Visa utbildning.se som: Mobil

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa inom olika rättsområden. Alla seminarier och kurser är utformade för du ska kunna hålla dig fullt uppdaterad och utrustad att på bästa sätt hantera situationer i ditt vardagliga arbete.

Som Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar vet vi att det ställs höga krav på vårt kursutbud och vår kvalitet. Ju högre krav som ställs på dig, desto högre mål sätter vi på oss själva – att vi ska producera de mest aktuella juridiska utbildningarna som har en direkt koppling till ditt dagliga arbete. Detta spar både tid och pengar för dig och din uppdragsgivare genom att du förbättrar din juridiska kompetens. 

Blendow Group - ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Vi har under 2000-talet utvecklats till ett utav Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Hos oss finner du en mängd lösningar för att tillgodose din kompetensförsörjning och ditt informationsbehov. 

BG Institutes utbildningar möter flera olika branschers behov av att hålla sig uppdaterad med det senaste inom juridikens olika områden. Läs mer på vår hemsida. 

BG Institute är ett certifierat utbildningsföretag av ALMEGA:

ALMEGA
Utbildningar

Öppen utbildning
Bygg & Anläggning Längd Pris Ort Snittbetyg
Allt du behöver veta om ÄTA-arbeten för dig inom bygg-, anläggnings och installationsbranschen 9 480 SEK Stockholm
Besiktningar – vanliga fällor och fel 9 980 SEK Stockholm
Bygg- och entreprenaddagen 2020 8 900 SEK Flera orter (2)
Ekonomi
Bolagsrättslig nyhetsdag 2020 8 900 SEK Stockholm
Ekonomisk styrning och finansiering av VA-verksamheter — Hur får vi råd? 9 480 SEK Flera orter (2)
Venture capital – en praktisk genomgång av investeringsprocessen 8 900 SEK Flera orter (3)
Lön / skatt / moms
Informationsskyldighet för skatterådgivare 8 900 SEK Stockholm
Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan 8 900 SEK Stockholm
Redovisning / bokföring
Bokföringslagen för ekonomichefer – undvik bokföringsbrott 9 980 SEK Flera orter (4)
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 9 980 SEK Flera orter (4)
K3- Kvalificerade redovisningsfrågor 8 900 SEK Stockholm
Skatterättslig nyhetsdag 2020 – För revisorer och redovisningskonsulter 8 900 SEK Flera orter (2)
Fastighet
Fastighetsförvaltning
Bostadshyra i praktiken 8 500 SEK Stockholm
Förvaltningsprocess i praktiken 8 900 SEK Stockholm
Försäljning
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik – Övertygande förhandling 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik för skadereglerare och försäkringsbranschen 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt 16 900 SEK Stockholm
4,6 (27)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt, påbyggnadskurs 16 900 SEK Stockholm
Säljutbildning-Grund
Internprissättning – Transfer pricing 8 900 SEK Stockholm
HR
Arbetstillstånd – Undvik risker och sanktioner 7 900 SEK Stockholm
Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall 8 980 SEK Flera orter (3)
Compensation & Benefits – en aktuell HR-fråga 7 900 SEK Stockholm
Employer branding – Hur kan vi bli en mer attraktiv arbetsgivare? 7 900 SEK Stockholm
Framgångsrikt hälsoarbete 7 900 SEK Stockholm
MBL-förhandling som affärsinstrument 8 980 SEK Flera orter (3)
Psykiatri för beslutsfattare 15 900 SEK Stockholm
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi 7 900 SEK Flera orter (3)
4,6 (13)
Uppsägningar – arbetsbrist och personliga skäl 7 900 SEK Stockholm
Utvecklande medarbetarskap 7 900 SEK Flera orter (2)
Inköp
Offentlig upphandling
Hur man gör en IT-upphandling – från RFP via avtal till kontraktsförvaltning 9 980 SEK Stockholm
Offentliga uppköpserbjudanden 8 900 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning 8 980 SEK Flera orter (3)
IT - Avancerad
Digitalisering och AI – Det digitala tjänsteföretaget 9 980 SEK Stockholm
Molntjänster och IT-outsourcing för jurister 5 900 SEK Distans / Online
Juridik
Aktuell sakrätt – med särskild inriktning på de senaste årens rättspraxis och lagstiftning 9 500 SEK Stockholm
Allmän straffrätt – om de viktigaste allmänstraffrättsliga frågeställningarna 8 900 SEK Flera orter (3)
