Visa utbildning.se som: Mobil

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa inom olika rättsområden. Alla seminarier och kurser är utformade för du ska kunna hålla dig fullt uppdaterad och utrustad att på bästa sätt hantera situationer i ditt vardagliga arbete.

Som Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar vet vi att det ställs höga krav på vårt kursutbud och vår kvalitet. Ju högre krav som ställs på dig, desto högre mål sätter vi på oss själva – att vi ska producera de mest aktuella juridiska utbildningarna som har en direkt koppling till ditt dagliga arbete. Detta spar både tid och pengar för dig och din uppdragsgivare genom att du förbättrar din juridiska kompetens. 

Blendow Group - ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Vi har under 2000-talet utvecklats till ett utav Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Hos oss finner du en mängd lösningar för att tillgodose din kompetensförsörjning och ditt informationsbehov. 

BG Institutes utbildningar möter flera olika branschers behov av att hålla sig uppdaterad med det senaste inom juridikens olika områden. Läs mer på vår hemsida. 

BG Institute är ett certifierat utbildningsföretag av ALMEGA:

ALMEGA
Utbildningar

Öppen utbildning
Bygg & Anläggning Längd Pris Ort Snittbetyg
Besiktningar – vanliga fällor och fel Från 9 980 SEK Stockholm
Bygg- och entreprenaddagen 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Ekonomi
Bolagsrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Ekonomisk styrning och finansiering av VA-verksamheter — Hur får vi råd? Från 9 480 SEK Flera orter (2)
Venture capital – en praktisk genomgång av investeringsprocessen Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Lön / skatt / moms
Informationsskyldighet för skatterådgivare Från 8 900 SEK Stockholm
Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan Från 8 900 SEK Stockholm
Redovisning / bokföring
Bokföringslagen för ekonomichefer – undvik bokföringsbrott Från 9 980 SEK Flera orter (4)
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering Från 9 980 SEK Flera orter (4)
K3- Kvalificerade redovisningsfrågor Från 8 900 SEK Stockholm
Skatterättslig nyhetsdag 2020 – För revisorer och redovisningskonsulter Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Fastighet
Fastighetsförvaltning
Bostadshyra i praktiken Från 8 500 SEK Stockholm
Förvaltningsprocess i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Försäljning
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik – så blir du en vinnare Från 2 900 SEK Distans / Online
Förhandlingsteknik – Övertygande förhandling Från 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik för skadereglerare och försäkringsbranschen Från 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt Från 16 900 SEK Stockholm
4,6 (27)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt, påbyggnadskurs Från 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling Från 16 900 SEK Stockholm
4,6 (18)
Säljutbildning-Grund
Internprissättning – Transfer pricing Från 8 900 SEK Stockholm
HR
Arbetstillstånd – Undvik risker och sanktioner Från 7 900 SEK Stockholm
Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall Från 8 980 SEK Flera orter (3)
Compensation & Benefits – en aktuell HR-fråga Från 7 900 SEK Stockholm
Employer branding – Hur kan vi bli en mer attraktiv arbetsgivare? Från 7 900 SEK Stockholm
Framgångsrikt hälsoarbete Från 7 900 SEK Stockholm
MBL-förhandling som affärsinstrument Från 8 980 SEK Flera orter (3)
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi Från 7 900 SEK Flera orter (2)
4,6 (13)
Utvecklande medarbetarskap Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Inköp
Offentlig upphandling
Hur man gör en IT-upphandling – från RFP via avtal till kontraktsförvaltning Från 9 980 SEK Stockholm
Offentliga uppköpserbjudanden Från 8 900 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning Från 8 980 SEK Flera orter (3)
IT - Avancerad
Digitalisering och AI – Det digitala tjänsteföretaget Från 9 980 SEK Stockholm
Molntjänster och IT-outsourcing för jurister Från 5 900 SEK Distans / Online
Juridik
Aktuell sakrätt – med särskild inriktning på de senaste årens rättspraxis och lagstiftning Från 9 500 SEK Stockholm
Allmän straffrätt för försvarare – en fördjupningskurs Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Arrendedagen 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Att övertyga domaren Från 6 900 SEK Distans / Online
Bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister Från 8 900 SEK Stockholm
Bostadsarrende i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Bostadsrätt – förhandsavtal och upplåtelseavtal Från 8 900 SEK Stockholm
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen Från 17 500 SEK Stockholm
DNA-bevisning – från spårsäkring till tolkning Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Efterarvsrätt i praktiken Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Ersättning för personskada på skadeståndsrättslig grund Från 15 900 SEK Stockholm
Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering Från 9 500 SEK Stockholm
4,4 (19)
Gränsöverskridande vårdnadstvister Från 9 490 SEK Stockholm
Gränsöverskridande äktenskap och skilsmässor Från 8 900 SEK Stockholm
Hyresnämndsprocessen Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning Från 8 900 SEK Stockholm
Kartor GIS och juridik – en fördjupning Från 8 500 SEK Stockholm
4,6 (120)
Komponentavskrivning för fastigheter Från 8 900 SEK Stockholm
Konkurrerande rättigheter – ledningar och markanvändning Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Konsultansvar – ansvarsbedömning, skadeståndsberäkning och jämkningsfrågor Från 15 900 SEK Stockholm
Kriminalteknik vid brottsundersökning Från 8 500 SEK Stockholm
Kritisk granskning av rättsintyg Från 9 980 SEK Stockholm
