Visa utbildning.se som: Mobil

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa inom olika rättsområden. Alla seminarier och kurser är utformade för du ska kunna hålla dig fullt uppdaterad och utrustad att på bästa sätt hantera situationer i ditt vardagliga arbete.

Som Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar vet vi att det ställs höga krav på vårt kursutbud och vår kvalitet. Ju högre krav som ställs på dig, desto högre mål sätter vi på oss själva – att vi ska producera de mest aktuella juridiska utbildningarna som har en direkt koppling till ditt dagliga arbete. Detta spar både tid och pengar för dig och din uppdragsgivare genom att du förbättrar din juridiska kompetens. 

Blendow Group - ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Vi har under 2000-talet utvecklats till ett utav Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Hos oss finner du en mängd lösningar för att tillgodose din kompetensförsörjning och ditt informationsbehov. 

BG Institutes utbildningar möter flera olika branschers behov av att hålla sig uppdaterad med det senaste inom juridikens olika områden. Läs mer på vår hemsida. 

BG Institute är ett certifierat utbildningsföretag av ALMEGA:

ALMEGAVisa alla utbildningar med BG Institute

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsmiljö och diskriminering – hur förhåller sig dessa till varandra? Heldag 7 900 SEK Stockholm
Ekonomi
Bokföringslagen för ekonomichefer – undvik bokföringsbrott Heldag 8 500 SEK Flera orter (3)
Koncernredovisning enligt K3 Heldag 7 900 SEK Stockholm
Nyheter på momsområdet 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Redovisning och beskattning för aktiebolag Heldag 8 900 SEK Stockholm
Ren förmögenhetsskada Heldag 9 500 SEK Flera orter (2)
Ekonomistyrning
Ekonomisk förvaltning i bostadsrättsföreningar Heldag 8 900 SEK Stockholm
Ekonomistyrning Heldag 6 900 SEK Stockholm
Värdeöverföringar, lån och säkerheter i aktiebolag Heldag 8 900 SEK Stockholm
4,5 (39)
Finans / analys
Finansiell analys och företagsvärdering Heldag 8 900 SEK Stockholm
4,4 (48)
Företagsekonomi
Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Företagsförvärv – strategi, finans & juridik Heldag 8 500 SEK Flera orter (2)
Insolvens och företagsrekonstruktion i teori och praktik Heldag 8 900 SEK Stockholm
Kvalificerad aktiebolagsrätt – praxis och nyheter Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Lön / skatt / moms
Moms i internationella transaktioner Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Omstruktureringar ur ett inkomstskatteperspektiv Heldag 8 500 SEK Stockholm
Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan Heldag 8 900 SEK Stockholm
Transaktioner och omstruktureringar ur ett momsperspektiv Heldag 8 900 SEK Stockholm
Tullhantering – Internationell handel Heldag 7 900 SEK Stockholm
Redovisning / bokföring
Bokföringsbrott – fördjupning, risk för revisorer och redovisningskonsulter Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
4,8 (19)
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering Heldag 8 900 SEK Stockholm
Komponentavskrivning för fastigheter Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Koncernredovisning och kassaflödesanalys Heldag 8 900 SEK Stockholm
Penningtvätt och finansiering av terrorism-fokus på revision och bokföring Heldag 8 900 SEK Stockholm
Försäljning
Förhandlingsteknik
MBL-förhandling som affärsinstrument Heldag 7 900 SEK Stockholm
HR
Affärskritiskt jämställdhetsarbete Heldag 6 900 SEK Stockholm
Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall Heldag 7 900 SEK Flera orter (3)
Compensation & Benefits – en aktuell HR-fråga Heldag 6 900 SEK Stockholm
Digitalisering för HR – vad du behöver veta för att framtidssäkra din HR-avdelning Heldag 7 500 SEK Stockholm
4,4 (10)
Diskriminering – de svåra fallen i praktiken Heldag 7 900 SEK Stockholm
4,4 (13)
Framgångsrikt hälsoarbete i praktiken Heldag 7 900 SEK Flera orter (2)
Förhandlingsteknik för personalare 2 dagar 16 900 SEK Stockholm
4,5 (10)
Förändringsledning ur ett HR perspektiv Heldag 7 500 SEK Stockholm
Kundregistret på vift – Förhållandet anställd-arbetsgivare efter anställning Heldag 7 500 SEK Stockholm
Lönekartläggning Heldag 6 900 SEK Stockholm
Lönesättning och lönesamtal Heldag 7 900 SEK Stockholm
4,7 (36)
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning Heldag 7 900 SEK Flera orter (3)
Psykisk ohälsa i arbetslivet – det rättsliga ansvaret Heldag 7 900 SEK Stockholm
Psykisk ohälsa i arbetslivet – fördjupning Heldag 7 900 SEK Stockholm