Arrendedagen 2020 8 900 SEK Flera orter (2)
Att övertyga domaren 6 900 SEK Distans / Online
Bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister 8 900 SEK Flera orter (2)
Bolagsledningens ansvar 9 980 SEK Flera orter (2)
Bostadsarrende i praktiken 8 900 SEK Flera orter (3)
Bostadsrätt – förhandsavtal och upplåtelseavtal 8 900 SEK Flera orter (3)
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen 17 500 SEK Stockholm
Bryggor – tillgång eller utmaning? 8 900 SEK Stockholm
Centrala frågor inom aktiebolagsrätten 9 980 SEK Flera orter (2)
DNA-bevisning – från spårsäkring till tolkning 8 900 SEK Flera orter (3)
Efterarvsrätt i praktiken 8 900 SEK Flera orter (3)
Ersättning för personskada på skadeståndsrättslig grund 15 900 SEK Stockholm
Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering 9 500 SEK Stockholm
4,4 (19)
Förvärvskontroll och trender inom konkurrensrätten 8 900 SEK Stockholm
Gränsöverskridande vårdnadstvister 9 490 SEK Flera orter (3)
Gränsöverskridande äktenskap och skilsmässor 8 900 SEK Stockholm
Hyresnämndsprocessen 8 900 SEK Flera orter (3)
Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning 8 900 SEK Flera orter (2)
Kartor GIS och juridik – en fördjupning 8 500 SEK Stockholm
4,6 (120)
Kommunala bolag – möjligheter, gränser och krav 8 900 SEK Stockholm
Komponentavskrivning för fastigheter 8 900 SEK Flera orter (2)
Konkurrerande rättigheter – ledningar och markanvändning 8 900 SEK Flera orter (3)
Konsultansvar – ansvarsbedömning, skadeståndsberäkning och jämkningsfrågor 15 900 SEK Flera orter (2)
Konsulter och rådgivares ansvar 8 900 SEK Stockholm
Kriminalteknik vid brottsundersökning 8 500 SEK Stockholm
Kritisk granskning av rättsintyg 9 980 SEK Flera orter (3)
LVM, LPT & LRV – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring 8 500 SEK Stockholm
Markdagen 2020 8 900 SEK Flera orter (2)
Markentreprenader och entreprenadavtal med mät- och ersättningsreglerna MER 9 480 SEK Flera orter (2)
Miljöbalkens efterbehandlingsansvar 8 500 SEK Stockholm
Nya bestämmelser för vattenkraften 8 500 SEK Stockholm
När försäkringsbolaget gör fel 15 900 SEK Stockholm
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag 9 980 SEK Flera orter (2)
Omfattningsvillkor eller biförpliktelse? – Hur långt sträcker sig de tvingande reglerna i FAL? 8 900 SEK Stockholm
Processrättslig nyhetsdag 2020 9 500 SEK Stockholm
Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff 5 900 SEK Distans / Online
Påföljdsbestämning för försvarare – de regler som har betydelse för valet av påföljd 5 900 SEK Distans / Online
Ren förmögenhetsskada 9 500 SEK Stockholm
Rättigheter och marksamverkan 8 900 SEK Stockholm
4,8 (25)
Skadestånd och försäkringsfrågor inom bygg, anläggning och installation – för advokater och jurister 8 900 SEK Stockholm
4,5 (12)
Skadeståndsberäkning vid sakskada 8 500 SEK Stockholm
Skadeståndsprocesser 9 500 SEK Stockholm
Skiljeförfaranden i praktiken 8 900 SEK Stockholm
Straffrättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Malmö
Straffrättslig nyhetsdag 2020 8 900 SEK Flera orter (3)
Strategisk processföring 8 900 SEK Flera orter (3)
Testamentstolkning i praktiken 9 490 SEK Flera orter (3)
Upphandling av byggentreprenader 8 500 SEK Stockholm
Upphovsrättslig nyhetsdag 2020 8 900 SEK Stockholm
Upprättandet av bolagsdeklaration – en praktisk genomgång 8 900 SEK Stockholm
VA-juridik 2020 8 900 SEK Flera orter (3)
Affärsjuridik
Affärsrelaterad straffrätt – hur ska företag agera? 8 980 SEK Stockholm
Arbetsrätt
Arbetsrättslig M&A 9 980 SEK Stockholm
Arbetsrättslig nyhetsdag 2020 7 900 SEK Flera orter (3)
Arbetsrättsliga nyheter 2020 8 900 SEK Stockholm
Att hantera misskötsel i anställningen – gör rätt från början 8 980 SEK Stockholm
Lojalitetsplikten inom arbetsrätten 7 900 SEK Stockholm
Omplacering inom arbetsrätten – Praktisk fördjupning 7 900 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning 7 900 SEK Stockholm
Religionsfrihet inom arbetsrätten 7 900 SEK Stockholm
Skandinavisk arbetsrätt – fördjupning 7 900 SEK Flera orter (2)
Skandinavisk arbetsrätt – likheter och skillnader 7 900 SEK Flera orter (2)
