Visa utbildning.se som: Mobil

Skada i följd av trafik

BG Institute
Kort om utbildningen
5 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2021-04-26 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

        

På denna kurs behandlas innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis, däribland domstolens tre senaste avgöranden på detta område, från 2016, 2017 och 2019. Kursen hålls av professor Marcus Radetzki, en av BG Institutes mest populära föreläsare.

Trafikförsäkringens ersättningsansvar är till stora delar rent strikt. Till detta kommer att trafikskadeersättning beräknas på skadeståndsrättslig grund, vilket innebär att ersättningen ska motsvara inträffad skada i dess helhet. Den skadelidande som äger rätt till trafikskadeersättning kan mot bakgrund av dessa förhållanden sägas tillhöra en privilegierad grupp – de skadelidandes överklass. Men endast den vars skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon äger rätt tillträde till denna grupp. I rättspraxis har rekvisitet skada i följd av trafik under årens lopp tolkats på ett allt mer extensivt sätt. Gång på gång har Högsta domstolen levererat avgöranden som utsträckt trafikskadelagens tillämpningsområde till att omfatta skador som orsakats av helt andra förhållanden än de som ursprungligen föranledde det stränga trafikskadeansvaret. Föga överraskande har dessa avgöranden mött hård kritik från både företrädare för försäkringsbranschen och oberoende experter på försäkringsrättens område. Genom två avgöranden från 2016 och 2017 synes denna utveckling emellertid ha nått vägs ände. Avgörandena ger tydligt vid handen att trafikskadeansvaret inte är helt ”gränslöst”. Samtidigt ger 2019 års avgörande vid handen att begreppet skada i följd av trafik alltjämt ska tolkas på ett klart extensivt sätt. Under utbildningen behandlas innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis – en fråga med mycket stor betydelse för såväl försäkringsbranschen som de skadedrabbade och deras juridiska ombud.

Innehåll i e-kursen

  • Den närmare innebörden av att ett fordon varit i trafik
  • Den närmare innebörden av det krav på faktiskt orsakssamband som uppställs mellan trafik och skada som uppställs för att en skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik med ett fordon
  • Den närmare innebörden av det krav på att sagda orsakssamband varit adekvat som uppställs för att en skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik med ett fordon
   

KURSBESKRIVNING

Målgrupp: Försäkringsjurister, skadereglerare, advokater, biträdande jurister E-kursen omfattar 3 utbildningstimmar inklusive kunskapsfrågor. E-kursen är inspelad hösten 2019.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Föreläsare

  • Marcus Radetzki
    Marcus Radetzki, professor i civilrätt och specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt. Marcus är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Marcus är författare till en rad böcker och publikationer inom skadestånds- och försäkringsrätt. För hans bok Genes and Insurance. Ethical, Legal and Economic Issues mottog han ett pris för 2003-års främsta bok inom ämnesområdet försäkringsrätt av BILA (British Insurance Law Association).  

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Skada i följd av trafik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Skada i följd av trafik!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3368 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Skada i följd av trafik från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar