Kvalitets- och miljöansvarig

Längd
22 dagar
Pris
89 000 SEK exkl. moms
Längd
22 dagar
Pris
89 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Kvalitet och miljö är mer än vackra ord, det avgör företagets lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Som kvalitets- och miljöansvarig är det du som stakar ut vägen mot framtiden.

Den kvalitets- och miljöansvariga har ett av de viktigaste uppdragen på arbetsplatsen – och samtidigt det mest utmanande, varierande och belönande. Det vet du om du redan nu jobbar som kvalitets- och miljöansvarig, det anar du om du vill bli det. Efter vår utbildning är du inte bara diplomerad, du har framför allt de insikter och kunskaper som krävs för att göra ett bra arbete. Dagens och morgondagens kvalitets- och miljöansvariga är nämligen företagets mångsysslare. Det är ingen slump att begreppet kvalitet är kopplat till miljö, men arbetet tangerar även viktiga områden som hållbarhet, säkerhet i en vid mening samt socialt ansvarstagande.

Målgrupp

  • Kvalitets- och miljöansvariga

Kursinnehåll

Grunderna i kvalitets- och miljöstyrning

Förstå bakgrunden till kvalitets- och miljöstyrning. Vi startar ett projektarbete som ger dig tillfälle att träna upp det som vi går igenom under utbildningen och som kan tillämpas i din organisation. Projektarbetet redovisas i slutet av utbildningen.

Socialt ansvarstagande internt och externt

Har alla medarbetare en bra arbetsmiljö? Förekommer det någon diskriminering såväl internt som externt? Producerar du i andra länder? Socialt ansvarstagande handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, miljömässigt
och socialt perspektiv.

Verksamhetsstyrning, ledningssystem och standarder

Vi tar ett rejält grepp om utvecklingen av internationella standarder (ISO). Vi går igenom ISO 9001, ISO 14001 samt informerar om ISO/TS 16949, ISO 17025/17020, HACCP och OHSAS. Under dagen tittar vi på så kallade mjuka värden som relationer, då vi gör en SDI-kartläggning av deltagarnas och gruppens styrkor respektive drivkrafter.

Effektiva team och arbetsmiljö

Efter SDI-kartläggningen fortsätter vi med ”effektiva team” med målsättningen att acceptera individers olikheter, så att allas skiftande erfarenheter, bakgrund och kultur kan bli en tillgång i en organisation. Vi tar även upp Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och vad som menas med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Kund- och leverantörsbegrepp

Hur kan du som kvalitets- och miljöansvarig integrera faktorerna ledarskap, affär och styrning? Tydlighet och förmåga att kunna ”översätta affären” är viktiga ingredienser. Du får under dessa dagar verktyg för att skapa en effektiv struktur, tydlighet och metodik i  organisationen för att ta tillvara alla resurser optimalt. En koppling mellan strategier och mål samt effektiv verksamhetsstyrning är nödvändig.

Revision – Att planera och genomföra

Revision inom kvalitets- och miljöområdet grundar sig på ISO 19011:2011. Målet är mer inflytande över framtida händelser så att det oförutsägbara ska störa mindre när du leder, administrerar och utvecklar. Vi genomför en revision i skarpt läge inom en tillverkande industri där målet är att du ska kunna använda revisionsverktyget anpassat till verksamheten.

Riskhantering och processverktyg

Vi går igenom riskhantering och hur du kan känna igen varningssignaler – och i tid åtgärda dem för att skapa en sund verksamhet. Vi tittar även på processverktyg som till exempel feleffektsanalys (FMEA), i förväg planerad kvalitetssäkring (APQP), statistisk processtyrning (SPS) samt kapabilitet.

Lean, förbättringsarbete och värdeflöde

Vi går igenom ett flödesschema som steg för steg visar aktiviteter som tillsammans utgör en process. Dagen ägnas åt LEAN som går ut på att maximera kundnyttan och minimera slöseri. Baserat på Toyotas 14 principer, sundhet i agerandet och smarthet i hanteringen, kan alla organisationer på olika sätt bli bättre. Du får svar på frågor som: Vad menas med värdeflöde? Hur väl fungerar flöden i en tillverkning? Hur snabbt får vi igenom ett kundåtagande? Hur kan ledtiden minska och den värdeskapande tiden öka?

