Visa utbildning.se som: Mobil

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa inom olika rättsområden. Alla seminarier och kurser är utformade för du ska kunna hålla dig fullt uppdaterad och utrustad att på bästa sätt hantera situationer i ditt vardagliga arbete.

Som Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar vet vi att det ställs höga krav på vårt kursutbud och vår kvalitet. Ju högre krav som ställs på dig, desto högre mål sätter vi på oss själva – att vi ska producera de mest aktuella juridiska utbildningarna som har en direkt koppling till ditt dagliga arbete. Detta spar både tid och pengar för dig och din uppdragsgivare genom att du förbättrar din juridiska kompetens. 

Blendow Group - ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Vi har under 2000-talet utvecklats till ett utav Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Hos oss finner du en mängd lösningar för att tillgodose din kompetensförsörjning och ditt informationsbehov. 

BG Institutes utbildningar möter flera olika branschers behov av att hålla sig uppdaterad med det senaste inom juridikens olika områden. Läs mer på vår hemsida. 

BG Institute är ett certifierat utbildningsföretag av ALMEGA:

ALMEGA
Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö
Rehabilitering Längd Pris Ort Snittbetyg
Rehabilitering och anställning – fortsättning 7 900 SEK Flera orter (2)
Bygg & Anläggning
Allt du behöver veta om ÄTA-arbeten för dig inom bygg-, anläggnings och installationsbranschen 9 480 SEK Stockholm
Besiktningar – vanliga fällor och fel 9 980 SEK Stockholm
Bygg- och entreprenaddagen 2020 8 900 SEK Flera orter (2)
Ekonomi
Bolagsrättslig nyhetsdag 2020 8 900 SEK Stockholm
Ekonomisk styrning och finansiering av VA-verksamheter — Hur får vi råd? 9 480 SEK Flera orter (2)
Venture capital – en praktisk genomgång av investeringsprocessen 8 900 SEK Stockholm
Lön / skatt / moms
Informationsskyldighet för skatterådgivare 8 900 SEK Stockholm
Nyheter på momsområdet 2019 8 900 SEK Flera orter (3)
Omstruktureringar ur ett inkomstskatteperspektiv 8 500 SEK Stockholm
Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan 8 900 SEK Stockholm
Transaktioner och omstruktureringar ur ett momsperspektiv 8 900 SEK Stockholm
Redovisning / bokföring
Bokföringsbrott – fördjupning, risk för revisorer och redovisningskonsulter 8 900 SEK Flera orter (3)
4,8 (19)
Bokföringslagen för ekonomichefer – undvik bokföringsbrott 9 980 SEK Flera orter (4)
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 9 980 SEK Flera orter (4)
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 8 900 SEK Stockholm
Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering 8 900 SEK Stockholm
K3- Kvalificerade redovisningsfrågor 8 900 SEK Stockholm
Penningtvätt och finansiering av terrorism – fokus på revision och bokföring 8 900 SEK Stockholm
Fastighet
Fastighetsförvaltning
Bostadshyra i praktiken 8 500 SEK Stockholm
Förvaltningsprocess i praktiken 8 900 SEK Stockholm
Försäljning
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik – Övertygande förhandling 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik för skadereglerare och försäkringsbranschen 16 900 SEK Stockholm
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt 16 900 SEK Flera orter (2)
4,6 (27)
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt, påbyggnadskurs 16 900 SEK Flera orter (2)
Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling 16 900 SEK Stockholm
4,6 (18)
Säljutbildning-Grund
Internprissättning – Transfer pricing 8 900 SEK Stockholm
HR
Arbetsrättslig nyhetsdag 2019 7 900 SEK Flera orter (3)
