Visa utbildning.se som: Mobil

Systematiskt brandskydd- och Arbetsmiljöarbete

Learnster
Kort om utbildningen
Motsvarar 2 heldagar klassrumsundervisning
4 162,50 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: När du vill - Distans
Onlineutbildning
Distans
Arbetsmiljöarbete

Kursbeskrivning

Utveckla dina kunskaper inom systematiskt brandskydd- och arbetsmiljöarbete

Del 1 in denna kurs är ett systematiskt brandskyddsarbete vilket är lika med att ha ordning och reda på er verksamhets brandskydd. Ett systematiskt brandskydd ska bedrivas och dokumenteras för alla de anläggningar och byggnader som är kopplade till er verksamhet, dock i varierande omfattning. Denna kurs har valt att lägga fokus på de övergripande och mest centrala delarna av SBA. 

Skicka en intresseanmälan och få första lektionen gratis

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat sätt kartlägger byggnadstekniskt- och organisatoriskt brandskydd, planerar, utbildar, praktiserar/övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i er verksamhet. Brandskyddet i en byggnad och- eller anläggning och tillhörande verksamhet skall vara i skälig omfattning och kan variera beroende på vad för byggnad och- eller anläggning samt verksamhet som utövas. Ett väl fungerande brandskydd skyddar er verksamhet och den fastighet där verksamheten utövas.

Del 2 av kursen

Den andra delen av kursen går igenom ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) vilket är ett väldigt viktigt verktyg för att skapa trivsel och goda resultat. Hur kan ni samverka och arbeta systematiskt för att utveckla såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, just på din arbetsplats?  Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper och den förståelse som du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljö på din arbetsplats. 

Alla verksamheter är unika och har olika utmaningar och förutsättningar. Kursen ger bra grundkunskaper om de mest centrala delarna av arbetsmiljöområdet. 

Video

Målgrupp

Utbildningen är riktad till brandskyddsansvarig, brandskyddsombud/kontrollant på företag, förvaltningar och fastighetsägare i syfte att för all personal höja förförståelsen och kunskaperna kring en byggnad- och eller anläggnings brandskydd samt verksamhetens SBA. 

Är du chef eller arbetsledare?

Även till chefer, arbetsledare, skyddsombud och övrig personal som i sin yrkesroll har behov av kunskap inom arbetsmiljöområdet. För att höja baskunskapen och förståelsen för vad är arbetsmiljö är och varför vi ska jobba med arbetsmiljö, rekommenderar vi att all personal går kursen. Vår rekommendation är att alla personal går utbildningen. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Kursinnehåll

Del 1 – Brandskyddsarbete, består av 4 moduler som täcker de områden som du behöver känna till för att förstå och kunna implementera SBA i er verksamhet.

Efter genomförd kurs har du fått kunskap inom: 

 • Grundläggande kunskaper om SBA - systematiskt brandskyddsarbete.
 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter, ansvarsfördelning och gränsdragning.
 • Brandskyddspolicy.
 • Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning.
 • Riskhantering och nödlägesberedskap.
 • Utbildningsplaner.
 • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning. 
 • Brandskyddsbeskrivning. Byggnadstekniskt brandskydd respektive organisatoriskt brandskydd.
 • Kontrollsystem.
 • Regler och rutiner.
 • Uppföljning.

Del 2 – Arbetsmiljöarbete, består även den av 4 moduler och du kommer lära dig följande:

 • Introduktion till arbetsmiljö inklusive gällande lagstiftning
 • Roller och ansvar inom arbetsmiljöarbetet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Uppgiftsfördelning
 • Samverkan på olika nivåer
 • Friskfaktorer och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Upplägg

Varje modul följer samma struktur.

 • Du startar varje modul med att fördjupa din förståelse med hjälp av våra inspelade föreläsningar med kunniga och inspirerande pedagoger.
 • Till vissa moduler följer även ett uppdrag som du ta med till din verksamhet och utför. 
 • Klappa dig på axeln och gå vidare till nästan lektion.
 • Bekräfta för dig själva att du behärskar varje lektion med att besvara Quiz frågorna.

