Visa utbildning.se som: Mobil

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa inom olika rättsområden. Alla seminarier och kurser är utformade för du ska kunna hålla dig fullt uppdaterad och utrustad att på bästa sätt hantera situationer i ditt vardagliga arbete.

Som Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar vet vi att det ställs höga krav på vårt kursutbud och vår kvalitet. Ju högre krav som ställs på dig, desto högre mål sätter vi på oss själva – att vi ska producera de mest aktuella juridiska utbildningarna som har en direkt koppling till ditt dagliga arbete. Detta spar både tid och pengar för dig och din uppdragsgivare genom att du förbättrar din juridiska kompetens. 

Blendow Group - ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Vi har under 2000-talet utvecklats till ett utav Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Hos oss finner du en mängd lösningar för att tillgodose din kompetensförsörjning och ditt informationsbehov. 

BG Institutes utbildningar möter flera olika branschers behov av att hålla sig uppdaterad med det senaste inom juridikens olika områden. Läs mer på vår hemsida. 

BG Institute är ett certifierat utbildningsföretag av ALMEGA:

ALMEGAVisa alla utbildningar med BG Institute

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsrättslig nyhetsdag 2021 Från 8 500 SEK Flera orter (4)
Diskriminering och arbetsmiljö Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Diskriminering
Diskriminering och arbetsmiljö – en digital introduktion Från 1 990 SEK Distans
Rehabilitering
Rehabilitering och anställning – fördjupning och nyheter Från 8 500 SEK Flera orter (2)
Bygg & Anläggning
Allt du behöver veta om ÄTA-arbeten för dig inom bygg-, anläggnings och installationsbranschen Från 9 480 SEK Flera orter (2)
Bygg- och entreprenaddagen 2020 – e-kurs Från 8 900 SEK Distans
Bygg- och entreprenaddagen 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (4)
COVID-19 / Corona
Arbetsmiljöansvar och Covid-19 Från 1 490 SEK Distans
Insolvensförfarande i coronakrisen – rekonstruktion eller konkurs? Från 2 490 SEK Distans
Krishantering vid pandemier såsom Corona – Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter Från 1 900 SEK Distans
Pandemiklausuler – så skyddar du företaget mot framtida kriser Från 2 490 SEK Distans
Rehabarbete och korttidsfrånvaro Från 1 490 SEK Distans
Strategiskt rehabarbete – Verktyg och processer Från 6 900 SEK Flera orter (2)
Ekonomi
Ekonomisk styrning och finansiering av VA-verksamheter — Hur får vi råd? Från 9 990 SEK Flera orter (2)
Penningtvättsregelverket – en praktisk vägledning Från 9 150 SEK Distans
Ekonomistyrning
Kvalificerad aktiebolagsrätt – fallbaserad tvådagarskurs i seminarieform Från 18 500 SEK Flera orter (2)
4,4 (18)
Företagsekonomi
Fällor och fallgropar vid företagsförvärv Från 9 500 SEK Distans
IFRS – Regelverk, tillsyn och IAS Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Makar och business – när en eller båda makarna driver affärsverksamhet Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Nyheter på momsområdet 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (4)
Nyhetsdag i Redovisning 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Omplacering, uppsägning och utköp – Praktisk fördjupning Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Skatterättslig nyhetsdag 2021 – för revisorer och redovisningskonsulter Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Lön / skatt / moms
Informationsskyldighet för skatterådgivare Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Nyheter på momsområdet 2020 Från 8 900 SEK Distans
Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan Från 8 900 SEK Distans
Transaktioner och omstruktureringar ur ett momsperspektiv Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Redovisning / bokföring
K3 – Kvalificerade redovisningsfrågor Från 9 900 SEK Flera orter (2)
Kompetenspaketet – Revisorer & redovisningskonsulter Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Revisorer & redovisningskonsulter Från 24 900 SEK Distans
Koncernredovisning enligt K3 Från 9 900 SEK Flera orter (2)
Fastighet
Fastighetsförvaltning
Bostadshyra i praktiken Från 4 900 SEK Flera orter (2)
Försäljning
