Visa utbildning.se som: Mobil

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa inom olika rättsområden. Alla seminarier och kurser är utformade för du ska kunna hålla dig fullt uppdaterad och utrustad att på bästa sätt hantera situationer i ditt vardagliga arbete.

Som Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar vet vi att det ställs höga krav på vårt kursutbud och vår kvalitet. Ju högre krav som ställs på dig, desto högre mål sätter vi på oss själva – att vi ska producera de mest aktuella juridiska utbildningarna som har en direkt koppling till ditt dagliga arbete. Detta spar både tid och pengar för dig och din uppdragsgivare genom att du förbättrar din juridiska kompetens. 

Blendow Group - ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Vi har under 2000-talet utvecklats till ett utav Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Hos oss finner du en mängd lösningar för att tillgodose din kompetensförsörjning och ditt informationsbehov. 

BG Institutes utbildningar möter flera olika branschers behov av att hålla sig uppdaterad med det senaste inom juridikens olika områden. Läs mer på vår hemsida. 

BG Institute är ett certifierat utbildningsföretag av ALMEGA:

ALMEGAVisa alla utbildningar med BG Institute

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsmiljö och diskriminering – hur förhåller sig dessa till varandra? Heldag 7 900 SEK Stockholm
Ekonomi
Bokföringslagen för ekonomichefer – undvik bokföringsbrott Heldag 8 500 SEK Flera orter (3)
Nyhetsdag för revisorer och redovisningskonsulter 2018 Heldag 8 500 SEK Stockholm          
(31)
Ekonomistyrning
Ekonomisk förvaltning i bostadsrättsföreningar Heldag 8 900 SEK Stockholm
Ekonomistyrning Heldag 6 900 SEK Stockholm
Kapitalbrist i aktiebolag – åtgärder och sanktioner Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Omstruktureringar – Aktieöverlåtelser jämfört med verksamhetsöverlåtelse Heldag 8 900 SEK Stockholm
Finans / analys
Aktualitetsdag i aktiebolagsrätt med ekonomisk inriktning Heldag 6 900 SEK Flera orter (3)          
(3)
Finansiell analys och företagsvärdering Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)          
(48)
Företagsekonomi
Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Lön / skatt / moms
Energiskatt Heldag 7 900 SEK Stockholm
Informationsskyldighet för skatterådgivare Heldag 8 900 SEK Stockholm
Moms i bygg- och fastighetsföretag – ett momsbygge Heldag 8 900 SEK Stockholm          
(4)
Nyheter på momsområdet 2018 Heldag 7 900 SEK Flera orter (2)          
(45)
Omstruktureringar ur ett inkomstskatteperspektiv Heldag 8 500 SEK Stockholm
Omstruktureringar ur ett momsperspektiv Heldag 8 500 SEK Stockholm
Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan Heldag 8 900 SEK Stockholm
Tullhantering – Internationell handel Heldag 7 900 SEK Stockholm
Redovisning / bokföring
Bokföringsbrott – fördjupning, risk för revisorer och redovisningskonsulter Heldag 8 900 SEK Stockholm          
(19)
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering Heldag 8 500 SEK Flera orter (3)
Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering Heldag 8 900 SEK Stockholm
K3- inför bokslut och deklaration Heldag 7 900 SEK Stockholm          
(141)
Komponentavskrivning för fastigheter Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Koncernredovisning och kassaflödesanalys Heldag 8 900 SEK Stockholm
Redovisning & beskattning för fastighetsföretag Heldag 7 900 SEK Stockholm
Redovisning av fastigheter i kommunalt ägda företag Heldag 8 500 SEK Stockholm          
(20)
HR
Affärskritiskt jämställdhetsarbete Heldag 6 900 SEK Stockholm
Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall Heldag 7 900 SEK Flera orter (3)
Diskriminering – de svåra fallen i praktiken Heldag 7 900 SEK Stockholm          
(13)
Framgångsrikt hälsoarbete i praktiken Heldag 7 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik för personalare 2 dagar 16 900 SEK Stockholm          
(10)
Förhandlingsteknik vid besvärliga motparter Heldag 8 900 SEK Stockholm
Konflikthantering på arbetsplatsen Heldag 5 900 SEK Stockholm
Kultur, värderingar och värderingsstyrning Heldag 6 900 SEK Stockholm
Lönekartläggning Heldag 6 900 SEK Stockholm
Lönesättning och lönesamtal Heldag 7 900 SEK Stockholm          
(36)
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning Heldag 7 900 SEK Flera orter (3)
Psykiatri för beslutsfattare 2 dagar 15 500 SEK Stockholm
Rehabilitering och anställning Heldag 7 900 SEK Stockholm          
(247)
Rekrytering
Employer branding – Hur kan vi bli en mer attraktiv arbetsgivare? Heldag 6 500 SEK Stockholm
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi Heldag 7 900 SEK Flera orter (3)          
(13)
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi – Praktisk tillämpning (Fördjupning) Heldag 7 900 SEK Stockholm
Talent Acquisition – Fördjupning Heldag 7 500 SEK Stockholm
Talent Acquisition – hur rekryterar du effektivt, rättvist och med talangerna i fokus? Heldag 7 500 SEK Stockholm
Inköp
Offentlig upphandling
Avtal och uppföljning i offentlig upphandling Heldag 8 500 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt 2 dagar 16 900 SEK Flera orter (2)          