När du har gått igenom alla modulerna kan du plocka ut ett diplom för väl genomförd kurs.

Utbildningen är helt på distans och det finns inga starttider eller hålltider och kräver inga förkunskaper. Det finns ingen kurslitteratur kopplat till kursen utan all vidareläsning hänvisar ut till gratissidor på webben. 

 • Du startar din utbildning när du vill
 • Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
 • Du avgör själv studietakten
 • Du studerar var du vill

Investering

Betalning sker med kort eller mot faktura och det finns även möjlighet att dela upp betalningen på upp till 12 månader räntefritt eller upp till 24 månader (ränta tillkommer). Detta görs via vår partner SVEA ekonomi. 

Ångerrätt 14 dagar gäller. Företag kan välja att betala med kort eller mot faktura.

Kursledare

Henrik E Kindberg 

Henrik har över 25 års erfarenhet inom kommunal räddningstjänst. Han har arbetat på Räddningstjänsten Storgöteborg och i Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Henrik är utbildad Brandmästare/Insatsledare samt Brandinspektör. Henrik har även stor erfarenhet i att föreläsa och utbilda inom systematiskt brandskyddsarbete både till fastighetsägare och företag och med det sett resultatet av att ha ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete och att det gör skillnad för att förebygga mot brand och andra olyckor. Henrik har även arbetat inom ambulanssjukvården och är utbildad marin Räddningsdykare i kommunal räddningstjänst. 

Henrik är förmodligen en av Sveriges främsta utbildare och Workshopledare och uppskattad för sin positiva energi. Under mer än 20 år har han, genom det egna bolaget Panorama Competence, hjälpt individer och organisationer att utvecklas för att mål ska nås och överträffas. Som certifierad internrevisor inom ISO9001, certifierad styrelseordförande och med Green Belt inom Sixsigma är Peter en frekvent anlitad föreläsare och utbildare på såväl universitetet och högskolor som inom näringsliv och offentlig sektor.

Ingela Johansson
Ingela har lång erfarenhet som konsult och HR-specialist med inriktning på hållbara ledare och hälsosamma arbetsmiljöer. Hon har arbetat inom HR och arbetsmiljöfrågor under hela sitt yrkesliv, men under de senaste åren har hon fokuserat på vad som får ledare och medarbetare att hålla över tid och hur vi kan utveckla hälsofrämjande arbetsmiljöer. Arbetsmiljöer som inte enbart är fria från olyckor och ohälsa, utan också främjar och utvecklar vår hälsa.

Ingela har arbetat med olika aspekter av arbetsmiljöområdet, praktiskt och teoretiskt inom såväl kontorsmiljöer, som industri och logistikmiljöer. Varje verksamhet har sina unika villkor och förutsättningar. Ett riktigt bra arbetsmiljöarbete är systematiskt, en naturlig del av arbetsvardagen, och sker i samverkan mellan chef och medarbetare. Men det är också anpassat efter olika typer av verksamhet. Därför skräddarsyr vi gärna upplägg utifrån kundens och verksamhetens unika förutsättningar och behov.

Examen, diplom m.m.

Varje deltagare får efter genomförd utbildning ett Diplom. Diplomering ställer inga krav på inlämning av övningsuppgifter, instuderingsfrågor eller prov. Kravet är att du tar dig igenom samtliga moduler i kursen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Systematiskt brandskydd- och Arbetsmiljöarbete, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Learnster

Learnsters vision är “A world where every day is a learning day”. I dagens ständigt föränderliga affärslandskap är kontinuerlig kompetensutveckling och tillväxtstänk viktigare än någonsin tidigare. För dig, för din organisation och för dina kunder. För att förbli konkurrenskraftig krävs...


Läs mer om Learnster och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Learnster

Torsgatan 26
113 21 Stockholm

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Systematiskt brandskydd- och Arbetsmiljöarbete!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Systematiskt brandskydd- och Arbetsmiljöarbete från Learnster, fyll i dina uppgifter: