Riskbedömningskurser

Hur stor är risken att du behöver gå en sån här utbildning?

Enligt Arbetsmiljölagen måste alla organisationer sträva efter en trygg och säker arbetsplats för sina medarbetare. En riskbedömningskurs lär dig upptäcka och förebygga eventuella risker och säkerhetsbrister som kan finnas på arbetsplatsen.
Visar 1-25 av 137 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-25 av 137 träffar
1
2
3
4
...
6

Vad handlar riskbedömning om?

Alla arbetsplatser måste ha ett systematiskt arbete för att upprätthålla en god arbetsmiljö. I arbetet ingår bland annat riskbedömning – att undersöka och åtgärda de eventuella risker och säkerhetsbrister som kan finnas på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket ska riskbedömningen omfatta faktorer som exempelvis arbetsställningar, arbetsrörelser, ljudnivåer, farliga ämnen och maskiner. Riskbedömningsarbetet innefattar regelbundna kontroller, mätningar, skyddsronder och samtal med medarbetare om hur de upplever sina arbetsförhållanden. Förutom att undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda de som eventuellt dyker upp handlar arbetet också om att upprätta handlingsplaner för framtiden. Dessa ska innehålla uppgifter om vad som ska åtgärdas och vem som ska utföra åtgärden. Uppföljningen ska sedan dokumenteras. Ibland kan flera risker upptäckas, och då är det viktigt att på ett ansvarsfullt sätt kunna prioritera de som är störst, istället för exempelvis de som är lättast att hantera.

riskbedömningVilka risker kan finnas på en arbetsplats?

Risker kan finnas på alla arbetsplatser, och vissa arbeten är naturligtvis mer riskfyllda än andra. Alla risker går inte att eliminera och i dessa fall handlar riskbedömningsarbetet om att utbilda personalen i att undvika skador och olyckor i största möjliga mån. En väl fungerande arbetsmiljö innebär att arbetstagarna känner till vilka risker som finns och vad de själva kan göra åt dem. Skulle olyckan vara framme ska det finnas handlingsplaner som säkerställer att problemet hanteras på rätt sätt, att den drabbade personen får så bra hjälp som möjligt och att en utvärdering sker efteråt, så att risken att olyckan upprepas minimeras. Tunga lyft, avancerade maskiner, påverkade eller aggressiva kunder/gäster, brand, höga ljudnivåer, kemiska substanser och luftföroreningar är exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön och utgöra en risk för de anställda. Utöver det kan det även finnas risker för miljön exempelvis genom kemiska ämnen som inte hanteras korrekt.

Vilka har nytta av en kurs i riskbedömning?

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljön fungerar optimalt, och i detta arbete är riskbedömning ett viktigt verktyg. Arbetstagarna har också ett ansvar, att informera sin arbetsgivare eller annan ansvarig person på arbetsplatsen om vilka hinder, risker och potentiella faror de stött på i sitt arbete. De ska upplysa om olycksfall som inträffar, problem som uppstått i samband med arbetet och arbetsskador de ådragit sig, så att rätt åtgärder kan sättas in. Vem som bör gå en kurs i riskbedömning i företaget är naturligtvis beroende av företagets storlek. I ett litet företag har chefen själv ofta dessa arbetsuppgifter på sitt bord, i ett större finns personer som särskilt ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet. Chefer, arbetsledare, skyddsombud, säkerhetsansvariga, arbetsmiljösamordnare och de som arbetar med företagshälsovård är några exempel på personer som kan ha nytta av en kurs i riskbedömning.

Vad kan en kurs innehålla?

Innehållet varierar, men generellt får du under en kurs i riskbedömning lära dig hur du på bästa sätt undersöker, bedömer, prioriterar, hanterar, åtgärdar och följer upp risker på din arbetsplats. Efter att ha slutfört en kurs ska du kunna utföra riskbedömningsarbetet på ett korrekt och effektivt sätt. Du får förståelse för vilka lagkrav gällande riskbedömning på en arbetsplats som finns, och kunskaper om begreppets praktiska innebörd och nytta. Du får lära dig hur risker definieras och hur de upptäcks, ofta genom konkreta fallexempel och gruppdiskussioner. Utöver det får du kunskaper om olika riskbedömningsmetoder, exempelvis hur du går tillväga för att utföra en ordentlig och genomgripande skyddsrond på arbetsplatsen. Vanligen diskuteras utöver de fysiska aspekterna även arbetsmiljöns psykosociala aspekter.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
 Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)...

Läs om vad Mikael och Jimmy tycker om kursen Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U - Grundkurs som de gick på SIFU.

Läs mer
Att arbeta som registrator kan v...

Vi på SIPU har fått förmånen att intervjua Sophia Ulfstedt på Myndigheten för Yrkeshögskolan. Sophia är sedan flera år en återkommande kund till SIPU. Vi bad om att få intervjua henne i syfte att berätta om yrket registrator.

Läs mer
"En utbildning helt rätt i tiden"

Kurssamordnare Lars Zetterström om varför du ska gå en diplomutbildning i krisledning på Företagsuniversitetet.

Läs mer
Skräddarsydd satsning på kommune...
SIPU

Norrköpings kommun valde att satsa på sina registratorer – och vilken utdelning det gav. Kompetensutveckling i sitt esse!

Läs mer