Arbetstillstånd – Undvik risker och sanktioner 7 900 SEK Stockholm
Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall 8 980 SEK Flera orter (3)
Compensation & Benefits – en aktuell HR-fråga 6 900 SEK Stockholm
Digitalisering för HR – vad du behöver veta för att framtidssäkra din HR-avdelning 7 500 SEK Stockholm
4,4 (10)
Employer branding – Hur kan vi bli en mer attraktiv arbetsgivare? 7 900 SEK Stockholm
Framgångsrikt hälsoarbete 7 900 SEK Stockholm
Förändringsledning ur ett HR perspektiv 7 900 SEK Flera orter (2)
GDPR- ett år senare med fokus på HR 7 500 SEK Stockholm
Konflikthantering på arbetsplatsen 7 500 SEK Stockholm
Kundregistret på vift – Förhållandet anställd-arbetsgivare efter anställning 7 500 SEK Stockholm
Presentationsteknik 7 500 SEK Stockholm
Psykiatri för beslutsfattare 17 500 SEK Stockholm
Resultatorienterad kompetensförsörjning – från verksamhetsplan till kompetensstrategi 7 900 SEK Flera orter (3)
4,6 (13)
Uppsägningar – arbetsbrist och personliga skäl 7 900 SEK Stockholm
Utvecklande medarbetarskap 7 900 SEK Flera orter (2)
Inköp
Offentlig upphandling
Hur man gör en IT-upphandling – från RFP via avtal till kontraktsförvaltning 9 980 SEK Stockholm
Offentliga uppköpserbjudanden 8 900 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning 8 980 SEK Flera orter (3)
IT - Avancerad
Digitalisering och AI – Det digitala tjänsteföretaget 8 900 SEK Stockholm
Juridik
Allmän straffrätt – om de viktigaste allmänstraffrättsliga frågeställningarna 8 900 SEK Flera orter (3)
Att övertyga domaren 6 900 SEK Distans / Online
Avslutande av anställning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist 8 900 SEK Stockholm
Bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister 8 900 SEK Flera orter (2)
Bolagsledningens ansvar 9 980 SEK Flera orter (2)
Bolagsledningens ansvar 8 900 SEK Stockholm
Bostadsarrende i praktiken 8 900 SEK Flera orter (3)
Bostadsrätt – förhandsavtal och upplåtelseavtal 8 900 SEK Flera orter (3)
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen 17 500 SEK Stockholm
Bryggor – tillgång eller utmaning? 8 900 SEK Stockholm
Centrala frågor inom aktiebolagsrätten 9 980 SEK Flera orter (2)
Dataskyddsförordningen (GDPR) och incidenthantering 8 900 SEK Stockholm
DNA-bevisning – från spårsäkring till tolkning 8 900 SEK Flera orter (3)
Efterarvsrätt i praktiken 8 900 SEK Flera orter (3)
Ersättning för personskada på skadeståndsrättslig grund 15 900 SEK Stockholm
Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering 9 500 SEK Stockholm
4,4 (19)
Förvärvskontroll och trender inom konkurrensrätten 8 900 SEK Stockholm
Gränsöverskridande vårdnadstvister 9 490 SEK Flera orter (3)
Gränsöverskridande äktenskap och skilsmässor 8 900 SEK Stockholm
Hyres- och entreprenadrättsliga aspekter vid ny- och ombyggnation 8 900 SEK Stockholm
Hyresnämndsprocessen 8 900 SEK Flera orter (3)
Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning 8 900 SEK Flera orter (2)
Insolvens och företagsrekonstruktion i teori och praktik 8 900 SEK Stockholm
Kartor GIS och juridik – en fördjupning 8 500 SEK Stockholm
4,6 (120)
Kommersiell avtalsrätt – särskilt om entreprenadrätt 8 900 SEK Stockholm
Kommersiell avtalsrätt 2019 – nya rättsfall m.m. 8 900 SEK Göteborg
4,7 (20)
Kommunala bolag – möjligheter, gränser och krav 8 900 SEK Stockholm
Komponentavskrivning för fastigheter 8 900 SEK Flera orter (2)
Konkurrerande rättigheter – ledningar och markanvändning 8 900 SEK Flera orter (3)
Konsultansvar – ansvarsbedömning, skadeståndsberäkning och jämkningsfrågor 15 900 SEK Flera orter (2)
