Visa utbildning.se som: Mobil

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa inom olika rättsområden. Alla seminarier och kurser är utformade för du ska kunna hålla dig fullt uppdaterad och utrustad att på bästa sätt hantera situationer i ditt vardagliga arbete.

Som Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar vet vi att det ställs höga krav på vårt kursutbud och vår kvalitet. Ju högre krav som ställs på dig, desto högre mål sätter vi på oss själva – att vi ska producera de mest aktuella juridiska utbildningarna som har en direkt koppling till ditt dagliga arbete. Detta spar både tid och pengar för dig och din uppdragsgivare genom att du förbättrar din juridiska kompetens. 

Blendow Group - ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Vi har under 2000-talet utvecklats till ett utav Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Hos oss finner du en mängd lösningar för att tillgodose din kompetensförsörjning och ditt informationsbehov. 

BG Institutes utbildningar möter flera olika branschers behov av att hålla sig uppdaterad med det senaste inom juridikens olika områden. Läs mer på vår hemsida. 

BG Institute är ett certifierat utbildningsföretag av ALMEGA:

ALMEGAVisa alla utbildningar med BG Institute

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsmiljö och diskriminering – hur förhåller sig dessa till varandra? 7 900 SEK Stockholm
Ekonomi
Bokföringslagen för ekonomichefer – undvik bokföringsbrott 8 500 SEK Flera orter (2)
Koncernredovisning enligt K3 7 900 SEK Stockholm
Redovisning och beskattning för aktiebolag 8 900 SEK Stockholm
Värdeöverföringar, lån och säkerheter i aktiebolag 8 900 SEK Stockholm
4,5 (39)
Ekonomistyrning
Ekonomisk förvaltning i bostadsrättsföreningar 8 900 SEK Stockholm
Ekonomistyrning 6 900 SEK Stockholm
Finans / analys
Finansiell analys och företagsvärdering 8 900 SEK Stockholm
4,4 (48)
Företagsekonomi
Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret 8 900 SEK Flera orter (2)
Företagsförvärv – strategi, finans & juridik 8 500 SEK Flera orter (2)
Lön / skatt / moms
Lönesättning och lönesamtal 7 900 SEK Stockholm
4,7 (36)
Moms i internationella transaktioner 8 900 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Nyheter på momsområdet 2019 8 900 SEK Flera orter (3)
Omstruktureringar ur ett inkomstskatteperspektiv 8 500 SEK Stockholm
Transaktioner och omstruktureringar ur ett momsperspektiv 8 900 SEK Stockholm
Tullhantering – Internationell handel 7 900 SEK Stockholm
Redovisning / bokföring
Bokföringsbrott – fördjupning, risk för revisorer och redovisningskonsulter 8 900 SEK Flera orter (3)
4,8 (19)
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 8 900 SEK Stockholm
Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering 8 900 SEK Stockholm
Penningtvätt och finansiering av terrorism-fokus på revision och bokföring 8 900 SEK Stockholm
Försäljning
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik för personalare 16 900 SEK Stockholm
4,5 (10)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt 16 900 SEK Flera orter (2)
4,6 (27)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt, påbyggnadskurs 16 900 SEK Flera orter (2)
Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling 16 900 SEK Stockholm
4,6 (18)
HR
Arbetsrättslig nyhetsdag 2019 7 900 SEK Flera orter (3)
Arbetstillstånd – Undvik risker och sanktioner 7 900 SEK Stockholm
Compensation & Benefits – en aktuell HR-fråga 6 900 SEK Stockholm
Digitalisering för HR – vad du behöver veta för att framtidssäkra din HR-avdelning 7 500 SEK Stockholm
4,4 (10)
Employer branding – Hur kan vi bli en mer attraktiv arbetsgivare? 6 500 SEK Stockholm
Framgångsrikt hälsoarbete i praktiken 7 900 SEK Flera orter (2)
Förändringsledning ur ett HR perspektiv 7 500 SEK Stockholm
GDPR- ett år senare med fokus på HR 7 500 SEK Stockholm
