Diplomerad Arbetsmiljösamordnare - ISO 45001, SAM och OSA

Längd
3 dagar
Pris
16 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 juni, 2024 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
3 dagar
Pris
16 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 juni, 2024 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 16 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Behöver du ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljöfrågorna och inkludera de organisatoriska och sociala frågorna (OSA) i ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? Då är detta rätt för dig och din organisation.

Välkommen att diplomera dig till Arbetsmiljösamordnare och därmed skapa förutsättningar för en friskare och mer lönsam organisation!

Du får en systematisk och konkret genomgång - med flera belysande övningar - av kraven i SAM enligt AFS 2001:1 och OSA enligt AFS 2015:4.

Utbildningen är helt branschoberoende. Vi har haft deltagare från i stort sett alla branscher och det har varit mycket berikande för deltagarna att detta erfarenhetsutbyte i samband med de många konkreta övningarna.

Mål

Det övergripande målet med utbildningens tre dagar är att stärka och vässa dig i din roll som Arbetsmiljösamordnare, vare sig du redan arbetar som det eller om du kommer att axla den rollen framöver.

Vi vill att du efter utbildningen ska ha ha metodik, mod, och engagemang för att kunna leda och utveckla ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar den organisatoriska och sociala dimensionen av arbetsmiljön. Du får också en gedigen jämförelse med kraven i internationella ISO-standarder såsom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 kursstarter

12 juni, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

18 september, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

13 november, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupp

 • Arbetsmiljöchefer och -samordnare och -ingenjörer
 • Chefer på olika nivåer
 • Skyddsombud
 • HR- och personalmedarbetare
 • KMA-samordnare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö)
 • Kvalitetschefer och -samordnare
 • Miljöchefer och -samordnare
 • Interna revisorer
 • Verksamhetsutvecklare

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i och erfarenheter av arbetsmiljöarbete.

Kursinnehåll

Introduktion – vad och varför arbetsmiljö?
Presentation av varandra och deltagarnas förväntningar
Vad är arbetsmiljö, hälsa och säkerhet?
Fysisk, organisatorisk och social dimension
Varför arbetsmiljö?
Övning: våra drivkrafter

ISO 45001:2018 – en översikt
Vilka är kraven?
Jämförelse med ISO 9001 och ISO 14001

SAM - AFS 2001:1 - en översikt
Vad är huvudsyftet med lagstiftningen - den nya regelstrukturen 1 jan 2025

SAM – fokus på ledningsprocesser
Policy, mål och uppföljning?
Övning: ledningsprocesser

SAM – fokus på stödjande processer
Medverkan, Delegering och fördelning, Kunskap och Dokumentation
Övning: stödjande processer

SAM – fokus på risker och åtgärder
Skillnad fara och risk
Riskbegrepp – vad är vad?
Åtgärdstrappan – vad är mest rätt?
Övning:  faror, risker och åtgärder

SAM – fokus på utredning av aj och oj
Olyckor, tillbud
Metoder för att hitta grundorsaker
Övning: grundorsaker 

Översikt OSA – AFS 2015:4
Fokus arbetsbelastning, arbetsinnehåll och arbetstid
Balansera krav och resurser
Arbetets innehåll – vad ska jag göra och prioritera?
Arbetstidens påverkan på hälsan
Övning: Arbetsbelastning, arbetsinnehåll och arbetstid

Svåra situationer
Vad innebär svåra situationer?
Övning: Har vi några sådana?

Fokus kränkande särbehandling
Vad menas med kränkande särbehandling?
Uttalande kring kränkande särbehandling
Övning: video fyra situationer
Rutiner för att hantera kränkande särbehandling
Vad innebär diskriminering?
Övning: våra spelregler

Hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer
Främja, förebygga eller åtgärda
Övning: Vilka är våra friskfaktorer?

Övning: OSA i SAM / OSA-översikt

Sammanfattning och reflektioner

Skriftligt diplomeringsprov

Fortsatta studier

Efter utbildningen kan man fördjupa sig i olika inriktningar:

Fördjupning kvalitet

ISO 9001:2015 - Grundkurs, 2 dagar

Fördjupning miljö

ISO 14001:2015 - Grundkurs, 2 dagar

Fördjupning arbetsmiljö

ISO 45001:2018 - Grundkurs, 2 dagar

Fördjupning KMA och internrevision

Diplomerad KMA-samordnare - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Diplomerad Internrevisor - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med övningar där deltagarna för träna på att möta de kraven i SAM AFS 2001:1 och OSA 2015:4. 

Deltagarna arbetar med framtagna mallar och exempel. Vissa av övningarna görs i storgrupp, andra i mindre grupper och efteråt redovisar man resultatet av diskussionerna. 

Vi tittar också på en del videoinslag som belyser centrala delar i SAM och OSA. 

En viktig del är att deltagarna får chansen att dela med sig av sina egna erfarenheter och exempel. 

Kursledare

Utbildningen leds av Efforts erfarna konsulter med över 20 års praktisk erfarenhet av KMA, ledningssystem och ISO-standarder. Här är ett par kommentarer från deltagare.  

"Tack för tre mycket givande dagar, hoppas att vi ses i framtiden!"

”Det har varit en mycket bra utbildning och är otroligt tacksam att vi var en liten grupp”.

Examen, diplom m.m.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt diplomeringsprov. Efter rättning och godkänt resultat kommer du att få ett digitalt utbildningsbevis med ditt namn, utbildningens titel och innehåll samt med texten: 

"Har med godkänt resultat genomgått ett skriftligt diplomeringsprov."

Grattis, du är därmed "Diplomerad Arbetsmiljösamordnare - SAM och OSA".

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Arbetsmiljösamordnare - ISO 45001, SAM och OSA, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Effort Consulting AB
World Trade Center
Mässans gata 10
412 51 Göteborg

Effort Consulting AB

Vi är managementkonsulter med inriktning på hållbarhet. Vi utvecklar, använder och förmedlar kunskap tillsammans med individer och organisationer som vill driva en hållbar verksamhet och stå som framgångsrika förebilder. Vi har funnits sedan år 2000 och håller företagsanpassade såväl som...

Läs mer om Effort Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights