Visa utbildning.se som: Mobil

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa inom olika rättsområden. Alla seminarier och kurser är utformade för du ska kunna hålla dig fullt uppdaterad och utrustad att på bästa sätt hantera situationer i ditt vardagliga arbete.

Som Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar vet vi att det ställs höga krav på vårt kursutbud och vår kvalitet. Ju högre krav som ställs på dig, desto högre mål sätter vi på oss själva – att vi ska producera de mest aktuella juridiska utbildningarna som har en direkt koppling till ditt dagliga arbete. Detta spar både tid och pengar för dig och din uppdragsgivare genom att du förbättrar din juridiska kompetens. 

Blendow Group - ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Vi har under 2000-talet utvecklats till ett utav Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Hos oss finner du en mängd lösningar för att tillgodose din kompetensförsörjning och ditt informationsbehov. 

BG Institutes utbildningar möter flera olika branschers behov av att hålla sig uppdaterad med det senaste inom juridikens olika områden. Läs mer på vår hemsida. 

BG Institute är ett certifierat utbildningsföretag av ALMEGA:

ALMEGA
Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsmiljö i praktiken Från 8 150 SEK Stockholm
Diskriminering och arbetsmiljö Från 8 650 SEK Flera orter (2)
Rehabilitering
Verktyg och process för rehab Från 8 150 SEK Stockholm
Skyddsombud
Dataskyddsombudets arbete i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Bygg & Anläggning
Allt du behöver veta om ÄTA-arbeten för dig inom bygg-, anläggnings och installationsbranschen Från 8 900 SEK Stockholm
Bygg- och entreprenaddagen 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Entreprenadbesiktningar – vanliga fällor och fel Från 9 990 SEK Flera orter (2)
Ekonomi
Bolagsrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Ekonomisk styrning och finansiering av VA-verksamheter — Hur får vi råd? Från 9 990 SEK Flera orter (2)
Penningtvättsregelverket – en praktisk vägledning Från 9 150 SEK Stockholm
Venture capital – en praktisk genomgång av investeringsprocessen Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Ekonomistyrning
Kvalificerad aktiebolagsrätt – fallbaserad tvådagarskurs i seminarieform Från 18 500 SEK Stockholm
4,4 (18)
Finans / analys
Compliance – hur gör man i det dagliga arbetet? Från 9 150 SEK Stockholm
Företagsekonomi
Fördjupning i företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering Från 9 150 SEK Stockholm
Företagsfinansiering – lån, factoring, leasing/hyra och avbetalningsköp Från 9 500 SEK Stockholm
Företagsförvärv – Fördjupning i transaktionsprocessens praktiska verktyg Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Hur lyckas man med företagsförvärvet? Från 9 500 SEK Stockholm
Makar och business – när en eller båda makarna driver affärsverksamhet Från 9 500 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – Praktisk fördjupning Från 8 980 SEK Stockholm
Lön / skatt / moms
Handel med varor och tjänster i ett internationellt momsperspektiv Från 8 900 SEK Stockholm
Informationsskyldighet för skatterådgivare Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Nyheter på momsområdet 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan Från 8 900 SEK Stockholm
Redovisning / bokföring
Bokföringsbrott – Hur du undviker åtal och fällande dom Från 9 980 SEK Flera orter (2)
Bokföringslagen för ekonomichefer – undvik bokföringsbrott Från 9 980 SEK Flera orter (4)
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering Från 9 980 SEK Flera orter (4)
Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering Från 9 150 SEK Flera orter (2)
K3- Kvalificerade redovisningsfrågor Från 9 900 SEK Stockholm
Koncernredovisning enligt K3 Från 9 900 SEK Stockholm
Nyhetsdag i Redovisning 2020 Från 9 150 SEK Stockholm
Penningtvätt och finansiering av terrorism – fokus på revision och bokföring Från 9 150 SEK Flera orter (2)
Skatterättslig nyhetsdag 2020 – För revisorer och redovisningskonsulter Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Skatterättslig nyhetsdag 2020 för redovisningsansvariga och ekonomichefer Från 9 150 SEK Stockholm
Fastighet
Lämplighetsbedömning vid fastighetsbildning Från 8 900 SEK Stockholm
Fastighetsförvaltning
Bostadshyra i praktiken Från 8 500 SEK Stockholm
