Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Riskbedömning, rutiner och förskrifter i arbetsmiljöarbetet

Lagkravsutbildningar
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Alla arbetsgivare ska jobba systematiskt med arbetsmiljön för att undvika ohälsa och olycksfall i verksamheten. I detta arbetet ingår det att bedöma de riskerna arbetet medför.

I arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) står det:

8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Att arbeta med den systematiska arbetsmiljön kräver tid, ekonomiska resurser och kunskap. För många företag kan det ta tid och fokus från verksamheten, särskilt för ledningen och nyckelpersoner. Det skulle vara bra med support från någon med hög kompetens och erfarenhet inom det arbetsmiljöarbetet. Vi kan hjälpa er med just detta. Det kan innebära alltifrån att utforma en arbetsmiljödelegation och skyddskommitté till riskbedömning och skyddsronder. Oavsett om du är chef, skyddsombud, HR-chef eller på annat sätt har med företagets arbetsmiljöarbete att göra är du välkommen att förutsättningslöst höra av dig.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Investering

Pris: Individuell prissättning per uppdrag.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Riskbedömning, rutiner och förskrifter i arbetsmiljöarbetet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lagkravsutbildningar

Lagkravsutbildningar

Vi är en av Sveriges mest erfarna leverantörer av prisvärda och lagstadgade utbildningar för säkra och trygga arbetsplatser. Till oss kommer varje år många yrkesmän och yrkeskvinnor för att få rätt utbildningsbevis eller certifikat som visar att de genomfört en...


Läs mer om Lagkravsutbildningar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lagkravsutbildningar

Verkstadsgatan 1
702 27 Örebro

Liknande utbildningar