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik – så blir du en vinnare Från 2 900 SEK Distans
Förhandlingsteknik för skadereglerare och försäkringsbranschen Från 16 900 SEK Flera orter (2)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt Från 17 500 SEK Stockholm
4,6 (27)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt, påbyggnadskurs Från 17 500 SEK Flera orter (2)
Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling Från 17 500 SEK Flera orter (2)
4,6 (18)
Kommersiella hyresförhandlingar Från 2 490 SEK Distans
Påbyggnadskurs i förhandling för HR Från 17 900 SEK Flera orter (2)
Säljutbildning-Grund
Internprissättning – Transfer pricing Från 8 900 SEK Flera orter (2)
HR
Anställningsavtalet – upprättande och tolkning Från 6 900 SEK Flera orter (2)
MBL-förhandling som affärsinstrument Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Så bygger du framtidens digitala HR-funktion Från 6 900 SEK Flera orter (2)
IT - Avancerad
Molntjänster och IT-outsourcing för jurister Från 5 900 SEK Distans
IT Säkerhet
Coronaviruset och konsekvenser för IT-avtal och outsourcingavtal Från 1 900 SEK Distans
Juridik
Arbetsrättsliga nyheter 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Att övertyga domaren Från 6 900 SEK Distans
Avancerad lokalhyresjuridik i praktiken Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Avslutande av anställning i praktiken Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Avtalsdagen 2021 Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Best practice i bodelning Från 8 900 SEK Distans
Bevisföring i brottmål Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Bevisning och förhör i tvistemål Från 9 500 SEK Flera orter (2)
4,5 (113)
Bolagsledningens ansvar Från 9 500 SEK Distans
Bostadsrättsdagen 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Centrala frågor inom aktiebolagsrätten Från 9 150 SEK Flera orter (2)
Digitalisering – juridiska aspekter och avtal Från 9 980 SEK Flera orter (2)
DNA-bevisning – från spårsäkring till tolkning Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Europeisk och nordisk aktiebolagsrätt Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Familjerättslig nyhetsdag 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (4)
Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering Från 9 500 SEK Flera orter (2)
4,4 (19)
Försvararkurs för kvinnliga advokater Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Gränsöverskridande insolvens Från 5 900 SEK Distans
Insiderbrotten i teori och praktik Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Insolvensrättsliga tvister Från 9 500 SEK Flera orter (2)
IT-avtal i praktiken – nyheter, avtalsråd och förhandlingstips Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Komponentavskrivning för fastigheter Från 9 150 SEK Flera orter (2)
Konsultansvar – ansvarsbedömning, skadeståndsberäkning och jämkningsfrågor Från 15 900 SEK Flera orter (2)
Konsumentnäthandel – lagstiftning och praxis Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Konsumenträtt och juridiken online: Tuffare tag – hur kan vi undvika de nya böterna? Från 8 900 SEK Distans
Kriminalteknik vid brottsundersökning Från 8 500 SEK Distans
Kriminalteknik vid vapen, ammunition, ballistik och skjutningar Från 8 900 SEK Flera orter (4)
Kritisk granskning av rättsintyg Från 9 980 SEK Distans
Lagen om anställningsskydd – ett praktiskt perspektiv med fokus på nya förslag och trender Från 8 500 SEK Flera orter (2)
Miljörättslig nyhetsdag 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Målsägandebiträdet i praktiken Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Nya konsumentregler – nu införs böter vid brott mot konsumentreglerna Från 2 490 SEK Distans
Nyhetsdag i VA-juridik 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (4)
Nyhetsdag om kartor, GIS och juridik 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
När försäkringsbolaget gör fel Från 16 500 SEK Distans
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag Från 9 980 SEK Distans
Plan- och bygglagen möter miljöbalken Från 4 900 SEK Distans
Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff Från 5 900 SEK Distans
Påföljdsbestämning för försvarare – de regler som har betydelse för valet av påföljd Från 5 900 SEK Distans