Process- och miljömål samt bristkostnader

Vi går igenom mål, KPI:er (nyckeltal) och andra mätetal samt omvärldens och våra egna krav och målsättningar. Vad innebär lagar och förordningar för verksamhetsstyrningen? Vi reflekterar även kring frågor som: Vad innebär ”Ständig förbättring”? Vad ligger till grund
för att systematiskt bli bättre? Bättre än vad? Vad menas med bristkostnad?

Genomgång av datakvalitet

Vad krävs för att driva verksamhet? Vad menas med produktansvar? Vi tar upp teoretiska fall och uppmuntrar dig och de andra deltagarna att ta med egna exempel för diskussion och förslag på hantering.

Utvärderingsmodeller och finslipning av projektarbetena

Vi tittar bland annat på hur affärssystem kan stödja verksamheten. Eller måste man anpassa den? Utifrån de kunskaper du nu har fått bör du kunna sätta system och få de olika ägarna i systemet (processägarna) att själva förstå nyttan. Vad säger utvärderingsmodellerna och vilka synpunkter har certifieringsrevisorn? Under dessa dagar finslipar du också ditt projektarbete.

Redovisning av kvalitets- och miljöprojektet

Projektet som startade i början av utbildningen redovisas nu inför alla deltagarna samt inbjudna från olika företag och organisationer. Det blir en fantastisk dag med massor av kunskapsöverföring och tid att reflektera. Denna dag planeras ihop med hela gruppen och kommer att ligga cirka två veckor efter avslutad grundutbildning.

Återkoppling och reflektion

Återkoppling, reflektion och erfarenhetsutbyte sker under en dag cirka sex månader efter avslutat program. Vi tittar i backspegeln där du och andra deltagare får berätta om ert nuläge. Vi tar även upp aktuella nyheter inom kvalitets- och miljöområdet.

Diplomering

När ditt projektarbete är godkänt får du ditt efterlängtade examensbevis och diplom under trevliga former. Dessa kan sedan foga till din CV och du kan i fortsättningen titulera dig ”Diplomerad kvalitets- och miljöansvarig”.

Upplägg

Utbildningen är indelad i block och med totalt 22 utbildningsdagar under cirka sju månader.

Den passar såväl som nyttig repetition och som kompetenshöjande fortbildning. Av erfarenhet vet vi att utbildningen dessutom fungerar som nätverksbyggare och att deltagarna sinsemellan fördjupar sig i frågor utanför utbildningsplanen. Kort sagt, utbildningen höjer både kompetensen och engagemanget.

Deltagarna i utbildningen har förstås också ett jobb att sköta. Därför har vi lagt upp utbildningen i korta och effektiva block under cirka sju månader tid. Det ger även deltagarna möjlighet att, steg för steg, tillämpa sina nya kunskaper.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kvalitets- och miljöansvarig, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 6 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
24 okt 2018
Kvalitets- och miljöansvarig

Trevligt, Lärande och Utmanande. Tråkigt att det är slut.

5/5
Kursdeltagare
24 okt 2018
Kvalitets- och miljöansvarig

Mycket bra utbildning, bra grupp!

5/5
Kursdeltagare
24 okt 2018
Kvalitets- och miljöansvarig

Mycket bra utbildning med brett område, starkt rekommenderat

Nercia Utbildning AB
Grusgropsvägen 2
702 36 Örebro

Nercia Utbildning

Nercia är ett privatägt utbildningsföretag som har mer än 25 år i branschen. Nercia kompetensutvecklar medarbetare från såväl företag som offentliga verksamheter inom områden som ledarskap, produktivitet/kvalitet, marknad/ekonomi, el/teknik och data. Metoden är i första hand att utveckla företagsanpassade utbildningsprogram i...

Läs mer om Nercia Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Highlights