Visa utbildning.se som: Mobil

Vad är arbetsmiljö och varför ska du bry dig?

Varför är arbetmiljö viktigt?

Arbetsmiljö är allt, ja allt, runtom dig på din arbetsplats. Arbetsmiljö är hissmusiken i receptionen, din rätt till fikapaus, din ergonomiska stol och bullret från byggarbetsplatsen bredvid. Det är kollegans härskartekniker, det är dina möjligheter till utveckling i tjänsten och den lite för dunkla belysningen vid ditt skrivbord. Så, varför ska du bry dig om arbetsmiljö? Arbetsmiljön är avgörande för hur du trivs och presterar på ditt jobb. Och eftersom att du jobbar en stor del av av din vakna tid är väl det ändå ganska så viktigt?

Det finns två olika delar av arbetsmiljön – vad innebär de?

Den fysiska arbetsmiljön

Vad har din arbetsposition, kontorets belysning och kollegans musik på högsta volym gemensamt? Jo, de är alla del av din fysiska arbetsmiljö och de påverkar hur du mår och presterar. En dålig fysisk arbetsmiljö kan leda till en rad olika skador. Exempelvis kan ett konstant buller, även ett dovt sådant, leda till att du får en bestående hörselskada. Din bristfälliga ergonomi framför datorn kan leda till belastningsskador du får dras med i år framöver. Just därför är det otroligt viktigt att både du och ditt företag tar arbetsmiljöarbetet på allvar.

Den psykosociala arbetsmiljön

Vad är då den psykosociala arbetsmiljön? Det är egentligen ganska enkelt. Den psykosociala arbetsmiljön utgörs av de psykiska och sociala aspekterna på ditt jobb. Även denna typ av arbetsmiljö kan vara skadlig om den är bristfällig. En för hög arbetsbelastning riskerar att resultera i psykisk stress som i sin tur kan leda till att du blir utmattad och blir tvungen att sjukskriva dig. De trevliga team-aktiviteterna för att fira att ni tagit era gemensamma mål kan vara argumentet som får dig att stanna på samma jobb ett år till. Din psykosociala arbetsmiljö är svårare att få ett grepp om, men den är precis lika viktig som den fysiska.

Arbetsmiljöverkets regler om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) behandlar arbetstid, arbetsbelastning, kunskapskrav och kränkande särbehandling. Här kan du läsa mer om vad som gäller enligt AFS 2015:4.

Vem är ansvarig för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Enligt arbetsmiljölagen är ansvaret delat. Arbetsgivaren har det främsta ansvaret, men även de anställda är skyldiga att anmäla eventuella fel och följa de regler som finns. På arbetsplatser med fler än fem anställda ska också ett skyddsombud, även kallad arbetsmiljöombud, utses. Skyddsombudets roll är i korta drag att kontrollera och se till att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljö för skyddsombud och chefer – videokurs

Fördelar med en god arbetsmiljö:

  • Färre sjukskrivningar
  • Lägre personalomsättning
  • Ökat välbefinnande på arbetsplatsen
  • Bättre chans till utveckling
  • Lägre antal arbetsrelaterade skador
  • Minskad stress

En god arbetsmiljö leder helt enkelt till en gladare, friskare och mer driven personal, lägre kostnader för arbetsgivaren och ett enkelt jobb för skyddsombudet. Win-win-win!

Vem ska gå en arbetsmiljöutbildning?

Arbetsgivaren har som vi tidigare nämnt det yttersta ansvaret, och skyddsombudet har ansvaret för att bevaka arbetsgivaren. Vidare har ju också varje arbetstagare skyldighet att upprätthålla regler och rapportera fel. Så – vem ska gå en arbetsmiljöutbildning? Alla!

Utbildningstips:

Se alla arbetsmiljöutbildningar

Vilka är Branschutbildarna?


Varför vi gör det vi gör

Människorna som utför arbetet är ditt företags största tillgång. En god arbetsmiljö gör arbetsplatsen mer attraktiv och bidrar till färre sjukskrivningar, minskad personalomsättning, lägre kostnader och högre kvalitet. En väl fungerande arbetsmiljö är till stor del avgörande för hur din personal mår.

Vår Vision

Oavsett om du är liten eller stor, stark eller svag, gammal eller ung ska våra kurser och utbildningar ge lite mer för pengarna än förväntat. Vår uppgift är att leverera arbetsmiljökunskap på ett pedagogiskt och lättsamt sätt. Vårt mål är att du får ett mervärde i form av större trygghet, säkerhet, glädje och framgång till din organisation, ditt team eller ditt företag. Välkommen till oss på Branschutbildarna.

Källor: Branschutbildarna, Arbetsmiljöverket och Unionen.
Läs mer om Branschutbildarna

Beställ mer information


Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Branschutbildarna och veta mer om deras utbildningar.

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!