Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Coaching

Gällöfsta Perlan Ledarskap, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Enligt överrenskommelse.
Längd
Enligt överrenskommelse.
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Individanpassad Coachning

Skräddarsydd coachingCoachning handlar om att hjälpa en person att se och frigöra sina möjligheter till egna lösningar och förhållningssätt.
För individen är coachning en metod att utveckla sig själv och sin kompetens direkt kopplad till sin egen verklighet. För organisationen är coachning ett sätt att ge sina chefer handfast stöd att lösa sina uppgifter och knyta ihop chefernas egen utveckling med verksamhetens mål.

Hur går det till?

Coachningen startar med att formulera utvecklingsområden och övergripande mål. Sedan bestämmer den coachade som start vid varje möte vad som ska vara i fokus vid just detta möte. Coachen ansvarar för processen och hjälper den coachande framåt medan den coachade ansvarar för innehåll och beslut. Föregående mötes tema och eventuella hemuppgifter följs sedan upp kontinuerligt vid nästkommande möte.

Arbetssätt

Arbetssättet utgår från en coachningsmodell där mål, verklighet, val och handling sätts i fokus. Coachningen utgår från hur de tre systemen Tanke-Känsla-Handling påverkar människan och alla tre delarna är viktiga att belysa, uttrycka och undersöka i processen. Under coachningsprocessen får individen möjlighet att identifiera handlingsalternativ och bli medveten om vad som stödjer eller stoppar aktiva val och handling.
Det sker bl.a. genom frågor som startar reflektioner och som stimulerar perspektivtänkande. Den coachade får möjlighet att integrera teori och praktik, att uttrycka och bearbeta egna känslor samt att granska och belysa sina egna insatser i det egna arbetet.

Sekretess

Allt som sägs och sker under samtalen är konfidentiellt. Den coachade själv bestämmer hur den vill informera om och hantera det som sker i coachningen.

Kvalitetssäkring

Våra coacher har själva egen handledning vilket är grunden i vår interna kvalitetssäkring. Vi eftersträvar att matcha deltagarens behov med lämplig coach. Vi tillämpar ICF:s, International Coach Federation, etiska riktlinjer.

Varför välja Gällöfsta Perlan Ledarskap?

Bli diplomerad

94% rekommenderar 

utbildningen

Flexibelt upplägg

Målgrupp

Coaching erbjuds för dig som vill ha stöd av en extern coach som inte tillhör organisationen.

Våra cochingverktyg

Vi arbetar med många välkända verktyg som har olika fördelar och passar i olika situationer. Kontakta oss gärna för en diskussion om hur de kan användas i din verksamhet. 

SDI – Strength Deployment Inventory

Strength Deployment Inventory® (SDI®) är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga, och sänker kostnaderna för konflikter. Det är ett beteendevetenskapligt kartläggningsinstrument, baseras på Relationship Awareness Theory (RAT), som handlar om relationsmedvetenhet och som kartlägger vad som motiverar människors beteenden.

Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverar beteendet hos sig själv och andra kan man utveckla sin kommunikationsförmåga och lära sig hantera konflikter på ett mycket produktivare sätt. SDI är ett verktyg för självinsikt som vi använder i såväl interna ledarutvecklingsprogram som i grupputvecklingsinsatser. 

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory

Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) är ett sociometriskt instrument som mäter en persons beteende utifrån andras perspektiv och beskriver fyra sk grundbeteendestilar. De kallas Motivator, Producer, Processor och Relator efter de styrkor som är tydligast förknippat med respektive grundstil. IDI mäter också hur individen upplevs anpassa sin beteendestil till situationens och till andra individers behov.

Att kunna anpassa sin beteendestil till andra människors behov och till olika situationers behov påverkar samarbetsförmågan, den personliga effektiviteten, toleransen för andra människor, etc. Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla. IDI passar bra i interna ledarutvecklingsprogram men också för att titta på olikheter i en grupp. 

Farax

Farax är en 360 graders kartläggning av det individuella ledarskapet ur tre olika perspektiv; förändring, struktur och relation och har sin utgångspunkt i uppdraget som chef. Den egna chefen, kollegor och medarbetare ger sin bild av hur de önskar att ledaren ska vara och hur de upplever effektiviteten i verksamheten. De får också beskriva ledarens styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter med egna ord.

Farax ingår som en del i två av våra längre ledarskapsprogram, Ledarskap för nya chefer och Ditt ledarskap i nya perspektiv. Farax kan ingå i skräddarsydda företagsinterna ledarskapsprogram men kan också göras helt individuellt och i kombination med ett coachingprogram. 

GDQ – Group Development Questionnarie

GDQ, Group Development Questionnaire, är ett instrument för att mäta och stödja effektiv teamutveckling. GDQ grundar sig på Dr. Susan Wheelans forskning om hur grupper utvecklas och mognar över tid. GDQ ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet och visar på specifika områden gruppen behöver arbeta med och hantera för att bli mer välfungerande och högpresterande tillsammans och för att utvecklas mot ökad effektivitet.

Fokus ligger på såväl medarbetarskap som på ledarskap i gruppen. Medlemmarna stärks i att ta gemensamt ansvar för sin och gruppens utveckling så att kompetens och resurser används mer optimalt. Sedan 2008 är Susan Wheelans teori om gruppers utvecklingsstadier, som GDQ baseras på, också huvudteorin i UGL.

Förutom dessa instrument så är våra konsulter certifierade i bl.a. Myers Briggs Type Indicator (MBTI), med mera.

Investering

Vill du ha mer information om priser eller diskutera företagsanpassade utbildningar? Välkommen att kontakta oss via intresseanmälan nedan!

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Coaching, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Gällöfsta Perlan Ledarskap
Landsvägen 39, 6tr
17263 Sundbyberg

Gällöfsta Perlan Ledarskap utvecklar organisationer och ledarskap där människor får växa och skapa resultat tillsammans. I partnerskap med våra kunder hjälper vi organisationer att utveckla sin kultur, sitt ledarskap och medarbetarskap. Vår ambition är att bidra till livskraftiga organisationer och...

Läs mer om Gällöfsta Perlan Ledarskap och visa alla utbildningar.

Highlights