Visa utbildning.se som: Mobil

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa inom olika rättsområden. Alla seminarier och kurser är utformade för du ska kunna hålla dig fullt uppdaterad och utrustad att på bästa sätt hantera situationer i ditt vardagliga arbete.

Som Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar vet vi att det ställs höga krav på vårt kursutbud och vår kvalitet. Ju högre krav som ställs på dig, desto högre mål sätter vi på oss själva – att vi ska producera de mest aktuella juridiska utbildningarna som har en direkt koppling till ditt dagliga arbete. Detta spar både tid och pengar för dig och din uppdragsgivare genom att du förbättrar din juridiska kompetens. 

Blendow Group - ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Vi har under 2000-talet utvecklats till ett utav Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Hos oss finner du en mängd lösningar för att tillgodose din kompetensförsörjning och ditt informationsbehov. 

BG Institutes utbildningar möter flera olika branschers behov av att hålla sig uppdaterad med det senaste inom juridikens olika områden. Läs mer på vår hemsida. 

BG Institute är ett certifierat utbildningsföretag av ALMEGA:

ALMEGAVisa alla utbildningar med BG Institute

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildningpåverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsrättslig nyhetsdag 2021 Från 8 500 SEK Flera orter (3)
Diskriminering och arbetsmiljö Från 8 900 SEK Stockholm
Framgångsrikt hälsoarbete Från 6 900 SEK Stockholm
Bygg & Anläggning
Allt du behöver veta om ÄTA-arbeten för dig inom bygg-, anläggnings och installationsbranschen Från 9 480 SEK Stockholm
Bygg- och entreprenaddagen 2020 – e-kurs Från 8 900 SEK Distans
Bygg- och entreprenaddagen 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Entreprenadbesiktningar – vanliga fällor och fel Från 9 990 SEK Stockholm
COVID-19 / Corona
Arbetsmiljöansvar och Covid-19 Från 1 490 SEK Distans
Krishantering vid pandemier såsom Corona – Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter Från 1 900 SEK Distans
Pandemiklausuler – så skyddar du företaget mot framtida kriser Från 2 490 SEK Distans
Rehabarbete och korttidsfrånvaro Från 1 490 SEK Distans
Strategiskt rehabarbete – Verktyg och processer Från 6 900 SEK Stockholm
Webbinarium: Insolvensförfarande i coronakrisen – rekonstruktion eller konkurs? Från 2 490 SEK Distans
Ekonomi
Ekonomisk styrning och finansiering av VA-verksamheter — Hur får vi råd? Från 9 990 SEK Stockholm
Penningtvättsregelverket – en praktisk vägledning Från 9 150 SEK Stockholm
Ekonomistyrning
Kvalificerad aktiebolagsrätt – fallbaserad tvådagarskurs i seminarieform Från 18 500 SEK Stockholm
4,4 (18)
Företagsekonomi
Fällor och fallgropar vid företagsförvärv Från 9 500 SEK Stockholm
Företagsfinansiering – lån, factoring, leasing/hyra och avbetalningsköp Från 9 500 SEK Stockholm
Förhandsbesked i skattefrågor – krav på ansökningens innehåll Från 8 900 SEK Stockholm
IFRS – Regelverk, tillsyn och IAS Från 7 900 SEK Stockholm
Makar och business – när en eller båda makarna driver affärsverksamhet Från 9 500 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – Praktisk fördjupning Från 8 900 SEK Stockholm
Lön / skatt / moms
Informationsskyldighet för skatterådgivare Från 8 900 SEK Stockholm
Nyheter på momsområdet 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan Från 8 900 SEK Stockholm
Transaktioner och omstruktureringar ur ett momsperspektiv Från 7 900 SEK Stockholm
Redovisning / bokföring
Bokföringsbrott – Hur du undviker åtal och fällande dom Från 9 980 SEK Göteborg
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering Från 9 980 SEK Stockholm
K3 – Kvalificerade redovisningsfrågor Från 9 900 SEK Stockholm
Kompetenspaketet – Revisorer & redovisningskonsulter Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Revisorer & redovisningskonsulter Från 24 900 SEK Distans
Koncernredovisning enligt K3 Från 9 900 SEK Stockholm
