Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Coachutbildning för pedagoger - Grundutbildning

Skolcoacherna
Kort om utbildningen
4 dagar
14 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-02 - Malmö
Göteborg, Malmö, Stockholm
Svenska
Kommande starter
Göteborg
14 000 SEK
2020-09-17

Malmö
14 000 SEK
2020-09-02

Malmö
14 000 SEK
2021-01-26

Stockholm
14 000 SEK
2020-09-22
Coach

Kursbeskrivning

Coachutbildning för pedagoger,

grundutbildning fyra dagar

Denna coachutbildning är anpassad till skolans värld. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i skolan. Allt fler kommuner och skolor har idag egna lärarcoacher och elevcoacher.

Samtliga våra coachutbildningar finns som digitala utbildningar samt som en kombination av fysiska och digitala utbildningar. Alla våra utbildningar görs även som uppdragsutbildningar åt skola och kommun.

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav. Efter grundutbildningen kan du går vidare på fördjupningen fyra dagar.

Utveckla ditt ledarskap- I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa- Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coachning i skolan och får andra att växa. Genom coachning stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan- Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning.

Avgift

Grundutbildningen fyra dagar 14 000 kr exkl. moms (väljer du att sedan bygga på med en fördjupning är kostnaden för den 14 000 kr kr exkl moms).

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal. Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker.

Målgrupp

För dig som är pedagog, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller har annan roll i skolan.

Kursinnehåll

Innehåll grundutbildning fyra dagar:

Coachning – ett verktyg för skolan
• Coachning, när, varför, hur?
• Coachande skolkultur
• Kollegialt lärande genom coachning


Skapa grunden för coachning
• Etiska regler och professionell standard
• Skapa förtroende och tillit
• Coachningsnärvaro


Coachverktyg och coachfärdigheter
• Aktivt lyssnande
• Kraftfulla frågor
• Mål som motiverar
• Stimulera till handling och lärande
• Modeller och verktyg för att ge feedback

Det ingår också  två coachsamtal på grundutbildningen, detta för att du ska få uppleva professionell coachning.

Video

Upplägg

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning. Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen.

Du kan välja med att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Tid & plats

Stockholm 2020

Alt 1 Grundutbildning 22-23 september samt 9 oktober på distans och 15-16 oktober på plats i Stockholm 

Alt 2 Grundutbildning 18-19 november och 8-9 december 

(Fördjupningsutbildning  10-11 november och 3-4 december)

Malmö 2020

Grundutbildning 2-3 september och 1-2 oktober

(Fördjupningsutbildning sker i Stockholm 10-11 november och 3-4 december)

Göteborg 2020

Grundutbildning 17-18 september och 12-13 oktober

(Fördjupningsutbildning sker i Stockholm 10-11 november och 3-4 december)

Stockholm 2021

Grundutbildning 21-22 januari och 10-11 februari 

(Fördjupningsutbildning 16-17 mars och 15-16 april)

Malmö 2021

Grundutbildning 26-27 januari och 17-18 februari

(Fördjupningsutbildning  16-17 mars och 15-16 april)

Totalt motsvarar ovan utbildningspass dag 1-4 i vår ICF acrediterade utbildning dvs grundutbildningen, datum för fördjupningen finner du under "våra utbildningar"

Kursstarter

Kursledare

Våra utbildare är certifierade coacher med lång erfarenhet av utbildning och coachning i skolans värld.

Examen, diplom m.m.

Efter grunden kan du fortsätta med fördjupningen fyra dagar och blir då diplomerad coach. Du kan sedan gå vidare och certifiera dig via branschorganisationen ICF, International Coach Federation.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Coachutbildning för pedagoger - Grundutbildning , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Skolcoacherna

Skolcoacherna

Unika coachutbildningar för pedagoger

Samtliga våra coachutbildningar och seminarier finns som distansutbildningar. Alla utbildningar kan även göras som uppdragsutbildningar åt skolor, kommuner och organisationer.Vår förankring i skolan gör oss unika som coachutbildare och coacher. Vi har sedan 2008 utbildat tusentals lärare och skolledare i...


Läs mer om Skolcoacherna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Skolcoacherna

Götgatan 11
116 46 Stockholm

Recensioner
Bli den första att recensera Coachutbildning för pedagoger - Grundutbildning !

Liknande utbildningar