Påföljdsbestämning för försvarare – psykiskt störda lagöverträdare, påföljder för unga och 34 kap. BrB Från 5 900 SEK Distans
Retorik för jurister Från 8 900 SEK Distans
Skadestånd i VA-förhållandet Från 4 900 SEK Distans
Skadeståndsprocesser – inomobligatoriska förhållanden Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Skadeståndsprocesser – utomobligatoriska förhållanden Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Skadeståndsrättens hörnstenar Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Skatterättslig nyhetsdag 2021 – för redovisningsansvariga och ekonomichefer Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Skiljeförfaranden i praktiken Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Stiftelser – juridiken från bildande till upplösning Från 1 990 SEK Distans
Straffrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Distans
Straffrättslig nyhetsdag 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (4)
Surrogatarrangemang i ljuset av praxis från Högsta domstolen Från 2 900 SEK Distans
Upphovsrättslig nyhetsdag 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Upprättandet av bolagsdeklaration – en praktisk genomgång Från 9 900 SEK Flera orter (2)
Webbinarium: LAS-utredningen och parternas förslag: vad händer nu? Från 2 490 SEK Distans
Återvinning i konkurs i praktiken Från 8 900 SEK Distans
Affärsjuridik
Bolagsrättslig nyhetsdag 2021 Från 9 500 SEK Flera orter (2)
E-kurs: Juridiken kring konsumentnäthandel Från 2 490 SEK Distans
Från privat bolag till börsbolag Från 8 900 SEK Flera orter (2)
4,7 (15)
Kapitalskyddet i AB Från 9 150 SEK Flera orter (2)
Rätten till patenterbara uppfinningar Från 2 490 SEK Distans
Skattebrott och bokföringsbrott Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Arbetsrätt
Arbetsrättslig M&A Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Omställningsstöd, utdelning och koncernbidrag Från 1 990 SEK Distans
Skandinavisk arbetsrätt – fördjupning Från 7 900 SEK Flera orter (3)
Skandinavisk arbetsrätt – likheter och skillnader Från 7 900 SEK Flera orter (3)
Uppsägningar i konjunkturens tecken Från 1 490 SEK Distans
Avtalsrätt
Avtalsdagen 2019 Från 9 500 SEK Distans
Avtalsdagen 2020 Från 9 500 SEK Distans
Avtalslagen 2020 – en moderniserad kommersiell avtalsrätt Från 9 500 SEK Flera orter (4)
Avtalstolkning Från 7 900 SEK Distans
Framtidsfullmakter – praktisk tillämpning och aktuella frågeställningar Från 6 900 SEK Flera orter (2)
Pandemiklausuler i framtidens avtal – att gardera sig inför nya utbrott Från 3 990 SEK Distans
Entreprenadjuridik
Förhandling i samband med entreprenadprojekt Från 17 500 SEK Flera orter (2)
Hyres- och entreprenadrättsliga aspekter vid ny- och ombyggnation Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Kommersiella hyresförhandlingar Från 17 500 SEK Flera orter (2)
Familjerätt
Beräkningar i familjerätten Från 5 900 SEK Distans
Dödsboförvaltning – från ax till limpa Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Efterarvsrätt i praktiken Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Familjerätt I – Vårdnadsmål i praktiken Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Familjerätt II – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs) Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2) Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Familjerättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Distans
Klander av arv och testamente Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Praktiska frågeställningar vid sambobodelningar Från 2 490 SEK Distans
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Distans
Fastighetsrättsliga tvister Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Fel i bostadsrätt Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Hyreslagen med tyngdpunkt i bostadshyra och de skärpta uthyrningsreglerna Från 4 900 SEK Distans
Hyresnämndsprocessen Från 8 900 SEK Flera orter (4)
Markdagen 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Omprövning av dammar och fastighetsrättsliga konsekvenser Från 8 500 SEK Flera orter (2)
Skattefrågor för företag med fastigheter Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Vattenskydd Från 8 900 SEK Distans
