Visa utbildning.se som: Mobil

Naglar, fransar och farliga ämnen - handledare

Prevent
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 4 100 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert - Sverige
Utbildare: Prevent plus
   
Ort: Rikstäckande, Stockholm

Beskrivning av: Naglar, fransar och farliga ämnen - handledare

Handledarutbildning för dig som ska utbilda fransstylister och nagelteknologer

Att arbeta med fransförlängning eller som nagelteknolog innebär att man kommer i kontakt med kemiska produkter som kan ge både kort- och långvariga besvär eller sjukdomar. Några av de ämnen som ingår i produkterna är starkt allergiframkallande och kan leda till bland annat luftvägsbesvär och astma.

För att man ska kunna arbeta säkert och skydda sig på rätt sätt har Arbetsmiljöverket tagit fram nya bestämmelser. De innebär att den som arbetar mer än 30 minuter per vecka med allergiframkallande ämnen (exempelvis cyanoakrylater) måste genomgå läkarundersökning och delta i en särskild utbildning som ger kursintyg.

Prevent har tagit fram den här handledarutbildningen för dig som ska utbilda fransstylister eller nagelteknologer. Utbildningen ger dig ett kursintyg som tillsammans med cirka åtta timmars egenstudier ger dig rätt att utbilda nagelteknologer och fransstylister om hur man jobbar säkert med allergiframkallande ämnen. Du får också rätt att utfärda de kursintyg deltagarna behöver enligt kraven från Arbetsmiljöverket.

Utbildningen kan även företagsanpassas

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom:

 • hur kemiska ämnen kan påverka vår hälsa
 • i vilka typer av kemiska produkter hälsoskadliga ämnen kan förekomma, med speciellt fokus på allergiframkallande ämnen och cyanoakrylat
 • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
 • övrig relevant kemikalielagstiftning inklusive arbetsmiljölagstiftningen
 • lagstiftningen kring säkerhetsdatablad och hur informationen ska tolkas och användas
 • hur man riskbedömer kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Utbildning uppfyller kraven i AFS 2014:43 § 37 e.

Upplägg

Teori varvas med grupparbete, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Målgruppen är de som ska vara handledare och utbilda dem som arbetar med frans- och nagelförlängning.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren:

 • ha kunskap om hur kemiska risker kan påverka vår hälsa
 • ha kunskap om i vilken typ av produkter kemiska ämnen som påverkar vår hälsa kan förekomma
 • ha kännedom om vilken lagstiftning som berör kemiska produkter (inklusive REACH och CLP)
 • veta var man hittar information om kemiska produkters farlighet och hur de ska hanteras
 • ha kunskaper om hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • själv kunna utbilda fransstylister och nagelteknologer i att arbeta med kemiska ämnen på ett säkert sätt.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Naglar, fransar och farliga ämnen - handledare.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Skicka mig gärna information om liknande kurser!

Prevent

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en...


Läs mer om Prevent och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Prevent

Prevent

Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

 Visa telefonnummer