Förvaltningsprocess i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Försäljning
Säljteknik för affärsjurister och advokater Från 9 500 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik – så blir du en vinnare Från 2 900 SEK Distans / Online
Förhandlingsteknik – Övertygande förhandling Från 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik för inköpare Från 17 500 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik för skadereglerare och försäkringsbranschen Från 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt Från 17 500 SEK Stockholm
4,6 (27)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt, påbyggnadskurs Från 17 500 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling Från 17 500 SEK Stockholm
4,6 (18)
Påbyggnadskurs i förhandling för HR Från 17 900 SEK Stockholm
HR
Agilt HR Från 8 150 SEK Stockholm
Arbetstillstånd – Undvik risker och sanktioner Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall Från 8 980 SEK Flera orter (2)
Compensation & Benefits – en aktuell HR-fråga Från 8 150 SEK Flera orter (2)
De svåra bestämmelserna i anställningsavtalet Från 8 150 SEK Stockholm
Employer branding – Hur kan vi bli en mer attraktiv arbetsgivare? Från 7 900 SEK Stockholm
Framgångsrikt hälsoarbete Från 7 900 SEK Stockholm
Företagshemligheter: kan du hålla det här för dig själv? Från 8 150 SEK Stockholm
HR-programmet Från 34 800 SEK Flera orter (3)
Lönekartläggning Från 8 150 SEK Flera orter (2)
MBL-förhandling som affärsinstrument Från 8 980 SEK Flera orter (3)
Mångfald – oöverskådligt och svårt eller bara självklart inkluderande? Från 8 650 SEK Stockholm
Presentationsteknik Från 8 150 SEK Stockholm
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi Från 7 900 SEK Flera orter (2)
4,6 (13)
Uppsägning i samband med omstruktureringar Från 8 150 SEK Stockholm
Utvecklande medarbetarskap Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Hållbarhet
Hållbara organisationer – Vilja, våga, välja! Från 8 650 SEK Stockholm
Inköp
Offentlig upphandling
Hur man gör en IT-upphandling – från RFP via avtal till kontraktsförvaltning Från 9 980 SEK Stockholm
Offentliga uppköpserbjudanden Från 8 900 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning Från 8 980 SEK Flera orter (3)
IT - Avancerad
Digitalisering och AI – Det digitala tjänsteföretaget Från 9 980 SEK Stockholm
Molntjänster och IT-outsourcing för jurister Från 5 900 SEK Distans / Online
Juridik
Aktuell sakrätt – med särskild inriktning på de senaste årens rättspraxis och lagstiftning Från 9 500 SEK Stockholm
Allmän straffrätt för försvarare – en fördjupningskurs Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Arrendedagen 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Att övertyga domaren Från 6 900 SEK Distans / Online
Best practice i bodelning Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister Från 8 900 SEK Stockholm
Bolagsledningens ansvar Från 9 500 SEK Stockholm
Bostadsarrende i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Boutredning, arvskifte och testamentesfrågor 2020 Från 16 900 SEK Stockholm
4,8 (22)
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen Från 17 500 SEK Stockholm
Centrala frågor inom aktiebolagsrätten Från 9 980 SEK Stockholm
Digitalisering – juridiska aspekter och avtal Från 9 980 SEK Stockholm
DNA-bevisning – från spårsäkring till tolkning Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Efterarvsrätt i praktiken Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Ersättning för personskada på skadeståndsrättslig grund Från 15 900 SEK Stockholm
Framtidsfullmakter – praktisk tillämpning och aktuella frågeställningar Från 8 900 SEK Stockholm
Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering Från 9 500 SEK Flera orter (2)
4,4 (19)
Försvararkurs för kvinnliga advokater Från 8 900 SEK Stockholm
Gränsöverskridande vårdnadstvister Från 9 490 SEK Stockholm
Gränsöverskridande äktenskap och skilsmässor Från 8 900 SEK Stockholm
Hyresnämndsprocessen Från 9 500 SEK Flera orter (3)
Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning Från 8 900 SEK Stockholm
Incitamentsprogram i FÅAB – Praktisk genomgång av olika modeller för resultatfördelning Från 9 980 SEK Stockholm
IPR vid företagsförvärv – aspekter att beakta vid bl.a. DD-processer m.m. Från 9 500 SEK Stockholm
Komponentavskrivning för fastigheter Från 9 150 SEK Flera orter (3)