Konflikthantering på arbetsplatsen 7 500 SEK Stockholm
Kundregistret på vift – Förhållandet anställd-arbetsgivare efter anställning 7 500 SEK Stockholm
MBL-förhandling som affärsinstrument 7 900 SEK Stockholm
Personligt ledarskap (2 dagar) 15 900 SEK Stockholm
Presentationsteknik 7 500 SEK Stockholm
Psykiatri för beslutsfattare – en fördjupning 15 500 SEK Stockholm
Rehabilitering och anställning 7 900 SEK Flera orter (2)
4,5 (247)
Rehabilitering och anställning – fortsättning 7 900 SEK Flera orter (2)
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi 7 900 SEK Flera orter (2)
4,6 (13)
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi – Praktisk tillämpning (Fördjupning) 7 900 SEK Stockholm
Så stärker den nya lagen om företagshemligheter skyddet för dina företagshemligheter 7 900 SEK Stockholm
Talent Acquisition – Fördjupning 7 500 SEK Stockholm
Uppsägningar – arbetsbrist och personliga skäl 7 900 SEK Stockholm
Utvecklande medarbetarskap 7 500 SEK Stockholm
Inköp
Det senaste kring LOU – en aktualitetsdag 8 900 SEK Stockholm
Juridik
Aktuell sakrätt – med särskild inriktning på de senaste årens rättspraxis och lagstiftning 9 500 SEK Stockholm
Avslutande av anställning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist 8 900 SEK Stockholm
Bolagsledningens ansvar 8 900 SEK Stockholm
Borgenärsavtalet och Pantavtalet 8 900 SEK Stockholm
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen 17 500 SEK Stockholm
Bryggor – tillgång eller utmaning? 8 900 SEK Stockholm
Civilrättslig turbo 8 900 SEK Stockholm
Dataskyddsförordningen (GDPR) och incidenthantering 8 900 SEK Stockholm
Diskriminering – de svåra fallen i praktiken 7 900 SEK Stockholm
4,4 (13)
Entreprenadavtalets svåra frågor – praktisk tillämpning 8 900 SEK Flera orter (3)
4,4 (187)
Framtidsfullmakter – den nya lagen och praktiska tillämpningsfrågor 8 500 SEK Stockholm
4,6 (115)
Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering 8 900 SEK Stockholm
4,4 (19)
Förvaltningsrättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Flera orter (2)
Förvärvskontroll och trender inom konkurrensrätten 8 900 SEK Stockholm
Hyres- och entreprenadrättsliga aspekter vid ny- och ombyggnation 8 900 SEK Stockholm
Hyresnämndsprocessen 8 900 SEK Stockholm
Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning 8 900 SEK Flera orter (2)
IFRS – Regelverk, tillsyn och IAS 7 900 SEK Stockholm
Insolvens och företagsrekonstruktion i teori och praktik 8 900 SEK Stockholm
Internationell handelsrätt 8 900 SEK Flera orter (2)
Kommersiell avtalsrätt – särskilt om entreprenadrätt 8 900 SEK Stockholm
Kommersiell avtalsrätt 2019 – nya rättsfall m.m. 8 900 SEK Göteborg
4,7 (20)
Komponentavskrivning för fastigheter 8 900 SEK Flera orter (2)
Kreativ fastighetsbildning 8 900 SEK Stockholm
Kriminalteknik vid brottsundersökning 8 500 SEK Flera orter (4)
Kvalificerad aktiebolagsrätt – praxis och nyheter 8 900 SEK Flera orter (3)
LVM, LPT & LRV – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring 8 500 SEK Stockholm
LVU – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring 8 500 SEK Stockholm
Nyhetsdag i Migrationsrätt 2019 8 900 SEK Stockholm
Offentlighets- och sekretessreglering 8 900 SEK Stockholm
Omfattningsvillkor eller biförpliktelse? – Hur långt sträcker sig de tvingande reglerna i FAL? 8 900 SEK Stockholm
Partnering – om avtalet och samverkansformen i byggsektorn 8 900 SEK Stockholm
4,5 (30)
Ren förmögenhetsskada 9 500 SEK Flera orter (2)
Retorik för jurister 8 900 SEK Stockholm
Rättigheter och marksamverkan 8 900 SEK Flera orter (2)
4,8 (25)
Rättspsykiatriska bedömningar – beteendestörning i juridisk kontext 8 900 SEK Stockholm
Rättspsykologi – vittnespsykologi, förhör och tillförlitlighet 8 500 SEK Stockholm
Skadeståndsberäkning vid sakskada – fördjupning med praktisk tillämpning 8 900 SEK Stockholm
Skadeståndsprocesser 9 500 SEK Flera orter (3)
Skadeståndsrättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Flera orter (2)
Straffprocessen – den beslutsprocess som leder fram till straffansvar 8 900 SEK Stockholm
5,0 (1)
Straffrättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Flera orter (3)
Strategi och taktik i civilprocessen 8 900 SEK Stockholm
Strategisk processföring i prejudikatmål – så driver du rättsfall i juridikens framkant 8 900 SEK Stockholm
Tillstånds- och asylprocessen inom migrationsrätten 8 500 SEK Stockholm
Tvistiga entreprenader 8 900 SEK Flera orter (2)
Upphandling av byggentreprenader 8 500 SEK Stockholm
Värdering och ersättning vid markåtkomst 8 500 SEK Stockholm
Arbetsrätt
Arbetsrättsliga nyheter 2019 8 900 SEK Stockholm
Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall 7 900 SEK Flera orter (3)
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning 7 900 SEK Flera orter (3)
Psykisk ohälsa i arbetslivet – det rättsliga ansvaret 7 900 SEK Stockholm
Psykisk ohälsa i arbetslivet – fördjupning 7 900 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Avtalsdagen 2019 9 500 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik
Allt du behöver veta om ÄTA-arbeten för dig inom bygg-, anläggnings och installationsbranschen 8 500 SEK Flera orter (3)
4,4 (26)
Baskurs i entreprenad-och konsulträtt 8 900 SEK Stockholm
Bygg- och entreprenaddagen 2019 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadtvister 8 900 SEK Flera orter (3)
Konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen 8 900 SEK Stockholm
Konsumententreprenader 8 900 SEK Stockholm
Familjerätt
Civilrättsliga instrument vid generationsskifte 8 900 SEK Flera orter (3)
Familjerättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Flera orter (3)
Klanderprocessen – klander av arvskifte och klander av testamente 8 500 SEK Stockholm
Medling i vårdnadsmål 8 500 SEK Flera orter (3)
Pensioner och försäkringar vid bodelning och arv 8 900 SEK Flera orter (2)
Fastighetsrätt
Arrendedagen 2019 8 900 SEK Flera orter (3)
Bostadsrättsdagen 2019 8 900 SEK Stockholm
Dagvatten 8 500 SEK Göteborg
En lyckad VA-taxa 8 500 SEK Flera orter (2)
Exploatering och köp av mark 8 500 SEK Stockholm
Fastighetsbildning i samhällsbyggandet – System, lagstiftning och belysande rättsfall 8 500 SEK Stockholm
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2019 9 500 SEK Flera orter (3)
Kartor GIS och juridik 8 500 SEK Stockholm
4,6 (126)
Markåtkomst för infrastruktur 8 500 SEK Stockholm
4,6 (36)
Skogen och fastighetsägaren 8 500 SEK Stockholm
Tomträtter – juridik och praktik 8 900 SEK Stockholm
Upphovsrättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Stockholm
VA-Juridik 2019 8 900 SEK Flera orter (3)
Vatten och fastigheter – nya regler inom vattenrätten leder till svåra fastighetsrättsliga frågor 8 500 SEK Stockholm
Vattenskydd 8 500 SEK Stockholm
Vattentjänstlagen i stadsbyggande 8 500 SEK Stockholm
4,4 (26)
Verksamhetsområden 8 500 SEK Flera orter (2)
Värdering och ersättning vid intrång av ledningar 8 500 SEK Stockholm
4,4 (16)
Miljörätt
Fällor och fallgropar i va-förhållanden 8 500 SEK Flera orter (2)
4,3 (27)
Miljörättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Flera orter (2)
Nya 6:e kapitlet i miljöbalken – drygt ett år senare 8 500 SEK Stockholm

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med BG Institute och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Mahsa Pakfetrat, Andersson Gustavsson Advokatbyrå
(5)
Överlag väldigt nöjd!
Ruth Yosef, OK-Q8 AB
(3)
Tyvärr var kursen stökig, mycket beroende på den stora gruppen deltagare, olika nivåer på förkunskap mm.
Peder Weitoft, Stockholms Hamnar AB
(4)
Mycket bra.
Intresseanmälan

För att få mer information från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
BG Institute
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 3367 recensioner