Rehabilitering och anställning Heldag 7 900 SEK Flera orter (2)
4,5 (247)
Utvecklande medarbetarskap Heldag 7 500 SEK Stockholm
Rekrytering
Employer branding – Hur kan vi bli en mer attraktiv arbetsgivare? Heldag 6 500 SEK Stockholm
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi Heldag 7 900 SEK Flera orter (3)
4,6 (13)
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi – Praktisk tillämpning (Fördjupning) Heldag 7 900 SEK Stockholm
Talent Acquisition – Fördjupning Heldag 7 500 SEK Stockholm
Hälsa
Rehabilitering och anställning – fortsättning Heldag 7 900 SEK Flera orter (2)
Inköp
Offentlig upphandling
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt 2 dagar 16 900 SEK Flera orter (2)
4,6 (27)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt, påbyggnadskurs 2 dagar 16 900 SEK Flera orter (2)
Inköp för entreprenader, om avtalen med underentreprenör, leverantör och konsult Heldag 8 500 SEK Flera orter (2)
Upphandling av byggentreprenader Heldag 8 500 SEK Stockholm
Juridik
Aktuell sakrätt – med särskild inriktning på de senaste årens rättspraxis och lagstiftning Heldag 9 500 SEK Stockholm
Arbetsrättsliga nyheter 2019 Heldag 8 900 SEK Stockholm
Arrendedagen 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Avtalsdagen 2019 Heldag 9 500 SEK Stockholm
Bolagsledningens ansvar Heldag 8 900 SEK Stockholm
Borgenärsavtalet och Pantavtalet Heldag 8 900 SEK Stockholm
Bostadsrättsdagen 2019 Heldag 8 900 SEK Stockholm
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen 2 dagar 17 500 SEK Stockholm
Civilrättslig turbo Heldag 8 900 SEK Stockholm
Civilrättsliga instrument vid generationsskifte Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Det senaste kring LOU – en aktualitetsdag Heldag 8 900 SEK Stockholm
Familjerättslig nyhetsdag 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Framtidsfullmakter – den nya lagen och praktiska tillämpningsfrågor Heldag 8 500 SEK Stockholm
4,6 (115)
Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering Heldag 8 900 SEK Stockholm
4,4 (19)
Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling 2 dagar 16 900 SEK Stockholm
4,6 (18)
Förvärvskontroll och trender inom konkurrensrätten Heldag 8 900 SEK Stockholm
Hyresnämndsprocessen Heldag 8 900 SEK Stockholm
IFRS – Regelverk, tillsyn och IAS Heldag 7 900 SEK Stockholm
Internationell handelsrätt Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Klanderprocessen – klander av arvskifte och klander av testamente Heldag 8 500 SEK Stockholm
Konkurs i pågående byggprojekt Heldag 8 500 SEK Stockholm
Konsumententreprenader Heldag 8 900 SEK Stockholm
Kreativ fastighetsbildning Heldag 8 900 SEK Stockholm
LVM, LPT & LRV – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring Heldag 8 500 SEK Stockholm
LVU – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring Heldag 8 500 SEK Stockholm
Medling i familjemål Heldag 16 900 SEK Stockholm
Medling i vårdnadsmål Heldag 8 500 SEK Flera orter (3)
Nyhetsdag i Migrationsrätt 2019 Heldag 8 900 SEK Stockholm
Offentlighets- och sekretessreglering Heldag 8 900 SEK Stockholm
Omfattningsvillkor eller biförpliktelse? – Hur långt sträcker sig de tvingande reglerna i FAL? Heldag 8 900 SEK Stockholm
Process- och expertrådgivning – Ett samspel för att förstå och lösa kundens behov Heldag 8 500 SEK Stockholm
Rättspsykiatriska bedömningar – beteendestörning i juridisk kontext Heldag 8 900 SEK Stockholm
Rättspsykologi – vittnespsykologi, förhör och tillförlitlighet Heldag 8 500 SEK Stockholm
Skadeståndsberäkning vid sakskada – fördjupning med praktisk tillämpning Heldag 8 900 SEK Stockholm
Skadeståndsprocesser Heldag 9 500 SEK Flera orter (3)
Skadeståndsrättslig nyhetsdag 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Skogen och fastighetsägaren Heldag 8 500 SEK Stockholm
Straffprocessen – den beslutsprocess som leder fram till straffansvar Heldag 8 900 SEK Stockholm
5,0 (1)
Straffrättslig nyhetsdag 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Strategi och taktik i civilprocessen Heldag 8 900 SEK Stockholm
Så stärker den nya lagen om företagshemligheter skyddet för dina företagshemligheter Heldag 7 900 SEK Stockholm
Tillstånds- och asylprocessen inom migrationsrätten Heldag 8 500 SEK Stockholm
Upphovsrättslig nyhetsdag 2019 Heldag 8 900 SEK Stockholm
VA-Juridik 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Värdering och ersättning vid markåtkomst Heldag 8 500 SEK Stockholm
Arbetsrätt
Arbetsrättslig nyhetsdag 2019 Heldag 7 900 SEK Flera orter (3)
Arbetstillstånd – Undvik risker och sanktioner Heldag 7 900 SEK Flera orter (2)