Nyhetsdag i Redovisning 2020 Från 9 150 SEK Stockholm
Skatterättslig nyhetsdag 2020 – för redovisningsansvariga och ekonomichefer Från 9 150 SEK Stockholm
Skatterättslig nyhetsdag 2020 – för revisorer och redovisningskonsulter Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Fastighet
Moms i fastighets- och byggsektorn Från 9 150 SEK Stockholm
Fastighetsförvaltning
Bostadshyra i praktiken Från 8 500 SEK Stockholm
Förvaltningsprocess i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Försäljning
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik – så blir du en vinnare Från 2 900 SEK Distans
Förhandlingsteknik för skadereglerare och försäkringsbranschen Från 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt Från 17 500 SEK Stockholm
4,6 (27)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt, påbyggnadskurs Från 17 500 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling Från 17 500 SEK Stockholm
4,6 (18)
Kommersiella hyresförhandlingar Från 2 490 SEK Distans
Påbyggnadskurs i förhandling för HR Från 17 900 SEK Stockholm
Säljutbildning-Grund
Internprissättning – Transfer pricing Från 8 900 SEK Stockholm
HR
Anställningsavtalet – upprättande och tolkning Från 6 900 SEK Stockholm
MBL-förhandling som affärsinstrument Från 8 900 SEK Stockholm
Presentationsteknik Från 7 900 SEK Stockholm
Så bygger du framtidens digitala HR-funktion Från 6 900 SEK Stockholm
Hållbarhet
Hållbara finanser – en detaljerad genomgång av det nya regelverket inom hållbarhetsområdet Från 8 900 SEK Stockholm
Inköp
Offentlig upphandling
Offentliga uppköpserbjudanden Från 8 900 SEK Stockholm
IT - Avancerad
Molntjänster och IT-outsourcing för jurister Från 5 900 SEK Distans
IT Säkerhet
Coronaviruset och konsekvenser för IT-avtal och outsourcingavtal Från 1 900 SEK Distans
Juridik
Allmän straffrätt för försvarare – en fördjupningskurs Från 8 900 SEK Stockholm
Att övertyga domaren Från 6 900 SEK Distans
Best practice i bodelning Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Bevisföring i brottmål Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Bevisning och förhör i tvistemål Från 9 500 SEK Stockholm
4,5 (113)
Bolagsledningens ansvar Från 9 500 SEK Stockholm
Boutredning, arvskifte och testamentesfrågor 2020 Från 16 900 SEK Stockholm
4,8 (22)
Centrala frågor inom aktiebolagsrätten Från 9 150 SEK Stockholm
Digitalisering – juridiska aspekter och avtal Från 9 980 SEK Stockholm
DNA-bevisning – från spårsäkring till tolkning Från 8 900 SEK Stockholm
Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering Från 9 500 SEK Flera orter (2)
4,4 (19)
Försvararkurs för kvinnliga advokater Från 8 900 SEK Stockholm
Gränsöverskridande insolvens Från 5 900 SEK Distans
Gränsöverskridande vårdnadstvister Från 9 490 SEK Stockholm
Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning Från 8 900 SEK Stockholm
Insiderbrotten i teori och praktik Från 8 900 SEK Stockholm
Insolvensrättsliga tvister Från 9 500 SEK Flera orter (3)
IPR vid företagsförvärv – aspekter att beakta vid bl.a. DD-processer m.m. Från 9 500 SEK Stockholm
Komponentavskrivning för fastigheter Från 9 150 SEK Stockholm
Konsultansvar – ansvarsbedömning, skadeståndsberäkning och jämkningsfrågor Från 15 900 SEK Stockholm
Konsumentnäthandel – lagstiftning och praxis Från 9 500 SEK Stockholm
Kriminalteknik vid brottsundersökning Från 8 500 SEK Stockholm
Kriminalteknik vid vapen, ammunition, ballistik och skjutningar Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Kritisk granskning av rättsintyg Från 9 980 SEK Göteborg
Kvalificerad aktiebolagsrätt – praxis och nyheter Från 9 150 SEK Flera orter (2)
Markentreprenader och entreprenadavtal med mät- och ersättningsreglerna MER Från 9 480 SEK Stockholm
Målsägandebiträdet i praktiken Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Nyhetsdag om kartor, GIS och juridik Från 7 900 SEK Stockholm
När försäkringsbolaget gör fel Från 16 500 SEK Stockholm
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag Från 9 980 SEK Stockholm
