Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa inom olika rättsområden. Alla seminarier och kurser är utformade för du ska kunna hålla dig fullt uppdaterad och utrustad att på bästa sätt hantera situationer i ditt vardagliga arbete.

Som Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar vet vi att det ställs höga krav på vårt kursutbud och vår kvalitet. Ju högre krav som ställs på dig, desto högre mål sätter vi på oss själva – att vi ska producera de mest aktuella juridiska utbildningarna som har en direkt koppling till ditt dagliga arbete. Detta spar både tid och pengar för dig och din uppdragsgivare genom att du förbättrar din juridiska kompetens. 

Blendow Group - ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Vi har under 2000-talet utvecklats till ett utav Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Hos oss finner du en mängd lösningar för att tillgodose din kompetensförsörjning och ditt informationsbehov. 

BG Institutes utbildningar möter flera olika branschers behov av att hålla sig uppdaterad med det senaste inom juridikens olika områden. Läs mer på vår hemsida. 

BG Institute är ett certifierat utbildningsföretag av ALMEGA:

ALMEGA
Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsmiljö i praktiken Från 8 150 SEK Stockholm
Diskriminering och arbetsmiljö Från 8 650 SEK Stockholm
Bygg & Anläggning
Bygg- och entreprenaddagen 2020 – e-kurs Från 8 900 SEK Distans
Entreprenadbesiktningar – vanliga fällor och fel Från 9 990 SEK Stockholm
Plan- och bygglagen möter miljöbalken Från 4 900 SEK Distans
COVID-19 / Corona
Arbetsmiljöansvar och Covid-19 Från 1 490 SEK Distans
Korttidsarbete och permittering i ”coronapaketet” – detta gäller steg för steg Från 990 SEK Distans
Pandemiklausuler – så skyddar du företaget mot framtida kriser Från 2 490 SEK Distans
Rehabarbete och korttidsfrånvaro– I ljuset av Covid-19 Från 1 490 SEK Distans
Webbinarium: Insolvensförfarande i coronakrisen – rekonstruktion eller konkurs? Från 2 490 SEK Distans
Ekonomi
Penningtvättsregelverket – en praktisk vägledning Från 9 150 SEK Stockholm
Venture capital – en praktisk genomgång av investeringsprocessen Från 8 900 SEK Stockholm
Ekonomistyrning
Kvalificerad aktiebolagsrätt – fallbaserad tvådagarskurs i seminarieform Från 18 500 SEK Stockholm
4,4 (18)
Företagsekonomi
Fällor och fallgropar vid företagsförvärv Från 9 500 SEK Stockholm
Fördjupning i företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering Från 9 150 SEK Stockholm
Företagsfinansiering – lån, factoring, leasing/hyra och avbetalningsköp Från 9 500 SEK Stockholm
Företagsförvärv – Fördjupning i transaktionsprocessens praktiska verktyg Från 8 900 SEK Stockholm
Makar och business – när en eller båda makarna driver affärsverksamhet Från 9 500 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – Praktisk fördjupning Från 8 980 SEK Stockholm
Lön / skatt / moms
Handel med varor och tjänster i ett internationellt momsperspektiv Från 8 900 SEK Stockholm
Informationsskyldighet för skatterådgivare Från 8 900 SEK Göteborg
Nyheter på momsområdet 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan Från 8 900 SEK Stockholm
Redovisning / bokföring
Bokföringsbrott – Hur du undviker åtal och fällande dom Från 9 980 SEK Flera orter (2)
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering Från 9 980 SEK Stockholm
Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering Från 9 150 SEK Stockholm
K3- Kvalificerade redovisningsfrågor Från 9 900 SEK Stockholm
Koncernredovisning enligt K3 Från 9 900 SEK Stockholm
Nyhetsdag i Redovisning 2020 Från 9 150 SEK Stockholm
Penningtvätt och finansiering av terrorism – fokus på revision och bokföring Från 9 150 SEK Stockholm
Personligt betalningsansvar och anstånd hos Skatteverket – så ser lagar och praxis ut Från 1 990 SEK Distans
Skatterättslig nyhetsdag 2020 – För revisorer och redovisningskonsulter Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Skatterättslig nyhetsdag 2020 för redovisningsansvariga och ekonomichefer Från 9 150 SEK Stockholm
Fastighet
Moms i fastighets- och byggsektorn Från 9 150 SEK Stockholm
Fastighetsförvaltning
Bostadshyra i praktiken Från 8 500 SEK Stockholm
Förvaltningsprocess i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Försäljning
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik – så blir du en vinnare Från 2 900 SEK Distans
Förhandlingsteknik för skadereglerare och försäkringsbranschen Från 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt Från 17 500 SEK Stockholm
