre omställning menas sådant som måste göras när processen står still, till exempel då en maskin är stoppad. Det kan handla om att byta ut vissa maskindelar. Yttre omställning är sådant som kan göras när processen pågår, till exempel när maskinen är igång. Det kan vara att inhämta ordrar, verktyg eller göra justeringar som är möjliga efter att maskinen startat.

SMED består i korthet av följande steg:

 1. Observera den nuvarande metoden
 2. Separera inre och yttre omställningar
 3. Konvertera interna aktiviteter till externa aktiviteter där det är möjligt
 4. Förenkla interna och externa aktiviteter så långt som möjligt
 5. Dokumentera och standardisera den nya processen

Efter att ovanstående steg genomförts upprepas processen tills ställtiden är under 10 minuter lång.

Vad innehåller en utbildning i SMED?

En utbildning i SMED är ofta en blandning av teori och praktik. Utbildningen kan vara från någon timme till några dagar lång. Det finns även utbildningar inom SMED som du kan läsa i din egen takt. En del utbildning inom LEAN kan också ge grundläggande kunskaper om SMED.

Exempel på kursupplägg för en SMED-utbildning:

 • Teori med exempel från olika typer av verksamheter
 • Workshop där man följer en omställning, analyserar enligt SMED och föreslår förbättringar
 • Införande av förbättringar
 • Redovisning av resultat samt plan för fortsättning

eller

 • Vad är verktyget SMED?
 • Separering av yttre från inre omställning
 • Optimering av inre omställning
 • Optimering av yttre omställning
 • Parallellisering som effektiviserar
 • Automatisering
 • Praktisk arbetsgång – att komma igång med SMED

För vem passar en utbildning i SMED?

SMED är ett bra verktyg för dig att kunna, både som medarbetare och chef. Utbildningen finns att hitta som företagsanpassad utbildning eller öppen utbildning. Du kan även gå en utbildning i SMED på distans.

Att gå en utbildning i SMED är ett utmärkt val för effektivisering inom en verksamhet. Omställningen behöver inte kräva stora ekonomiska investeringar eftersom den fokuserar på arbetsprocessen, men kan spara mängder av värdefull produktionstid. Efter att ha implementerat SMED kan en verksamheten spara mellan 25–80 procent av den ursprungliga ställtiden, alltså tiden det tar att ställa om produktionslinjen från att producera en produkt till att producera nästa.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
CANEA Partner Group AB
Projektledarutbildning hos CANEA

CANEA har erfarenhet av att utbilda projektledare inom många branscher. Anna Nyberg, Key Account Manager på Protexion Sverige AB och Anders Ahlström, it-konsult har gått kursen Projektledarcertifiering - PMPCANEA Partner Group AB.

Läs mer om vad de tycker om upplägget och nyttan.

Läs mer
PRINCE2 – Kungen av projektledni...
Adding Value Consulting AB

– Att vi nu har en mall att utgå ifrån vid allt projektarbete har gjort organisationen mycket mer effektiv och dessutom talar vi alla samma språk. Våra kunder ser att vi arbetar efter en internationell erkänd standard och de vet då att vi är effektiva och har kontroll på risker, kvalitet och levererar det vi har lovat och oftast lite extra därutöver!

Göran Enström, Commercial Manager, Envirotainer

Läs mer