Konkurrerande rättigheter – ledningar och markanvändning Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Konsultansvar – ansvarsbedömning, skadeståndsberäkning och jämkningsfrågor Från 15 900 SEK Stockholm
Konsulter och rådgivares ansvar Från 8 900 SEK Stockholm
Konsumentnäthandel – lagstiftning och praxis Från 9 500 SEK Stockholm
Kriminalteknik vid brottsundersökning Från 8 500 SEK Stockholm
Kritisk granskning av rättsintyg Från 9 980 SEK Flera orter (3)
Kvalificerad aktiebolagsrätt – praxis och nyheter Från 9 150 SEK Flera orter (3)
Markdagen 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Markentreprenader och entreprenadavtal med mät- och ersättningsreglerna MER Från 9 480 SEK Flera orter (2)
Miljöbalkens efterbehandlingsansvar Från 8 500 SEK Stockholm
Narkotikabrott – om de olika gärningsformerna och påföljdsbestämning Från 9 990 SEK Flera orter (2)
Nyhetsdag om kartor, GIS och juridik Från 7 900 SEK Flera orter (2)
När försäkringsbolaget gör fel Från 16 500 SEK Stockholm
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag Från 9 980 SEK Stockholm
Processrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff Från 5 900 SEK Distans / Online
Påföljdsbestämning för försvarare – de regler som har betydelse för valet av påföljd Från 5 900 SEK Distans / Online
Påföljdsbestämning för försvarare – med fokus på psykiskt störda lagöverträdare samt ungdomar Från 5 900 SEK Distans / Online
Retorik för jurister Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Rättigheter och marksamverkan Från 8 900 SEK Stockholm
4,8 (25)
Skadestånd och försäkringsfrågor inom bygg, anläggning och installation – för advokater och jurister Från 8 900 SEK Stockholm
4,5 (12)
Skadeståndsberäkning vid sakskada Från 8 500 SEK Stockholm
Skadeståndsprocesser Från 9 500 SEK Stockholm
Skadeståndsprocesser – inomobligatoriska förhållanden Från 9 500 SEK Flera orter (3)
Skadeståndsprocesser – utomobligatoriska förhållanden Från 9 500 SEK Stockholm
Skadeståndsrättens hörnstenar Från 8 900 SEK Stockholm
Skiljeförfaranden i praktiken Från 9 500 SEK Stockholm
Straffrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Surrogatarrangemang i ljuset av praxis från Högsta domstolen Från 2 900 SEK Distans / Online
Testamentstolkning i praktiken Från 9 490 SEK Stockholm
Upphovsrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Upprättandet av bolagsdeklaration – en praktisk genomgång Från 9 900 SEK Stockholm
VA-juridik 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Arbetsrätt
Anställningsskyddslagen – praktiska frågor Från 8 980 SEK Stockholm
Arbetsrätt för dig som arbetar med HR Från 8 150 SEK Stockholm
Arbetsrättslig M&A Från 9 990 SEK Stockholm
Arbetsrättslig nyhetsdag 2020 Från 7 900 SEK Flera orter (3)
Arbetsrättsliga nyheter 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Omplacering inom arbetsrätten – Praktisk fördjupning Från 7 900 SEK Stockholm
Skandinavisk arbetsrätt – fördjupning Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Skandinavisk arbetsrätt – likheter och skillnader Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Tvistelösning i arbetsrätten Från 8 900 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Avtalsdagen 2019 – e-kurs Från 9 500 SEK Distans / Online
Avtalsdagen 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
Avtalstolkning – fördjupning med fokus på leveransavtal, aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal Från 9 980 SEK Flera orter (3)
Earn-outs och prisklausuler – fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer Från 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik
Baskurs i entreprenad-och konsulträtt Från 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadförsäkring i praktiken Från 9 500 SEK Stockholm
Entreprenadtvister Från 8 900 SEK Stockholm
Förhandling i samband med entreprenadprojekt Från 17 500 SEK Stockholm
Hyres- och entreprenadrättsliga aspekter vid ny- och ombyggnation Från 8 900 SEK Stockholm
Familjerätt
Beräkningar i familjerätten Från 5 900 SEK Distans / Online
Familjerättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Medling i vårdnadsmål Från 8 500 SEK Flera orter (2)
Medling i vårdnadsmål – fördjupning med praktik och rollspel Från 8 500 SEK Flera orter (2)
Pensioner och försäkringar vid bodelning och arv Från 8 900 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
