Inga recensioner än

Arbetsmiljö-chefens ansvar – E-learning (e-kurs 10 licenser)

Längd
2 timmar
Pris
25 900 SEK exkl. moms
Längd
2 timmar
Pris
25 900 SEK exkl. moms
Från 25 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Kompetens Express Sverige AB producerar effektiva e-learningutbildningar för näringslivet med fokus på kommunikation, ledarskap och effektivitet. Våra ”off-the-shelf” produkter kan köpas både som enstaka licenser och för installation i eget LMS.

E-learningen Arbetsmiljö är en utbildning som i två delar på cirka en timme vardera tar dig igenom såväl lagar och regler som arbetssätt och metodik kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen är uppdelad i två delar. En del som ger grunder och fakta och som skapar förståelse för vad som gäller i regelverk och hur man behöver arbeta i chefsrollen för att ta ansvaret fullt ut. En andra del ger konkreta situationer att lösa och en mer konkret förståelse för hur man arbetar med frågorna i det dagliga ledarskapet. Utbildningen är en grundutbildning för alla chefer som gärna kan kompletteras med workshops och träffar där man tar dialogen och frågeställningar vidare.

Målgrupp

Chefer och medarbetare oavsett organisation

Kursinnehåll

DEL A -Lär dig grunderna

 1. Vad är arbetsmiljö?
 • Begrepp och avgränsningar
 • Grunden för arbetet
 • De olika delarna
 1. Varför är den viktig?
 • Vad krävs för att vi ska må bra?
 • Neurovetenskapen ger vägledning
 • Friskfaktorer
 1. Nycklar till god arbetsmiljö
 • Ledarskapets grunder
 • Vilka nycklar är avgörande?
 • Inflytande och kommunikation
 1. Lagar och ramar
 • Lagar som styr
 • Arbetsmiljöföreskrifter
 • Policies och arbetssätt
 1. Roller och ansvar
 • Arbetsmiljöverket
 • Arbetsgivare
 • Chef och medarbetare
 • Skyddsombud och skyddskommitéer
 1. Praktiskt arbetssätt
 • SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Olika verktyg i vardagen
 • Analysera,
 • Att arbeta förebyggande – aktiva åtgärder
 1. Situationer som kan uppstå
 • Vad behöver vi agera på?
 • Olika situationer och arbetssätt kring dessa
 1. Nyckeltal och styrning
 • Att styras mot tydliga mål
 • KPIer och mätetal för styrning och uppföljning

DEL B -Lär dig hantera olika situationer

En casebaserad del där du övar och tränar olika situationer som kan uppstå.

Konflikter, trakasserier, mobbing, riskbruk, rehab, stress, kränkande särbehandling, omorganisation, hot-våld, arbetsskada, tillbud, samarbete.

Upplägg

Faktafilmer

Varje kapitel innehåller en film på ca 3 – 5 minuter med korta faktadelar och vägledning.  Filmerna vägleds av Malin Ung  – seniorkonsult och utbildare som i över 20 års tid arbetat med arbetsmiljöfrågor.

Övningar

I utbildningen finns övningar som stärker lärandet, ger insikter och förståelse.

Reflektion – handlingsplan

Varje kapitel avslutas med en reflektionsdel som också styr mot den personliga handlingsplanen. Frågor som omvandlar teori till praktiskt arbete.

Investering

Minsta beställning 10 licenser (som gäller i 3 månader).

Pris: 25.900 SEK för 10 licenser (2.590 kr/st).

Licenserna är personliga dvs en (1 st.) licens per användare/deltagare/anställd.

Vid längre access än 3 månader, be om offert eller gör intresseanmälan.

Vid köp av e-kursen till egen lärportal eller LMS (Learning Management System), vänligen be om offert eller gör intresseanmälan.

Stöd för arbetsmiljöutbildning

För denna e-kurs finns det möjlighet att få upp till 70 % ekonomiskt stöd för företag inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal samt TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Vi är godkänd utbildningsleverantör av AFA Försäkring som administrerar detta stöd. Du kan läsa mer om dethär. Vi rekommenderar er att vara ute i god tid under 2021 om ni avser söka stödet.Kontakta ossför mer information.

Kursledare

Filmerna vägleds av Malin Ung  – seniorkonsult och utbildare som i över 20 års tid arbetat med arbetsmiljöfrågor.

Examen, diplom m.m.

E-kursen ger digitalt diplom som går att spara eller skriva ut.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsmiljö-chefens ansvar – E-learning (e-kurs 10 licenser), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Kompetens Express Sverige AB
Karlavägen 108
11526 Stockholm

E-learning, e-kurs, online eller utbildning på distans kommer in allt mer som en effektiv metod för lärande och kompetensutveckling. Våra e-kurser ger även möjlighet till repetition och anpassning till ditt behov - genomför i egen takt oberoende av tid och...

Läs mer om Kompetens Express Sverige AB och visa alla utbildningar.

Highlights