Kreativ fastighetsbildning 8 900 SEK Stockholm
Kriminalteknik vid brottsundersökning 8 500 SEK Flera orter (3)
Kvalificerad aktiebolagsrätt – praxis och nyheter 8 900 SEK Flera orter (3)
LVM, LPT & LRV – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring 8 500 SEK Stockholm
Markdagen 2020 8 900 SEK Flera orter (2)
Markentreprenader och entreprenadavtal med mät- och ersättningsreglerna MER 9 480 SEK Stockholm
Miljöbalkens efterbehandlingsansvar 8 500 SEK Stockholm
Nya bestämmelser för vattenkraften 8 500 SEK Stockholm
Nyhetsdag i Migrationsrätt 2019 8 900 SEK Stockholm
När försäkringsbolaget gör fel 15 900 SEK Stockholm
Offentlighets- och sekretessreglering 8 900 SEK Stockholm
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag 9 980 SEK Flera orter (2)
Omfattningsvillkor eller biförpliktelse? – Hur långt sträcker sig de tvingande reglerna i FAL? 8 900 SEK Stockholm
Partnering – om avtalet och samverkansformen i byggsektorn 8 900 SEK Stockholm
4,5 (30)
Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff 5 900 SEK Distans / Online
Ren förmögenhetsskada 9 500 SEK Flera orter (2)
Rättigheter och marksamverkan 8 900 SEK Stockholm
4,8 (25)
Rättspsykiatriska bedömningar – beteendestörning i juridisk kontext 8 900 SEK Stockholm
Rättspsykologi – vittnespsykologi, förhör och tillförlitlighet 8 500 SEK Stockholm
Second opinion av rättsmedicinska intyg 9 980 SEK Flera orter (3)
Skadestånd och försäkringsfrågor inom bygg, anläggning och installation – för advokater och jurister 8 900 SEK Stockholm
4,5 (12)
Skadeståndsberäkning vid sakskada 8 500 SEK Stockholm
Skadeståndsberäkning vid sakskada – fördjupning med praktisk tillämpning 8 900 SEK Stockholm
Skadeståndsprocesser 9 500 SEK Flera orter (3)
Skadeståndsrättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Stockholm
Skiljeförfaranden i praktiken 8 900 SEK Stockholm
Straffrättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Flera orter (3)
Strategisk processföring 8 900 SEK Flera orter (3)
Testamentstolkning i praktiken 9 490 SEK Flera orter (3)
Tillstånds- och asylprocessen inom migrationsrätten 8 500 SEK Stockholm
Tvistiga entreprenader 8 900 SEK Flera orter (2)
Upphandling av byggentreprenader 8 500 SEK Stockholm
Upprättandet av bolagsdeklaration – en praktisk genomgång 8 900 SEK Stockholm
Affärsjuridik
Affärsrelaterad straffrätt – hur ska företag agera? 8 980 SEK Stockholm
Arbetsrätt
Arbetsrättslig M&A 9 980 SEK Stockholm
Arbetsrättslig nyhetsdag 2020 7 900 SEK Flera orter (3)
Arbetsrättsliga nyheter 2019 8 900 SEK Stockholm
Att hantera misskötsel i anställningen – gör rätt från början 8 980 SEK Stockholm
Att hantera misskötsel i anställningen – svåra uppsägningar med rättsfall 7 900 SEK Flera orter (2)
Lojalitetsplikten inom arbetsrätten 7 900 SEK Stockholm
Omplacering inom arbetsrätten – Praktisk fördjupning 7 900 SEK Stockholm
Omplacering, uppsägning och utköp – praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning 7 900 SEK Stockholm
Psykisk ohälsa i arbetslivet – fördjupning 7 900 SEK Stockholm
Religionsfrihet inom arbetsrätten 7 900 SEK Stockholm
Skandinavisk arbetsrätt – fördjupning 7 900 SEK Flera orter (2)
Skandinavisk arbetsrätt – likheter och skillnader 7 900 SEK Flera orter (2)
Tvistelösning i arbetsrätten 8 900 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Avtalsdagen 2019 9 500 SEK Stockholm
Avtalstolkning 9 980 SEK Stockholm
Avtalstolkning – fördjupning med fokus på leveransavtal, aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal 9 980 SEK Flera orter (3)
Earn-outs och prisklausuler – fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer 8 900 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik
Allt du behöver veta om ÄTA-arbeten för dig inom bygg-, anläggnings och installationsbranschen 8 500 SEK Flera orter (3)
4,4 (26)
Entreprenadtvister 8 900 SEK Flera orter (2)
Konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen 8 900 SEK Stockholm
Konsumententreprenader 8 900 SEK Stockholm
Plan- och bygglagen möter miljöbalken 8 900 SEK Stockholm
Familjerätt
Civilrättsliga instrument vid generationsskifte 8 900 SEK Stockholm
Familjerättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Flera orter (3)
Klander av arv och testamente 8 900 SEK Stockholm
Medling i vårdnadsmål 8 500 SEK Flera orter (3)
Pensioner och försäkringar vid bodelning och arv 8 900 SEK Flera orter (3)
Fastighetsrätt
7 kap JB – Kapitlet som Gud glömde 8 900 SEK Stockholm
4,5 (12)
Arrendedagen 2019 8 900 SEK Flera orter (3)
Dagvatten 8 500 SEK Stockholm
En lyckad VA-taxa 8 500 SEK Malmö
Exploatering och köp av mark 8 500 SEK Stockholm
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2019 9 500 SEK Flera orter (3)
Fastighetsrättsliga tvister 9 500 SEK Flera orter (3)
Kommersiell hyra 8 900 SEK Stockholm
Upphovsrättslig nyhetsdag 2019 8 900 SEK Stockholm
VA-Juridik 2019 8 900 SEK Flera orter (2)
Vatten och fastigheter – nya regler inom vattenrätten leder till svåra fastighetsrättsliga frågor 8 500 SEK Stockholm
Vattenskydd 8 500 SEK Stockholm
Vattentjänstlagen i stadsbyggande 8 500 SEK Flera orter (2)
4,4 (26)
Verksamhetsområden 8 500 SEK Stockholm
Värdering och ersättning vid intrång av ledningar 8 500 SEK Stockholm
4,4 (16)
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR – nyheter och praxis 8 900 SEK Stockholm
GDPR för fastighetsbranschen – digitalisering och ”smart citites” 8 500 SEK Stockholm
Miljörätt
Aktuell transaktionsrelaterad fastighets- och miljörätt 8 900 SEK Flera orter (2)
Fällor och fallgropar i va-förhållanden 8 500 SEK Stockholm
4,3 (27)
Miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 8 500 SEK Stockholm
Miljöbrott och miljöskadestånd 8 900 SEK Stockholm
Processen i ekobrott 8 900 SEK Stockholm
PBL – Plan & Bygglagen
Exploateringsavtal och PBL 9 480 SEK Flera orter (2)
Socialrätt
Förvaltning av barns egendom – speciellt om s.k. särskild förvaltning 9 490 SEK Stockholm
LVU – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring 8 500 SEK Stockholm
Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet – fördjupningskurs 8 900 SEK Stockholm
Ledarskap
Chefsdagen 8 980 SEK Flera orter (2)
Kommunikativt ledarskap som levererar resultat (2 dagar) 16 900 SEK Stockholm
Organisation / verksamhet
Risk- / krishantering
Krishantering – Att hantera och bearbeta kriser på arbetsplatsen 8 980 SEK Stockholm
Risk Management och skadeståndsansvar vid fastighetsförvärv 8 900 SEK Stockholm
Presentationsteknik
Presentationsteknik – Exklusiv fördjupning 9 900 SEK Stockholm
Projektledning
Den digitala samhällsbyggnadsprocessen – BIM möter GIS 9 480 SEK Stockholm
Säkerhet
Narkotikabrott – om de olika gärningsformerna och påföljdsbestämning 8 900 SEK Flera orter (3)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med BG Institute och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Mahsa Pakfetrat, Andersson Gustavsson Advokatbyrå
(5)
Överlag väldigt nöjd!
Ruth Yosef, OK-Q8 AB
(3)
Tyvärr var kursen stökig, mycket beroende på den stora gruppen deltagare, olika nivåer på förkunskap mm.
Peder Weitoft, Stockholms Hamnar AB
(4)
Mycket bra.
Intresseanmälan

För att få mer information från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 3367 recensioner.