Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetstider och hälsan

Metodicum
Kort om utbildningen
Endagsutbildning
6 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Hur kan medarbetarnas hälsa bevaras trots skiftarbete eller oregelbundna, obekväma arbetstider? Vad kan arbetsgivaren göra? Vad kan den anställde själv göra? Hur skapar man långsiktigt hållbara scheman?

Nattarbete och oregelbundna arbetstider kan orsaka sömnbrist och störning av den biologiska klockan. Risken ökar för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och att dö i förtid. Dåliga scheman ökar risken och bra scheman minskar den. Men inte ens ett bra skiftschema innebär 100% garanti för låga hälsorisker. Skiftarbetarna och arbetsgivaren har ett delat ansvar för att skapa en långsiktigt hållbar arbetssituation så att ohälsa som beror på arbetstiderna minimeras.

Trötthet och stress på grund av dåliga arbetstider leder till sämre produktivitet och ibland allvarliga säkerhetsrisker. Det är alltså mycket viktigt att schemalägga utifrån den kunskap som finns om hälsosamma arbetstider. Det finns också mycket att vinna på olika andra åtgärder för att förebygga trötthet och ohälsa hos skiftarbetare.

Välkommen till en utbildningsdag där du får ta del av den senaste och viktigaste forskningen om arbetstider, hälsa och sömn. Under eftermiddagens workshop har du chansen att få scheman från din verksamhet analyserade och få förslag till förbättringar. Du får också stifta bekantskap med schema-analysverktyget Artur, som finns på Internet och är fritt att använda.

Ur innehållet

Arbetstider, hälsa och säkerhet
Vilka hälsorisker finns med skift- och nattarbete?
Vad beror riskerna på?
Hur ska man tänka kring trötthet och säkerhet?
Hur kan riskerna hanteras och minimeras?

Hälsosamma scheman
Finns det ett optimalt schema som passar alla?
Är självvalda arbetstider en bra lösning?
Hur skapar man långsiktigt hållbara scheman?
Vilka fem grundfaktorer finns för att skapa hälsosamma scheman?
Hur ska arbetstiderna organiseras för att man ska orka arbeta fram till pension?

Organisationsfaktorer
Vad behöver cheferna tänka på?
Vad kan den anställde själv göra för att inte drabbas av sömnproblem och allvarlig trötthet?
Vilka verktyg finns förutom schemat för att förebygga ohälsa hos skiftarbetare?
Vilka hälsoaspekter bör övervakas hos medarbetare som jobbar natt?

Workshop
Här får ni möjlighet att ta upp och diskutera praktiska problem med t ex schemaläggning och hur man hanterar olika problem som är relaterade till verksamhetens arbetstider. Målsättningen med workshopen är att inspirera och skapa förutsättningar för att utveckla nya lösningar, t ex genom att lära av andra verksamheters positiva erfarenheter. Detta möjliggörs genom en öppen diskussion mellan kursdeltagarna som varvas med forskarnas råd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till schemaläggare, chefer med verksamhetsansvar, HR-personal, arbetsmiljöstrateger, skyddsombud och andra fackrepresentanter som förhandlar om arbetstider, företagshälsovården, med flera.

Kursledare

Göran Kecklund, professor och ställföreträdande föreståndare vid Stressforskningsinstitutet håller i utbildningen. Stressforskningsinstitutet är världsledande när det gäller forskning om arbetstider, hälsa och sömn.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetstider och hälsan, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Doleres
(5)
Förankring i forskning och verklighet. Bra mde olika exempel/schemanter. .
Malin
(3)
Kunnig föreläsare!
Kursdeltagare
(5)
5 av 5

Metodicum

Metodicum

Vi tror att anställda som mår bra skapar framgångsrika verksamheter och att människor som arbetar i effektiva verksamheter mår bra. Vi tror på ett arbetsliv där det finns plats för alla. Sådana arbeten skapas av lönsamma företag. Därför hör allt...


Läs mer om Metodicum och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Metodicum

Gärdesvägen 10
693 32 Degerfors

 Visa telefonnummer

Recensioner
Arbetstider och hälsan
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 19 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 347 recensioner.
Alla recensioner för arrangören