Plan- och bygglagen möter miljöbalken Från 4 900 SEK Distans
Processrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff Från 5 900 SEK Distans
Påföljdsbestämning för försvarare – de regler som har betydelse för valet av påföljd Från 5 900 SEK Distans
Påföljdsbestämning för försvarare – psykiskt störda lagöverträdare, påföljder för unga och 34 kap. BrB Från 5 900 SEK Distans
Retorik för jurister Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Skadestånd i VA-förhållandet Från 4 900 SEK Distans
Skadeståndsprocesser – inomobligatoriska förhållanden Från 9 500 SEK Flera orter (2)
Skadeståndsprocesser – utomobligatoriska förhållanden Från 9 500 SEK Stockholm
Skadeståndsrättens hörnstenar Från 8 900 SEK Stockholm
Skiljeförfaranden i praktiken Från 9 500 SEK Stockholm
Stiftelser – juridiken från bildande till upplösning Från 1 990 SEK Distans
Straffrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Surrogatarrangemang i ljuset av praxis från Högsta domstolen Från 2 900 SEK Distans
Upphovsrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Upprättandet av bolagsdeklaration – en praktisk genomgång Från 9 900 SEK Stockholm
VA-juridik 2021 Från 8 900 SEK Malmö
Webbinarium: Brott mot rikets säkerhet med fokus på terror- och spioneribrott Från 2 490 SEK Distans
Återvinning i konkurs i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Affärsjuridik
Bolagsrättslig nyhetsdag 2021 Från 9 500 SEK Stockholm
E-kurs: Juridiken kring konsumentnäthandel Från 2 490 SEK Distans
Från privat bolag till börsbolag Från 8 900 SEK Stockholm
4,7 (15)
Föra talan i skattemål Från 8 900 SEK Stockholm
Kapitalskyddet i AB Från 9 150 SEK Flera orter (3)
Rätten till patenterbara uppfinningar Från 2 490 SEK Distans
Skattebrott och bokföringsbrott Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Arbetsrätt
Arbetsrättslig nyhetsdag 2020 Från 7 900 SEK Flera orter (3)
Arbetsrättsliga nyheter 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning Från 8 900 SEK Stockholm
Omställningsstöd, utdelning och koncernbidrag Från 1 990 SEK Distans
Skandinavisk arbetsrätt – fördjupning Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Skandinavisk arbetsrätt – likheter och skillnader Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Uppsägningar i konjunkturens tecken Från 1 490 SEK Distans
Avtalsrätt
Avtalsdagen 2019 Från 9 500 SEK Distans
Avtalsdagen 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
Avtalslagen 2020 – en moderniserad kommersiell avtalsrätt Från 9 500 SEK Flera orter (3)
Avtalstolkning Från 7 900 SEK Distans
Framtidsfullmakter – praktisk tillämpning och aktuella frågeställningar Från 6 900 SEK Stockholm
Pandemiklausuler i framtidens avtal – att gardera sig inför nya utbrott Från 3 990 SEK Distans
Entreprenadjuridik
Förhandling i samband med entreprenadprojekt Från 17 500 SEK Flera orter (2)
Hyres- och entreprenadrättsliga aspekter vid ny- och ombyggnation Från 8 900 SEK Stockholm
Kommersiella hyresförhandlingar Från 17 500 SEK Stockholm
Familjerätt
Beräkningar i familjerätten Från 5 900 SEK Distans
Dödsboförvaltning – från ax till limpa Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Efterarvsrätt i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Familjerätt I – Vårdnadsmål i praktiken Från 7 900 SEK Stockholm
Familjerätt II – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs) Från 8 900 SEK Stockholm
Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2) Från 9 500 SEK Stockholm
Familjerättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Klander av arv och testamente Från 8 900 SEK Stockholm
Medling i vårdnadsmål Från 8 500 SEK Stockholm
Medling i vårdnadsmål – fördjupning med praktik och rollspel Från 8 500 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Flera orter (3)
Fastighetsrättsliga tvister Från 9 500 SEK Stockholm
Fel i bostadsrätt Från 8 900 SEK Stockholm
Hyreslagen med tyngdpunkt i bostadshyra och de skärpta uthyrningsreglerna Från 4 900 SEK Distans
Hyresnämndsprocessen Från 8 900 SEK Stockholm