(27)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt, påbyggnadskurs 2 dagar 16 900 SEK Stockholm
Inköp för entreprenader, om avtalen med underentreprenör, leverantör och konsult Heldag 8 500 SEK Flera orter (2)
Nyhetsdagen om offentlig upphandling Heldag 8 900 SEK Stockholm
Upphandling av byggentreprenader Heldag 8 500 SEK Stockholm
Juridik
Aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)          
(74)
Civilrättslig turbo Heldag 8 900 SEK Stockholm
Civilrättsliga instrument vid generationsskifte Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)
Kartor GIS och juridik – en fördjupning Heldag 8 500 SEK Stockholm          
(120)
Konkurs i pågående byggprojekt Heldag 8 500 SEK Stockholm
Process- och expertrådgivning – Ett samspel för att förstå och lösa kundens behov Heldag 8 500 SEK Stockholm
Arbetsrätt
Arbetsrättslig nyhetsdag 2018 Heldag 7 900 SEK Flera orter (2)          
(174)
Arbetsrättslig nyhetsdag 2019 Heldag 7 900 SEK Flera orter (4)
Arbetsrättsliga nyheter 2018 Heldag 8 900 SEK Stockholm
Arbetstillstånd – i gränslandet mellan migrationsrätt och arbetsrätt Heldag 7 900 SEK Stockholm
Avslutande av anställning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist Heldag 8 900 SEK Stockholm
Lojalitetsplikten inom arbetsrätten Heldag 6 900 SEK Stockholm
Religions- och samvetsfrihet i arbetslivet – arbetstagarens rätt och arbetsgivarens ansvar Heldag 7 900 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik
Baskurs i entreprenad-och konsulträtt Heldag 8 900 SEK Stockholm
Bygg- och entreprenaddagen 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Entreprenadavtalets svåra frågor – praktisk tillämpning Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)          
(187)
Entreprenadjuridik och konsulträtt Heldag 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadtvister Heldag 8 900 SEK Stockholm
Konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen Heldag 8 900 SEK Stockholm
Partnering – om avtalet och samverkansformen i byggsektorn Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)          
(30)
Fastighetsrätt
7 kap JB – Kapitlet som Gud glömde Heldag 8 900 SEK Stockholm          
(12)
Anläggningsarrende i praktiken Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)          
(1)
Bryggor – tillgång eller utmaning? Heldag 8 900 SEK Stockholm
Fallgropar och hål i hyresavtalet Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)          
(13)
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2018 Heldag 9 500 SEK Flera orter (3)          
(99)
Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning Heldag 8 900 SEK Stockholm
Kommersiell hyra Heldag 8 900 SEK Stockholm
Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen – en fördjupning Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Markdagen 2019 Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
Rättigheter och marksamverkan Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)          
(25)
Tomträtter – juridik och praktik Heldag 8 900 SEK Stockholm
Vattentjänstlagen i stadsbyggande Heldag 8 500 SEK Flera orter (3)          
(26)
Vissa hyresrättsliga frågor Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
GDPR - Dataskyddsförordningen
Informationssäkerhet och GDPR – hur du skyddar dig mot läckage och cyberattack Heldag 4 900 SEK Stockholm
Miljörätt
Avfallshantering Heldag 8 500 SEK Stockholm
Dagvatten Heldag 8 500 SEK Stockholm
En lyckad VA-taxa Heldag 8 500 SEK Flera orter (3)
Fällor och fallgropar i va-förhållanden Heldag 8 500 SEK Flera orter (2)          
(27)
Prövning av miljöfarlig verksamhet Heldag 8 500 SEK Stockholm
Straff, vite och andra miljörättsliga ingripanden Heldag 8 900 SEK Flera orter (2)
VA-Juridik 2018 Heldag 8 500 SEK Flera orter (3)          
(62)
VA-taxans utmaningar 2.0 Heldag 8 500 SEK Stockholm          
(121)
Verksamhetsområden Heldag 8 500 SEK Stockholm
PBL – Plan & Bygglagen
Fastighetsbildning i samhällsbyggandet – System, lagstiftning och belysande rättsfall Heldag 8 500 SEK Stockholm
Ledarskap
Att leda som kvinna & man Heldag 7 900 SEK Stockholm
Personligt ledarskap (2 dagar) 2 dagar 9 800 SEK Stockholm
Presentationsteknik
Presentationsteknik Heldag 7 500 SEK Stockholm
Teknik
Bygg
Allt du behöver veta om ÄTA-arbeten för dig inom bygg-, anläggnings och installationsbranschen Heldag 8 900 SEK Flera orter (3)          
(26)
Vård
Psykoterapi / KBT
Psykiatri för beslutsfattare – en fördjupning 2 dagar 15 500 SEK Stockholm
Psykisk ohälsa och stress på arbetsplatsen – kostnadseffektiva åtgärder Heldag 5 900 SEK Stockholm

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du vill komma i kontakt med BG Institute

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Kontakt

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Mahsa Pakfetrat, Andersson Gustavsson Advokatbyrå   |   2018-05-26
Överlag väldigt nöjd!
          (5)
Ruth Yosef, OK-Q8 AB   |   2018-05-26
Tyvärr var kursen stökig, mycket beroende på den stora gruppen deltagare, olika nivåer på förkunskap mm.
          (3)
Peder Weitoft, Stockholms Hamnar AB   |   2018-05-26
Mycket bra.
          (4)
Intresseanmälan

För att få mer information från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
BG Institute
Kursrecensioner
          (4,5)
Baseras på 3367 recensioner