4,6 (27)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt, påbyggnadskurs Från 17 500 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling Från 17 500 SEK Stockholm
4,6 (18)
Kommersiella hyresförhandlingar Från 2 490 SEK Distans
Påbyggnadskurs i förhandling för HR Från 17 900 SEK Stockholm
HR
Compensation & Benefits – en aktuell HR-fråga Från 8 150 SEK Stockholm
Lönekartläggning Från 8 150 SEK Stockholm
Mångfald – oöverskådligt och svårt eller bara självklart inkluderande? Från 8 650 SEK Stockholm
Presentationsteknik Från 8 150 SEK Stockholm
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi Från 7 900 SEK Stockholm
4,6 (13)
Inköp
Offentlig upphandling
Hur man gör en IT-upphandling – från RFP via avtal till kontraktsförvaltning Från 9 980 SEK Stockholm
IT - Avancerad
Molntjänster och IT-outsourcing för jurister Från 5 900 SEK Distans
IT Säkerhet
Coronaviruset och konsekvenser för IT-avtal och outsourcingavtal Från 1 900 SEK Distans
Juridik
Allmän straffrätt för försvarare – en fördjupningskurs Från 8 900 SEK Stockholm
Arrendedagen 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Att övertyga domaren Från 6 900 SEK Distans
Best practice i bodelning Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Bolagsledningens ansvar Från 9 500 SEK Stockholm
Bostadsarrende i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Boutredning, arvskifte och testamentesfrågor 2020 Från 16 900 SEK Stockholm
4,8 (22)
Digitalisering – juridiska aspekter och avtal Från 9 980 SEK Stockholm
Extrainsatt webbinarium – De nya reglerna kring stödet för korttidsarbete Från 1 490 SEK Distans
Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering Från 9 500 SEK Göteborg
4,4 (19)
Gränsöverskridande vårdnadstvister Från 9 490 SEK Stockholm
Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning Från 8 900 SEK Stockholm
Incitamentsprogram i FÅAB – Praktisk genomgång av olika modeller för resultatfördelning Från 9 980 SEK Stockholm
Insolvensrättsliga tvister Från 9 500 SEK Stockholm
IPR vid företagsförvärv – aspekter att beakta vid bl.a. DD-processer m.m. Från 9 500 SEK Stockholm
Komponentavskrivning för fastigheter Från 9 150 SEK Flera orter (3)
Konsumentnäthandel – lagstiftning och praxis Från 9 500 SEK Stockholm
Kriminalteknik vid brottsundersökning Från 8 500 SEK Stockholm
Kritisk granskning av rättsintyg Från 9 980 SEK Flera orter (2)
Kvalificerad aktiebolagsrätt – praxis och nyheter Från 9 150 SEK Flera orter (3)
Markentreprenader och entreprenadavtal med mät- och ersättningsreglerna MER Från 9 480 SEK Flera orter (2)
Narkotikabrott – om de olika gärningsformerna och påföljdsbestämning Från 9 990 SEK Flera orter (2)
Nyhetsdag om kartor, GIS och juridik Från 7 900 SEK Flera orter (2)
När försäkringsbolaget gör fel Från 16 500 SEK Stockholm
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag Från 9 980 SEK Stockholm
Processrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff Från 5 900 SEK Distans
Påföljdsbestämning för försvarare – de regler som har betydelse för valet av påföljd Från 5 900 SEK Distans
Påföljdsbestämning för försvarare – psykiskt störda lagöverträdare, påföljder för unga och 34 kap. BrB Från 5 900 SEK Distans
Retorik för jurister Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Rättigheter och marksamverkan Från 8 900 SEK Stockholm
4,8 (25)
Skadeståndsprocesser – inomobligatoriska förhållanden Från 9 500 SEK Flera orter (3)
Skadeståndsprocesser – utomobligatoriska förhållanden Från 9 500 SEK Stockholm
Skadeståndsrättens hörnstenar Från 8 900 SEK Stockholm
Straffrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Surrogatarrangemang i ljuset av praxis från Högsta domstolen Från 2 900 SEK Distans
Upphovsrättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Upprättandet av bolagsdeklaration – en praktisk genomgång Från 9 900 SEK Stockholm
VA-juridik 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
VA-juridik 2021 Från 8 900 SEK Malmö
Webbinarium om stiftelsejuridik Från 1 990 SEK Distans
Webbinarium: Juridiken kring konsumentnäthandel Från 2 490 SEK Distans
Återvinning i konkurs i praktiken Från 8 900 SEK Stockholm
Affärsjuridik
Rätten till patenterbara uppfinningar Från 2 490 SEK Distans
Arbetsrätt
Arbetsrättslig nyhetsdag 2020 Från 7 900 SEK Flera orter (3)
Arbetsrättsliga nyheter 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Krishantering vid pandemier såsom Corona – Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter Från 1 900 SEK Distans