Markdagen 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Markentreprenader och entreprenadavtal med mät- och ersättningsreglerna MER Från 9 480 SEK Flera orter (2)
Miljöbalkens efterbehandlingsansvar Från 8 500 SEK Stockholm
När försäkringsbolaget gör fel Från 15 900 SEK Stockholm
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag Från 9 980 SEK Stockholm
Processrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff Från 5 900 SEK Distans / Online
Påföljdsbestämning för försvarare – de regler som har betydelse för valet av påföljd Från 5 900 SEK Distans / Online
Rättigheter och marksamverkan Från 8 900 SEK Stockholm
4,8 (25)
Skadestånd och försäkringsfrågor inom bygg, anläggning och installation – för advokater och jurister Från 8 900 SEK Stockholm
4,5 (12)
Skadeståndsberäkning vid sakskada Från 8 500 SEK Stockholm
Skadeståndsprocesser Från 9 500 SEK Stockholm
Skiljeförfaranden i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Straffrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Strategisk processföring Från 8 900 SEK Stockholm
Testamentstolkning i praktiken Från 9 490 SEK Stockholm
Upphovsrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Upprättandet av bolagsdeklaration – en praktisk genomgång Från 8 900 SEK Stockholm
VA-juridik 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Arbetsrätt
Arbetsrättslig M&A Från 9 980 SEK Stockholm
Arbetsrättslig nyhetsdag 2020 Från 7 900 SEK Flera orter (3)
Arbetsrättsliga nyheter 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Att hantera misskötsel i anställningen – gör rätt från början Från 8 980 SEK Stockholm
Lojalitetsplikten inom arbetsrätten Från 7 900 SEK Stockholm
Omplacering inom arbetsrätten – Praktisk fördjupning Från 7 900 SEK Stockholm
Skandinavisk arbetsrätt – fördjupning Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Skandinavisk arbetsrätt – likheter och skillnader Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Tvistelösning i arbetsrätten Från 8 900 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Avtalsdagen 2019 – e-kurs Från 9 500 SEK Distans / Online
Avtalsdagen 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
Avtalstolkning – fördjupning med fokus på leveransavtal, aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal Från 9 980 SEK Flera orter (3)
Earn-outs och prisklausuler – fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer Från 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik
Baskurs i entreprenad-och konsulträtt Från 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadtvister Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Hyres- och entreprenadrättsliga aspekter vid ny- och ombyggnation Från 8 900 SEK Stockholm
Konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen Från 8 900 SEK Stockholm
Konsumententreprenader Från 8 900 SEK Stockholm
Familjerätt
Beräkningar i familjerätten Från 5 900 SEK Distans / Online
Familjerättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Klander av arv och testamente Från 8 900 SEK Stockholm
Pensioner och försäkringar vid bodelning och arv Från 8 900 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
7 kap JB – Kapitlet som Gud glömde Från 8 900 SEK Stockholm
4,5 (12)
Bostadsrättsdagen 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Dagvatten Från 8 500 SEK Stockholm
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Flera orter (3)
Fastighetsrättsliga tvister Från 9 500 SEK Flera orter (3)
Hyreslagen med tyngdpunkt i bostadshyra och de skärpta uthyrningsreglerna Från 4 990 SEK Distans / Online
Kommersiell hyra Från 8 900 SEK Stockholm
Vattenskydd Från 8 500 SEK Stockholm
Vattentjänstlagen i stadsbyggande Från 8 500 SEK Flera orter (2)
4,4 (26)
Försäkring
Skada i följd av trafik Från 5 900 SEK Distans / Online
Skadeståndsrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
Förvaltningsrätt
Förvaltningsrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
GDPR - Dataskyddsförordningen
Nyhetsdag i GDPR 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Miljörätt
Aktuell transaktionsrelaterad fastighets- och miljörätt Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Fällor och fallgropar i va-förhållanden Från 8 500 SEK Stockholm
4,3 (27)
Miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen Från 8 500 SEK Stockholm
Miljöbrott och miljöskadestånd Från 8 900 SEK Stockholm
Miljörättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Processen i ekobrott Från 8 900 SEK Stockholm
PBL – Plan & Bygglagen
Exploateringsavtal och PBL Från 9 480 SEK Flera orter (2)
Socialrätt
Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet – fördjupningskurs Från 8 900 SEK Stockholm
Ledarskap
Kommunikativt ledarskap som levererar resultat (2 dagar) Från 16 900 SEK Stockholm
Förändringsledning
Förändringsledning för chefer Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Organisation / verksamhet
Risk- / krishantering
Krishantering – Att hantera och bearbeta kriser på arbetsplatsen Från 8 980 SEK Stockholm
Risk Management och skadeståndsansvar vid fastighetsförvärv Från 8 900 SEK Stockholm
Presentationsteknik
Presentationsteknik – Exklusiv fördjupning Från 9 900 SEK Stockholm
Projektledning
Den digitala samhällsbyggnadsprocessen – BIM möter GIS Från 9 480 SEK Stockholm
Säkerhet
Narkotikabrott – om de olika gärningsformerna och påföljdsbestämning Från 8 900 SEK Flera orter (3)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med BG Institute och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 3367 recensioner.

Mahsa Pakfetrat, Andersson Gustavsson Advokatbyrå
(5)
Överlag väldigt nöjd!
Ruth Yosef, OK-Q8 AB
(3)
Tyvärr var kursen stökig, mycket beroende på den stora gruppen deltagare, olika nivåer på förkunskap mm.
Peder Weitoft, Stockholms Hamnar AB
(4)
Mycket bra.
Intresseanmälan

För att få mer information från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 3367 recensioner.