Tvistelösning i arbetsrätten 8 900 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Avtalsdagen 2019 9 500 SEK Flera orter (2)
Avtalsdagen 2019 – e-kurs 9 500 SEK Distans / Online
Avtalsdagen 2020 9 500 SEK Stockholm
Avtalstolkning 9 980 SEK Stockholm
Avtalstolkning – fördjupning med fokus på leveransavtal, aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal 9 980 SEK Flera orter (3)
Earn-outs och prisklausuler – fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik
Entreprenadtvister 8 900 SEK Flera orter (2)
Konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen 8 900 SEK Stockholm
Konsumententreprenader 8 900 SEK Stockholm
Plan- och bygglagen möter miljöbalken 8 900 SEK Stockholm
Familjerätt
Beräkningar i familjerätten 5 900 SEK Distans / Online
Familjerättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Stockholm
Familjerättslig nyhetsdag 2020 8 900 SEK Flera orter (3)
Klander av arv och testamente 8 900 SEK Stockholm
Medling i vårdnadsmål 8 500 SEK Flera orter (2)
Pensioner och försäkringar vid bodelning och arv 8 900 SEK Flera orter (3)
Fastighetsrätt
7 kap JB – Kapitlet som Gud glömde 8 900 SEK Stockholm
4,5 (12)
Bostadsrättsdagen 2020 8 900 SEK Stockholm
Dagvatten 8 500 SEK Stockholm
En lyckad VA-taxa 8 500 SEK Malmö
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2019 9 500 SEK Stockholm
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2020 9 500 SEK Flera orter (3)
Fastighetsrättsliga tvister 9 500 SEK Flera orter (3)
Hyreslagen med tyngdpunkt i bostadshyra och de skärpta uthyrningsreglerna 4 990 SEK Distans / Online
Kommersiell hyra 8 900 SEK Stockholm
Vattenskydd 8 500 SEK Stockholm
Vattentjänstlagen i stadsbyggande 8 500 SEK Flera orter (2)
4,4 (26)
Försäkring
Skada i följd av trafik 5 900 SEK Distans / Online
Skadeståndsrättslig nyhetsdag 2020 9 500 SEK Stockholm
Förvaltningsrätt
Förvaltningsrättslig nyhetsdag 2020 8 900 SEK Stockholm
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR – nyheter och praxis 8 900 SEK Stockholm
GDPR för fastighetsbranschen – med fokus på digitalisering och praktisk tillämpning 8 500 SEK Stockholm
Nyhetsdag i GDPR 2020 8 900 SEK Flera orter (2)
Miljörätt
Aktuell transaktionsrelaterad fastighets- och miljörätt 8 900 SEK Flera orter (2)
Fällor och fallgropar i va-förhållanden 8 500 SEK Stockholm
4,3 (27)
Miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 8 500 SEK Stockholm
Miljöbrott och miljöskadestånd 8 900 SEK Stockholm
Miljörättslig nyhetsdag 2020 8 900 SEK Flera orter (2)
Processen i ekobrott 8 900 SEK Stockholm
PBL – Plan & Bygglagen
Exploateringsavtal och PBL 9 480 SEK Flera orter (2)
Socialrätt
Förvaltning av barns egendom – speciellt om s.k. särskild förvaltning 9 490 SEK Stockholm
LVU – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring 8 500 SEK Stockholm
Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet – fördjupningskurs 8 900 SEK Stockholm
Ledarskap
Chefsdagen 8 980 SEK Flera orter (2)
Kommunikativt ledarskap som levererar resultat (2 dagar) 16 900 SEK Stockholm
Förändringsledning
Förändringsledning för chefer 7 900 SEK Flera orter (2)
Organisation / verksamhet
Risk- / krishantering
Krishantering – Att hantera och bearbeta kriser på arbetsplatsen 8 980 SEK Stockholm
Risk Management och skadeståndsansvar vid fastighetsförvärv 8 900 SEK Stockholm
Presentationsteknik
Presentationsteknik – Exklusiv fördjupning 9 900 SEK Stockholm
Projektledning
Den digitala samhällsbyggnadsprocessen – BIM möter GIS 9 480 SEK Stockholm
Säkerhet
Narkotikabrott – om de olika gärningsformerna och påföljdsbestämning 8 900 SEK Flera orter (3)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med BG Institute och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 3367 recensioner.

Mahsa Pakfetrat, Andersson Gustavsson Advokatbyrå
(5)
Överlag väldigt nöjd!
Ruth Yosef, OK-Q8 AB
(3)
Tyvärr var kursen stökig, mycket beroende på den stora gruppen deltagare, olika nivåer på förkunskap mm.
Peder Weitoft, Stockholms Hamnar AB
(4)
Mycket bra.
Intresseanmälan

För att få mer information från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 3367 recensioner.