Verksamhetsområden Från 8 900 SEK Distans
Försäkring
Patientförsäkring – hur man fastställer rätten till ersättning för patientskador Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Preskription och preklusion av försäkringsersättning Från 9 500 SEK Distans
Ren förmögenhetsskada Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Skada i följd av trafik Från 5 900 SEK Distans
Skadeståndsberäkning vid sakskada Från 8 500 SEK Flera orter (2)
Tolkning av försäkringsvillkor Från 15 900 SEK Flera orter (2)
GDPR - Dataskyddsförordningen
Efter domen i Schrems II-målet – kan vi skicka personuppgifter utanför EU/EES? Från 2 990 SEK Distans
GDPR & HR 2021 – Nyheter och praxis Från 7 900 SEK Flera orter (2)
GDPR och dataskyddsarbetet i praktiken Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Nyhetsdag i GDPR 2020 Från 8 900 SEK Distans
Nyhetsdag i GDPR 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Vad gör vi om Datainspektionen inleder tillsyn enligt GDPR? Från 2 490 SEK Distans
Miljörätt
Miljökvalitetsnormer för vatten Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Processen i ekobrott Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Processrätt
Asylprocessen för offentliga biträden Från 6 900 SEK Flera orter (2)
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen Från 17 500 SEK Flera orter (2)
Socialrätt
Barnet i rättsprocessen Från 8 500 SEK Flera orter (2)
Kommunikation
Att leda på distans – introduktion Från 1 990 SEK Distans
Förhörsmetoder i brottmål Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Möten som skapar mervärde: Kommunikation för effektiv problemlösning Från 10 900 SEK Flera orter (2)
Ledarskap
Att leda på distans Från 8 900 SEK Flera orter (2)
KASAM och OBM – Hälsofrämjande ledarskap med stöd av beteendevetenskap Från 6 900 SEK Flera orter (2)
Kompetenspaketet – Ledarskap, HR & personal Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt för chefer Från 24 900 SEK Distans
Kompetenspaketet för chefer Från 29 900 SEK Distans
Ledningens ansvar för intern styrning och kontroll i finansiella institut Från 8 900 SEK Distans
Företagsledning / styrelse
Ägarledda företag – Skatter och optimering Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Konflikthantering
Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Konflikthantering på arbetsplatsen – Lär dig förebygga och hantera enligt en etablerad medlingsmodell Från 12 900 SEK Flera orter (2)
Organisation / verksamhet
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi – Praktisk tillämpning (Fördjupning) Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Presentationsteknik
Att presentera online Från 1 990 SEK Distans
Presentationsteknik Från 3 990 SEK Distans
Retorik
Retorik för den processande juristen Från 8 900 SEK Flera orter (4)
Seminarium
Kompetensbaserad rekrytering – träffsäkert och effektivt Från 10 900 SEK Flera orter (2)
Kompetenspaketet – Advokat Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet – Fastighet, bygg & entreprenad Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet – Jurist Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet – Skatt, revision & ekonomi Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Advokat Från 24 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Fastighet, bygg & entreprenad Från 24 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Jurist Från 24 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Ledarskap, HR & personal Från 24 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Skatt, revision & ekonomi Från 24 900 SEK Distans
Säkerhet
Brott mot rikets säkerhet med fokus på terror- och spioneribrott Från 2 490 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med BG Institute och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 3368 recensioner.

Björn
(5)
Blev glatt överraskad över upplägget på utbildningen, smidigt att kunna sitta hemma och lära sig!
Mahsa Pakfetrat, Andersson Gustavsson Advokatbyrå
(5)
Överlag väldigt nöjd!
Ruth Yosef, OK-Q8 AB
(3)
Tyvärr var kursen stökig, mycket beroende på den stora gruppen deltagare, olika nivåer på förkunskap mm.
Intresseanmälan

För att få mer information från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 3368 recensioner.