Bostadsrättsdagen 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Dagvatten Från 8 500 SEK Stockholm
Exploatering och köp av mark Från 8 900 SEK Stockholm
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Flera orter (3)
Fastighetsrättsliga tvister Från 9 500 SEK Flera orter (3)
Hyreslagen med tyngdpunkt i bostadshyra och de skärpta uthyrningsreglerna Från 4 990 SEK Distans / Online
Kommersiell hyra Från 8 900 SEK Stockholm
Kreativ fastighetsbildning Från 8 900 SEK Stockholm
Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen Från 8 900 SEK Stockholm
4,5 (50)
Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen – en fördjupning Från 8 900 SEK Stockholm
Tomträtter – juridik och praktik Från 8 900 SEK Stockholm
Vattenskydd Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Vattentjänstlagen i stadsbyggande Från 8 500 SEK Flera orter (2)
4,4 (26)
Verksamhetsområden Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Försäkring
Patientförsäkring – hur man fastställer rätten till ersättning för patientskador Från 8 900 SEK Stockholm
Preskription och preklusion av försäkringsersättning Från 9 500 SEK Stockholm
Skada i följd av trafik Från 5 900 SEK Distans / Online
Skadeståndsrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
Förvaltningsrätt
Förvaltningsrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
GDPR - Dataskyddsförordningen
Nyheter och praxis enligt GDPR – inriktning mot HR Från 8 150 SEK Stockholm
Nyhetsdag i GDPR 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Miljörätt
Aktuell transaktionsrelaterad fastighets- och miljörätt Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Avfallshantering Från 8 900 SEK Stockholm
Fällor och fallgropar i va-förhållanden Från 8 500 SEK Stockholm
4,3 (27)
Miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen Från 8 500 SEK Stockholm
Miljörättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
PBL – Plan & Bygglagen
Exploateringsavtal och PBL Från 9 480 SEK Göteborg
Kommunikation
Employer branding – en naturlig del av företagets varumärke – praktisk fördjupning Från 8 650 SEK Stockholm
Förhörsmetoder i brottmål Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Möten som skapar mervärde: Kommunikation för effektiv problemlösning Från 17 900 SEK Stockholm
Internkommunikation
Få ditt företag att andas sin kultur Från 8 650 SEK Stockholm
Ledarskap
Kommunikativt ledarskap som levererar resultat (2 dagar) Från 16 900 SEK Stockholm
Ledningens ansvar för intern styrning och kontroll i finansiella institut Från 8 900 SEK Stockholm
Förändringsledning
Förändringsledning Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Konflikthantering
Konflikthantering på arbetsplatsen – Lär dig förebygga och hantera enligt en etablerad medlingsmodell Från 16 900 SEK Stockholm
Leda utan att vara chef
Leda utan att vara chef (2 dagar) Från 17 900 SEK Stockholm
Ledarskapsprogram
Chefsprogrammet Från 39 800 SEK Flera orter (2)
Ny som chef
Ny som ledare – förbättra ditt ledarskap Från 17 900 SEK Stockholm
Organisation / verksamhet
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi – Praktisk tillämpning (Fördjupning) Från 8 150 SEK Flera orter (2)
Risk- / krishantering
Krishantering – Att hantera och bearbeta kriser på arbetsplatsen Från 8 980 SEK Stockholm
Risk Management och skadeståndsansvar vid fastighetsförvärv Från 8 900 SEK Stockholm
Strategi
Företagsförvärv – strategi, finans & juridik Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Presentationsteknik
Presentationsteknik – Exklusiv fördjupning Från 9 900 SEK Stockholm
Projektledning
Den digitala samhällsbyggnadsprocessen – BIM möter GIS Från 9 480 SEK Stockholm
Säkerhet
Narkotikabrott – om de olika gärningsformerna och påföljdsbestämning Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Transport & fordon
Värdering och ersättning vid intrång av vägar och järnvägar Från 8 900 SEK Stockholm

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med BG Institute och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 3367 recensioner.

Mahsa Pakfetrat, Andersson Gustavsson Advokatbyrå
(5)
Överlag väldigt nöjd!
Ruth Yosef, OK-Q8 AB
(3)
Tyvärr var kursen stökig, mycket beroende på den stora gruppen deltagare, olika nivåer på förkunskap mm.
Peder Weitoft, Stockholms Hamnar AB
(4)
Mycket bra.
Intresseanmälan

För att få mer information från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 3367 recensioner.