”En bra arbetsmiljö går hand i hand med en god lönsamhet.”


”En bra arbetsmiljö går hand i hand med en god lönsamhet”

Att en god arbetsmiljö är viktigt är något de flesta idag skriva under på. Däremot är det kanske inte alltid lika solklart vad som egentligen utgör en god arbetsmiljö, hur man uppnår en sådan samt varför man egentligen ska göra det. utbildning.se har träffat arbetsmiljökonsulten Mikael Danielsson på Kompetensutveckla.se för att få klarhet i dessa frågor.

Mikael Danielsson är i full färd med att ställa i ordning för en tvådagarskurs i BAM. Han har under många år anordnat utbildningar inom arbetsmiljö och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Han tvekar därför inte med svaret på min fråga om varför en organisation ska satsa på arbetsmiljön.

Anledningarna är flera, menar han. Först och främst så är det en rättslig och samhällelig skyldighet som regleras i lagar och förordningar.

- Men det kanske är det tråkiga svaret, fortsätter Mikael. Det finns ett svar som är roligare också och det är det att all forskning visar att de mest framgångsrika företagen sett till lönsamhet och tillväxt, oavsett bransch, har en kultur av jämlikhet och delaktighet och att detta leder till en arbetsplats med goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Detta frigör motivation, kreativitet och drivkraft och skapar en tillväxtkraft.

Mikael understryker hur viktigt det är för chefer och arbetsledare att känna till de faktorer som skapar en bra arbetsmiljö, hur man hanterar komplexa situationer och hur man motiverar medarbetarna och får dem delaktiga och drivande i utvecklingen av företaget:

– Vi vet att en bra arbetsmiljö går hand i hand med en god lönsamhet.

Vad är BAM och måste man gå den här utbildningen?

BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som är framtagen av bland annat Svenskt Näringsliv, PTK och LO och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn om vad grundläggande arbetsmiljökunskap är för någonting. BAM är den i särklass största arbetsmiljöutbildningen som finns i Sverige och 1,5 miljoner människor har redan gått den.

Mikael höjer dock ett varningens finger:

– Tyvärr är en BAM-utbildning inget mirakelpiller och du kommer inte att kunna allting om arbetsmiljökunskap efter du har gått den här utbildningen. Däremot så kommer du att ha fått de verktyg som ni behöver för att komma igång med arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats.

Det finns inte uttryckt i någon lagtext att du ska ha gått just BAM, berättar Mikael.

– Däremot så ska arbetsgivaren se till att framförallt arbetsledande personal har den kompetens som krävs för att kunna bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM, som vi säger. Så självklart kan du ha gått andra utbildningar eller vara självlärd men jag tror att för dem allra flesta så är en BAM- utbildning en väldigt bra grund att bygga vidare på. BAM är också den utbildning som Arbetsmiljöverket brukar rekommendera att man ska gå.

SAM, BAM vad är skillnaden?

BAM och SAM är två välkända begrepp som florerar inom arbetsmiljövärlden. Vi tar tillfället i akt ber Mikael Danielsson reda ut skillnaden:

– BAM är namnet på en utbildning medan SAM är en AFS eller föreskrift som Arbetsmiljöverket har publicerat och som ingår i deras författningssamling. SAM är ett arbetsmiljöledningssystem och ett ledningssystem kan beskrivas som en organisations policy och arbete för att upp nå vissa fastställda mål samt mätkriterier för att mäta hur väl man har uppnått dessa mål. Ett ledningssystem har olika inriktning beroende på vad det syftar till att uppnå och SAM är då ett ledningssystem för att uppnå en bra arbetsmiljö. Idag så går det också att arbetsmiljöcertifiera sig enligt Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Naturligtvis så utbildar vi även i SAM.


Hur går BAM-utbildningen till?

Mikael tittar på klockan – tiden för kursstart närmar sig. Kursen är fullbokad och Mikael ser fram emot två dagar där chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera tillsammans utforskar och diskuterar hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Mikaels BAM-utbildning varvar teori och praktik, vilket brukar vara uppskattat av kursdeltagarna.

– Vi använder oss av en pedagogisk metod som kallas för aktivt lärande vilket innebär att vi utgår från ett problem, eller ett fall där det egentligen inte finns några rätta svar och sedan får deltagarna diskutera, argumentera och förhandla med varandra för att komma fram till en lösning, berättar Mikael.

Dessa praktiska diskussioner och erfarenhetsutbyten varvas under de två kursdagarna med föreläsningar. I och med att de under utbildningen arbetar praktiskt med att lösa verkliga arbetsmiljöproblem så blir teorin mer begriplig och deltagarna får konkret erfarenhet av hur det kan gå till att sitta i en arbetsgrupp som arbetar med arbetsmiljöfrågor, menar Mikael. Metoden skapar ett tydligt samband mellan teori och praktik.

Mikael Danielssons övergripande förhoppning med varje utbildningstillfälle är att deltagarna ska gå därifrån med en ny syn på vad arbetsmiljöarbete kan vara.

– Det som jag tycker är ganska fascinerande är att det faktiskt kommer en del människor som ser den här utbildningen som ett nödvändigt ont och har inställningen att det här är något helt onödigt som Arbetsmiljöverket tvingar dem till. De allra flesta, kan tyvärr inte säga alla, brukar efter de här två dagarna helt ha ändrat åsikt och vara väldigt positiva till utbildningen, konstaterar Mikael, samtidigt som de första kursdeltagarna börjar strömma in i klassrummet.

Läs mer om BAM-utbildningen härLäs mer om Kompetensutveckla.se

Beställ mer information


Beställ information

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Kompetensutveckla.se och veta mer om deras utbildningar.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.