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning Från 8 980 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning Från 6 900 SEK Distans
Omställningsstöd, utdelning och koncernbidrag Från 1 990 SEK Distans
Reglerna om stöd vid korttidsarbete och annan arbetsrätt i kris – en uppdatering Från 1 490 SEK Distans
Skandinavisk arbetsrätt – fördjupning Från 7 900 SEK Stockholm
Skandinavisk arbetsrätt – likheter och skillnader Från 7 900 SEK Stockholm
Uppsägningar i konjunkturens tecken Från 1 490 SEK Distans
Avtalsrätt
Avtalsdagen 2019 Från 9 500 SEK Distans
Avtalsdagen 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
Avtalstolkning – fördjupning med fokus på leveransavtal, aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal Från 9 980 SEK Stockholm
Earn-outs och prisklausuler – fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer Från 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik
Baskurs i entreprenad-och konsulträtt Från 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadförsäkring i praktiken Från 9 500 SEK Stockholm
Entreprenadtvister Från 8 900 SEK Stockholm
Förhandling i samband med entreprenadprojekt Från 17 500 SEK Stockholm
Familjerätt
Beräkningar i familjerätten Från 5 900 SEK Distans
Familjerättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (3)
Medling i vårdnadsmål Från 8 500 SEK Stockholm
Medling i vårdnadsmål – fördjupning med praktik och rollspel Från 8 500 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
Bostadsrättsdagen 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Flera orter (3)
Fastighetsrättsliga tvister Från 9 500 SEK Stockholm
Hyreslagen med tyngdpunkt i bostadshyra och de skärpta uthyrningsreglerna Från 4 900 SEK Distans
Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen Från 8 900 SEK Stockholm
4,5 (50)
Vattenskydd Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Verksamhetsområden Från 8 900 SEK Stockholm
Försäkring
Patientförsäkring – hur man fastställer rätten till ersättning för patientskador Från 8 900 SEK Stockholm
Preskription och preklusion av försäkringsersättning Från 9 500 SEK Stockholm
Skada i följd av trafik Från 5 900 SEK Distans
Skadeståndsrättslig nyhetsdag 2020 Från 9 500 SEK Stockholm
GDPR - Dataskyddsförordningen
Nyhetsdag i GDPR 2020 Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Miljörätt
Miljörättslig nyhetsdag 2020 Från 8 900 SEK Stockholm
PBL – Plan & Bygglagen
Exploateringsavtal och PBL Från 9 480 SEK Göteborg
Socialrätt
Underhåll till makar och barn Från 8 900 SEK Stockholm
Kommunikation
Förhörsmetoder i brottmål Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Ledarskap
Kommunikativt ledarskap som levererar resultat (2 dagar) Från 16 900 SEK Stockholm
Ledningens ansvar för intern styrning och kontroll i finansiella institut Från 8 900 SEK Stockholm
Övertalighet och arbetsbrist med anledning av Covid-19 Från 1 490 SEK Distans
Företagsledning / styrelse
Företagsförvärv del 1 & 2 Från 14 900 SEK Stockholm
Förändringsledning
Förändringsledning Från 7 900 SEK Stockholm
Konflikthantering
Konflikthantering på arbetsplatsen – Lär dig förebygga och hantera enligt en etablerad medlingsmodell Från 16 900 SEK Stockholm
Organisation / verksamhet
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi – Praktisk tillämpning (Fördjupning) Från 8 150 SEK Stockholm
Risk- / krishantering
Krishantering – Att hantera och bearbeta kriser på arbetsplatsen Från 8 980 SEK Stockholm
Risk Management och skadeståndsansvar vid fastighetsförvärv Från 8 900 SEK Stockholm
Strategi
Företagsförvärv – strategi, finans & juridik Från 8 900 SEK Stockholm
Presentationsteknik
Presentationsteknik – Exklusiv fördjupning Från 9 900 SEK Stockholm
Transport & fordon
Värdering och ersättning vid intrång av vägar och järnvägar Från 8 900 SEK Stockholm

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med BG Institute och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 3368 recensioner.

Björn
(5)
Blev glatt överraskad över upplägget på utbildningen, smidigt att kunna sitta hemma och lära sig!
Mahsa Pakfetrat, Andersson Gustavsson Advokatbyrå
(5)
Överlag väldigt nöjd!
Ruth Yosef, OK-Q8 AB
(3)
Tyvärr var kursen stökig, mycket beroende på den stora gruppen deltagare, olika nivåer på förkunskap mm.
Intresseanmälan

För att få mer information från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 3368 recensioner.