Markdagen 2021 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Omprövning av dammar och fastighetsrättsliga konsekvenser Från 8 500 SEK Stockholm
Skattefrågor för företag med fastigheter Från 8 900 SEK Stockholm
Vattenskydd Från 8 900 SEK Stockholm
Verksamhetsområden Från 8 900 SEK Stockholm
Försäkring
Bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister Från 8 900 SEK Stockholm
Patientförsäkring – hur man fastställer rätten till ersättning för patientskador Från 8 900 SEK Stockholm
Preskription och preklusion av försäkringsersättning Från 9 500 SEK Stockholm
Ren förmögenhetsskada Från 9 500 SEK Stockholm
Skada i följd av trafik Från 5 900 SEK Distans
Skadeståndsberäkning vid sakskada Från 8 500 SEK Stockholm
Tolkning av försäkringsvillkor Från 15 900 SEK Stockholm
GDPR - Dataskyddsförordningen
Efter domen i Schrems II-målet – kan vi skicka personuppgifter utanför EU/EES? Från 2 990 SEK Distans
GDPR & HR 2021 – Nyheter och praxis Från 7 900 SEK Flera orter (2)
GDPR och dataskyddsarbetet i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Nyhetsdag i GDPR 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Miljörätt
Processen i ekobrott Från 8 900 SEK Stockholm
Processrätt
Asylprocessen för offentliga biträden Från 6 900 SEK Stockholm
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen Från 17 500 SEK Stockholm
Socialrätt
Barnet i rättsprocessen Från 8 500 SEK Flera orter (3)
Kommunikation
Förhörsmetoder i brottmål Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Möten som skapar mervärde: Kommunikation för effektiv problemlösning Från 10 900 SEK Stockholm
Ledarskap
KASAM och OBM – Hälsofrämjande ledarskap med stöd av beteendevetenskap Från 6 900 SEK Stockholm
Kompetenspaketet – Ledarskap, HR & personal Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt för chefer Från 24 900 SEK Distans
Kompetenspaketet för chefer Från 29 900 SEK Distans
Ledningens ansvar för intern styrning och kontroll i finansiella institut Från 8 900 SEK Stockholm
Företagsledning / styrelse
Ägarledda företag – Skatter och optimering Från 8 900 SEK Stockholm
Konflikthantering
Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall Från 8 900 SEK Stockholm
Konflikthantering på arbetsplatsen – Lär dig förebygga och hantera enligt en etablerad medlingsmodell Från 12 900 SEK Stockholm
Organisation / verksamhet
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi – Praktisk tillämpning (Fördjupning) Från 7 900 SEK Stockholm
Personlig utveckling
Webbinarium: Praktiska frågeställningar vid sambobodelningar Från 2 490 SEK Distans
Presentationsteknik
Presentationsteknik – Exklusiv fördjupning Från 9 900 SEK Stockholm
Seminarium
Kompetensbaserad rekrytering – träffsäkert och effektivt Från 10 900 SEK Stockholm
Kompetenspaketet – Advokat Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet – Fastighet, bygg & entreprenad Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet – Jurist Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet – Skatt, revision & ekonomi Från 29 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Advokat Från 24 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Fastighet, bygg & entreprenad Från 24 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Jurist Från 24 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Ledarskap, HR & personal Från 24 900 SEK Distans
Kompetenspaketet digitalt – Skatt, revision & ekonomi Från 24 900 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med BG Institute och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 3368 recensioner.

Björn
(5)
Blev glatt överraskad över upplägget på utbildningen, smidigt att kunna sitta hemma och lära sig!
Mahsa Pakfetrat, Andersson Gustavsson Advokatbyrå
(5)
Överlag väldigt nöjd!
Ruth Yosef, OK-Q8 AB
(3)
Tyvärr var kursen stökig, mycket beroende på den stora gruppen deltagare, olika nivåer på förkunskap mm.
Intresseanmälan

För att få mer information från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 3368 recensioner.