Avslutande av anställning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist Heldag 8 900 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Kommersiell avtalsrätt – särskilt om entreprenadrätt Heldag 8 900 SEK Stockholm
Kommersiell avtalsrätt 2019 – nya rättsfall m.m. Heldag 8 900 SEK Göteborg
4,7 (20)
Entreprenadjuridik
Baskurs i entreprenad-och konsulträtt Heldag 8 900 SEK Stockholm
Bygg- och entreprenaddagen 2019 Heldag 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadavtalets svåra frågor – praktisk tillämpning Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
4,4 (187)
Entreprenadtvister Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Förvaltningsrättslig nyhetsdag 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Grundkurs i kommersiell hyresrätt Heldag 8 500 SEK Stockholm
Hyres- och entreprenadrättsliga aspekter vid ny- och ombyggnation Heldag 8 900 SEK Stockholm
Konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen Heldag 8 900 SEK Stockholm
Partnering – om avtalet och samverkansformen i byggsektorn Heldag 8 900 SEK Stockholm
4,5 (30)
Tvistiga entreprenader Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Familjerätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2019 Heldag 9 500 SEK Flera orter (3)
Fastighetsrätt
Bryggor – tillgång eller utmaning? Heldag 8 900 SEK Stockholm
Exploatering och köp av mark Heldag 8 500 SEK Stockholm
Fallgropar och hål i hyresavtalet Heldag 8 900 SEK Malmö
4,4 (13)
Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Kartor GIS och juridik Heldag 8 500 SEK Stockholm
4,6 (126)
Kommersiell hyra Heldag 8 900 SEK Stockholm
Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen – en fördjupning Heldag 8 900 SEK Stockholm
Markdagen 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Rättigheter och marksamverkan Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
4,8 (25)
Tomträtter – juridik och praktik Heldag 8 900 SEK Stockholm
Vattentjänstlagen i stadsbyggande Heldag 8 500 SEK Flera orter (3)
4,4 (26)
Värdering och ersättning vid intrång av ledningar Heldag 8 500 SEK Stockholm
4,4 (16)
GDPR - Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen (GDPR) och incidenthantering Heldag 8 900 SEK Stockholm
GDPR- ett år senare med fokus på HR Heldag 7 500 SEK Stockholm
Miljörätt
Dagvatten Heldag 8 500 SEK Flera orter (2)
En lyckad VA-taxa Heldag 8 500 SEK Flera orter (3)
Fällor och fallgropar i va-förhållanden Heldag 8 500 SEK Flera orter (2)
4,3 (27)
Nya 6:e kapitlet i miljöbalken – drygt ett år senare Heldag 8 500 SEK Stockholm
Straff, vite och andra miljörättsliga ingripanden Heldag 8 900 SEK Göteborg
Verksamhetsområden Heldag 8 500 SEK Flera orter (2)
PBL – Plan & Bygglagen
Fastighetsbildning i samhällsbyggandet – System, lagstiftning och belysande rättsfall Heldag 8 500 SEK Stockholm
Markåtkomst för infrastruktur Heldag 8 500 SEK Stockholm
4,6 (36)
Ledarskap
Att leda som kvinna & man Heldag 7 900 SEK Stockholm
Personligt ledarskap (2 dagar) 2 dagar 15 900 SEK Stockholm
Konflikthantering
Konflikthantering på arbetsplatsen Heldag 7 500 SEK Stockholm
Medarbetar-/ utvecklingssamtal
Uppsägningar – arbetsbrist och personliga skäl Heldag 7 900 SEK Stockholm
Miljö / kvalitet / internrevision
Miljörättslig nyhetsdag 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Presentationsteknik
Presentationsteknik Heldag 7 500 SEK Stockholm
Retorik
Retorik för jurister Heldag 8 900 SEK Stockholm
Säkerhet
Kriminalteknik vid brottsundersökning Heldag 8 500 SEK Flera orter (4)
Teknik
Bygg
Allt du behöver veta om ÄTA-arbeten för dig inom bygg-, anläggnings och installationsbranschen Heldag 8 500 SEK Flera orter (3)
4,4 (26)
VVS
Vatten och fastigheter – nya regler inom vattenrätten leder till svåra fastighetsrättsliga frågor Heldag 8 500 SEK Stockholm
Vattenskydd Heldag 8 500 SEK Stockholm
Vård
Psykoterapi / KBT
Psykiatri för beslutsfattare – en fördjupning 2 dagar 15 500 SEK Stockholm

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med BG Institute och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Mahsa Pakfetrat, Andersson Gustavsson Advokatbyrå
(5)
Överlag väldigt nöjd!
Ruth Yosef, OK-Q8 AB
(3)
Tyvärr var kursen stökig, mycket beroende på den stora gruppen deltagare, olika nivåer på förkunskap mm.
Peder Weitoft, Stockholms Hamnar AB
(4)
Mycket bra.
Intresseanmälan

För att få mer information från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
BG Institute
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 3367 recensioner